නවීන කෘෂිතාක්ෂණික භාවිතයන්ගේ හිතකර හා අහිතකර තත්ත්වයන් - සාමාන්‍යපෙළ කෘෂිකර්මය

නවීන කෘෂිතාක්ෂණික භාවිතයන්ගේ හිතකර හා අහිතකර තත්ත්වයන්

නවීන කෘෂිතාක්ෂණික භාවිතයන්ගේ හිතකර හා අහිතකර තත්ත්වයන්

නවීන කෘෂිතාක්ෂණික භාවිතයන්ගේ හිතකර තත්ත්වයන්

කෘෂිතාක්ෂණික ක්‍රමය

හිතකර තත්ත්වය

01. පටක රෝපණය

 1. එක් මූලික පටකයකින් නිරෝගී ඒකාකාර පැළ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉක්මණින් ලබාගත හැකි වීම.
 2. විභාජක පටක රෝපණයෙන් ලබාගත් පටක රෝපිතයන් ගෙන් නොකඩවා නිරෝගී පැළ ලබා ගත හැකි වීම.
  • උදා - වෛරස් රෝග කාරකයන්ගෙන් තොර නිපදවිය හැකිවීම.
 3. වසර පුරාම පැළ නිපදවිය හැකි වීම.
  • පරීක්ෂණාගාර තුළ පැළ නිපදවන බැවින් දේශගුණික හෝ අහිතකර පරිසර තත්වයන්ගෙන් බාධා නොපැමිණේ.
 4. අවම ඉඩ ප්‍රමාණයක වැඩි පැළ සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත හැකිවීම.
 5. ගබඩා කිරීම හා ප්‍රවාහනය පහසු වීම.
 6. නඩත්තු කළ යුතු මව් ශාක ප්‍රමාණය සීමිත වීම.
 7. ඕනෑම ශාකයක් ප්‍රචාරණය කිරීමට යොදාගත හැකි තාක්ෂණයක් වීම.
 8. ශාක වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යාමට හැකිවීම.
 9. වටිනා ජාන ප්ලාස්ම සංරක්ෂණය සදහා යොදාගත හැකිවීම.
 10. අන්තර්ජාතික වශයෙන් ගුණාත්මක පැළෑටි ප්‍රචාරක ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගැනීමට හැකිවීම.

02. ජාන තාක්ෂණය

 1. ආහාර නිශ්පාදනය වැඩි කිරීමට
 2. උෂ්ණත්වය, ලවණතාවය, ජල හිගය හා රෝග කාරක වැනි බාධාකාරී සාධක වලින් වළක්වා ගත හැකි වීම.
 3. ඒකීය භූමි ප්‍රමාණයකින් ලැබෙන ඵලදාව වැඩි කර ගැනීමට.
 4. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට.
 5. ජනගහණය වැඩිවීමත් සමග ආහාර අර්බුධය විසදීමට ඉක්මන් ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට.
 6. පාරිසරික ගැටළු වලට විසදුමක් වීම.
 7. රෝග හා කෘමි හානි වලට ප්‍රතිරෝධී වීම.
 8. අධික වර්ධනයක් සහිත බෝග ලබා ගත හැකි වීම.
 9. එක් කාළයට පමණක් සීමා නොවූ ප්‍රභේධ ලබා ගැනීමට.
 10. නියං තත්ත්ව වලට ඔරොත්තු දෙන බෝග ශාක ප්‍රභේධ ලබා ගැනීමට.
 11. පසු අස්වනු හානි අවම බෝග ශාක ප්‍රභේධ ලබා ගැනීමට.

