පොල් වගාව - සාමාන්‍යපෙළ කෘෂිකර්මය

පොල් වගාව

පොල්  වගාව සිදු කරන අයුරු හා පවත්වාගෙන යන අයුරු

ක්‍රම‍වේදය         -          

 1. තවාන් සකසන ආකාරය
  • බදුන් තවාන්
  • බිම් තවාන්
 1. භූමිෙය් සිටුවන අයුරු
 2. ඵල දරන පොල් ගසකට පොෙහාර මිශ්‍රණ ෙයාදන අයුරු(රසායනික පොෙහාර/කාබනික පොෙහාර )
 3. කරටිය සිදීෙම් රෝගයට ප්‍රතිකර්ම
 4. මයිටා හානියට මිශ්‍රණයක්
 5. සත්ව පාලනය හා අතුරු බෝග වගාව

 

තවාන් සකසන ආකාර

 • බදුන් තවාන්
 • බිම් තවාන්

 

තවාන් දැමීම සදහා අවශ්‍ය ගුණාත්මක බීජ ලබා ගැනීම සදහා සුදුසු මවු ශාඛයක් තෝරා ගන්නා අයුරු.

 1. පුහු බීජ ලබා නොමැති සහ රෝග ශාතයක් වීම.
 2. ශාකයේ වයස 20-45 අතර විම.
 3. අතු අතර පරතරය සමාන්තර විය යුතුය.
 4. වලයන් අතර පරතරය හැක්තාක් කෙටි වීම.
 5. අවම වශයෙන් වාර්ශික ඵලදාව ගෙඩි 75ක් විය යුතුය.

 

තවාන් දැමීම සදහා තෝරා ගත් මවු ශාකයේ බීජ වල අඩංගු විය යුතු ගුණාත්මක ලක්ෂණ.

 • ලෙල්ල ඉවත් කල පසු බීජයේ බර ග්රෑම් 750 වැඩිවිය යුතුය
 • රෝග හා පළිබෝධ වලින් තොර වීම.

 

පොල් බීජ බිම් තවානක් දැමීම සදහා භූමිය තෝරා ගන්නා අයුරු /  භූමිය සකසන අයුරුත් / පාත්ති සැකසීම / තවාන් පාත්තියේ බීජ තැම්පත් කරන අයුරු.

 • හොදින් ජලය බැස යන භූමියක් වීම.
 • අඩ සෙවනක් සහිත තැනක් වීම.
 • ජල විභවයක් සහිත තැනක් වීම.
 • සතුන්ගෙන් ආරක්ෂිත තැනක් වීම.
 • මෙලෙස තෝරාගත් භූමියෙහි තවාන් පාත්ති සෑදීමට පළමුව පස බුරුල් කර අගල් 9 කාණු කපා එක් පාත්තියක මෙවැනි කාණු 5 බැගින් සකස් කරයි. මෙම කාණු දෙකක් අතර පරතරය අඩි 1.5 විය යුතුය. මෙම පේළි තුල පොල් බීජ වියතක පරතරය සහිතව තැම්පත් කරයි.එක ළග පේළි දෙකක බීජ

තැම්පත් කරනුයේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටය. ඉන් පසුව තුනී පස් තට්ටුවකින් බීජ වසනු ලබයි. ඉන් පසුව පොල් ලෙලි හෝ පොල් අතු වලින් ආවරණය කරයි. දින 2න් 2කට ජලය සපයයි.

 • පොල් තවානක් රැක බලා ගන්නා අයුරු.

 

 සතිදෙකක් යන තුරු දිනකට වරක් ද, දින 2න් 2කට මාස 3ක් යන තුරු ජලය සැපයිය යුතුය. මාස 2.5- 3 දක්වා කාළය ඇතුලත කාක් හොටයක ප්‍රමාණයට මොටයි නොමැති සියළු බීජ ඉවත් කල යුතුය. මාස 5දී කූරු ඇදී කොළ නොබේරුන ගෙඩි සියල්ල ඉවත් කළ යුතුය.පොල් පැළ ගලවන එනම් මාස 7 දී  වර්ධන අඩු පැළ නැවත ඉවත් කරයි.