03. දෙමුහුම් බීජ භාවිතය

 1. පාරිභෝගික රුචිකත්වය වැඩි වීම.
 2. රෝග වලට ප්‍රතිරෝධී වීම.
 3. අස්වනු ප්‍රමාණය වැඩි කරගත හැකි වීම.
 4. මිටි ශාක ලබා ගත හැකි වීම.
 5. අඩු පැතිරීමක් සහිත බෝග ලබා ගත හැකිවීම.
 6. ඵල වල සාමාන්‍ය බර වැඩි ප්‍රභේධ ලබා ගත හැකිවීම.
 7. නැවුම් බව නොනැසී වැඩි කලක් තබාගත හැකි ප්‍රභේධ ලබා ගත හැකිවීම.
 8. වැඩි වර්ධන වේගයක් සහිත බෝග වර්ග ලබා ගත හැකි වීම.

04. ජල රෝපිත වගාව

 1. විශාල භූමියක් අවශ්‍ය නොවේ. මහල් නිවාස වල ඉහළ මාලයේ කූඩා ඉඩක මෙන්ම ආරක්ෂිත ගෘහ තුළද වගා කළ හැකි වීම.
 2. පස් භාවිතා නොකරන නිසා වගාකරුවා පිරිසිදු වගා පරිසරයක නියලීම.
 3. පාත්ති සැකසීම, වල් නෙලීම, ජල සම්පාදනය වැනි කම්කරු ශ්‍රමය අධික දුෂ්කර කාර්යයන් නොමැති වීම.
 4. අඛණ්ඩ වගාවක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වීම.
 5. පාංශු ජනක රෝග හා වටපණු හානි අවම වීම.
 6. ආවාරයේ නිශ්පාදනයක් (විවෘත පරිසරයේ දේශගුණික සාධක සුදුසු නොවන කාලපරිච්‍‍ඡේද වල) කළ හැකි වීම.
 7. විනෝදාංශයක් ලෙස කළ හැකි වීම. 
 8. ජල රෝපිත ක්‍රමයේදී බොහෝ බෝග ඉක්මණින් අස්වනු ලබා දීම.
 9. නිවැරදි පාලන ක්‍රම යටතේ වඩා වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි වීම.
 10. වගා ක්‍රමය වඩා ආකර්ශනීය නිසා (පස් සමග සම්බන්ධ නොවන බැවින්) කම්කරුවන් යෙදීමට පහසු වීම.
 11. පුළුල් පරාසයක එළවළු හා මල්  ප්‍රභේද වගා කළ හැකි වීම.
 12. ජල හානිය අවම කළ හැකි වීම.
 13. තරගකාරි වෙලෙදපොළ සදහා පස් රහිත පැළ හා මුල් ඇද්ද වූ අතු පැළ ලබා ගත හැකි වීම.

 

නවීන කෘෂිතාක්ෂණික භාවිතයන්ගේ අහිතකර තත්ත්වයන්

 

කෘෂිතාක්ෂණික ක්‍රමය

අහිතකර තත්ත්වය

01. පටක රෝපණය

 1.  රසායනාගාර උපකරණ හා රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍යතා සදහා මූලික ප්‍රාග්ධනය අධික ක්‍රමයක් වීම.
 2. ශිල්පීය නිපුණත්වයක් ඇති ශ්‍රමිකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් සේවක මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය වීම.
 3. ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදන නිසා පැළ නිශ්පාදනයට හානි සිදුවීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි නිසා රසායනාගාරය අවට මනා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයක් පවත්වා ගත යුතුවීම.
 4. පටක රෝපණයෙන් ලබා ගන්නා පැළ ඉතා කුඩා බැවින් මුල් අවස්ථා වලදී ඒවා පරිහරණය අපහසු වීම.
 5. මනා අවබෝධයකින් යුතුව පටක රෝපණ ක්‍රමය තෝරා ගත යුතුය.නැතහොත් සමහර අවස්ථා වල නිපදවන පැළ ජානමය වශයෙන් අස්ථායි වීමට එනම් විකෘති හට ගැනීමට ඉඩ ඇත.
 6. නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය අධීක වියදම් සහිත වීම.

02. ජාන තාක්ෂණය

 1. එක්‌ ශාකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් ශාකයක ජාන මඟින් අහිතකර ප්‍රතික්‍රියා ඇති විය හැකි වීම.
 2. අසාත්මිකතා ඇති කරන සංයෝග ඇති විය හැකි වීම.
 3. කෘමී හානි හා ව්‍යාධිකාරක ප්‍රතිරෝධී ජාන ඇති ශාක ක්‌ෂේත්‍රයේ වගා කළ විට එකි ඉලක්‌කගත ජීවීන් ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක්‌ එල්ල විය හැකි වීම.
 4. කෘමි හා රෝග වලට ප්‍රතිරෝධි ප්‍රභේද වර්ධනය විය හැකි වීම.
 5. කෘමි හා ව්‍යාධිකාරකයන්ට ප්‍රතිරෝධී ජාන සහිත ශාක වගා කළ විට එම විශේෂයේ සෙසු ප්‍රභේද වෙත කෘමීන් ගේ හා ව්‍යාධිකාරකයන් ගෙන් එල්ල වන තර්ජනය වැඩි වීම.
 6. වල්නාශකවලට ඔරොත්තු දෙන ජාන ඇතුළු කළ බෝග ශාක භාවිතයෙන් වල්නාශක ප්‍රතිරෝධි වල් පැළෑටි ඇති වීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ යාම.
 7. වල්නාශක ප්‍රතිරෝධී බෝග ශාක හේතුවෙන් අධික සාන්ද්‍රණවලින් වල්නාශක යෙදීමට ගොවියා පෙලඹීම.
 8. එයින් වල්නාශක ප්‍රතිරෝධි වල් පැළෑටි ඇති වීම ප්‍රවර්ධනය වීම.
 9. මෙලෙස ප්‍රතිරෝධී වල් ගහන පාලනය කළ නොහැකි ලෙස පැතිරීම කාලයත් සමග සිදු විය හැකි වීම. තව ද වල්නාශක අධික ප්‍රමාණවලින් භාවිත කිරීම හේතුවෙන් යාබද ක්‌ෂේත්‍රවල ඇති බෝග වර්ධනය සඳහා ද බලපෑම් ඇති විය හැකි වීම.
 10. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස යාබද ක්‌ෂේත්‍ර වල වගාව අතහැරීම හෝ එම ක්‌ෂේත්‍රවල ද වල්නාශක ප්‍රතිරෝධී ජාන සහිත බෝග වගා කිරිමට සිදු වීමයි. 

03. දෙමුහුම් බීජ භාවිතය

 

 1. මූලික වියදම වැඩි වීම.
 2. පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ හිගකම.
 3. අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමේ හිගකම.
 4. සම්ප්‍රධායෙන් බැහැර වීමට ගොවියා මැලිකමක් දැක්වීම.
 5. අස්වනු අධික වීමෙන් වෙළදපළ ඉල්ලුම අඩුවීම.

04. ජල රෝපිත වගාව

මූලධන වියදම අධික වේ. ආරක්ෂිත ග්‍රහ තුළ ජල රෝපිග වගාවක් කරන්නේ නම් මෙය තවත් වැඩි වේ.

 1. පෝෂක මාධ්‍ය සැකසීම, පීඑච් හා විද්‍යුත් සන්නායකතාව මැනීම, පෝෂක මාධය නිවැරදි කිරීම, පරිසර පාලනය වැනි කටයුතු සදහා තාක්ෂණික දැනුමක් සහිත පුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වීම.
 2. මූලික නිශ්පාදන වියදම අධික හෙයින් වැඩි වටිනාකම සහිත බෝග සදහා සීමා වීම.
 3. ඒකකය ක්‍රීයාත්මක කිරීම සදහා ඉන්ධන හෝ විදුලිය අවශ්‍ය වීම.
 4. උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීම සදහා අමතර යෙදවුම් ලබා දීමට සිදු වීම.