 • රෝපණය සදහා සුදුසු මට්ටමකට පැමිණි පොල් පැලයක් ස්ථිර වගා භූමියක සිටුවීමට නම් පොල් ශාකය සතු විය යුතු මූලික ලක්ෂණ - ඉක්මනින් වර්ධනය වන මහත කදක් සහිත මුල් ප්‍රමාණවත් අයුරින් පිහිටා ඇති කොළ 5ක් ඇති ශාක.
 • පොල් පැළයක් රෝපණයට තෝරා ගත් බිමක තිබිය යුතු ලක්ෂණ.

අනවශ්‍ය පරිදි ජලය නොරැදෙන බිමක් වීම.

අඩි 3-4 ක් ඇතුලත ගල් මුල් ආදියෙන් තොර වීම.

 • වගා බිමක නිවැරදි අයුරින් සම්මත ක්‍රමයට ක්‍රමාණුකූලව පොල් පැළයක් රෝපණය කරන අයුරු.

2X2X2‍‍/3X3X3/ 4X4X4  ප්‍රමාණයට පොල් සිටුවීමට වල කැපිය යුතුය. වල කපන විට මතුපිට පොහොර සහිත පස් එක් පසකටද අනෙක් පස් අනෙක් පසටද යොදයි.වල පත්ලේ පොල් ලෙලි තට්ටුවක් කොහු පැත්ත උඩට සිටින ලෙස අසුරා මතුපිට තුනී පස් තට්ටුවක් යොදා පෙර පරිදිම නැවත පොල් ලෙලි තට්ටුවක් අසුරා මතුපිට පස් කාබනිකක ද්‍රව්‍ය අඩංගු පොහොර පස් වලින් වල පුරවයි. පොළොව මට්ටමේ සිට අගල් 6ක් පමණ ඉතිරි වන සේ වල  පුරවා ඉන් පසුව පොල් බිජය සංස්ථාපනය කර යුරියා ග්රෑම් 250, ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් ග්රෑම් 300, මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ග්රෑම් 250, ඩොලමයිට් ග්රෑම් 1000 පසට මිශ්‍ර කර පොල් ලෙලි වලින් වසුනක් යොදයි.

 

පොල් ඉඩමේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවිම 

පොල් වගාව බහු වාර්ශික බෝගයක් වන අතර භුමියේ වූ පසෙන් 25% පමණක් භාවිතයට ගනී. පොල් ගසේ මූල පද්ධතිය සැලකීමේදී ගසේ පාමුල සිට උපරිම 2 මීටර් දුරකට මූල මණ්ඩලය පැතිරෙන අතර බොහොමයක් මුල් පසේ ගැඹුර මීටර් එකක් පමණ වන උසක පැතිරී ඇත.

මේ අනුව පොල් ඉඩමක පවතින භූමියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙනත් බෝගයක් වගාකල හැකි තත්වයක ඇත. එලෙස පොල් සමග වෙනත් බෝගයක් වගා කිරීම පොල් යටතේ අතුරු වගාව සිදු කරන්නේ යයි කියනු ලැබේ.

පොල් වගාකල ඉඩමක අතුරු බෝග වගාකිරීම හෝ සත්ව පාලනය සිදු කිරීම මගින් භූමි පරිභෝජනය ඵලදායිකත්වයකට පත් කරනවා පමණක් නොව එමගින් අමතර වාසි රැසක් ද අත්කර ගත හැක.

එනම් 

 • අමතර ආදායමක් ලැබීම එමගින් පොල් තනි බෝගයක් ලෙස වගාකිරීමට ලැබෙන ආදායම් අවධානම මගහරවා ගත හැකිවීම.
 • පසේ සරු බව රැකීම
 • ආහාර සුරක්ෂිත භාවය
 • ස්වාභාවික සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි වීම. (ආලෝකය, භූමිය, ජලය,පෝෂක)
 • අතුරු වගාව සිදු කරන බෝගය සඳහා වූ වෙළඳ පොළ පහසුකම්
 • රෝපණ ද්‍රව්‍ය යෙදවුම් සපා ගැනීමේ පහසුකම්
 • කාලගුණ හා පාංශු තත්වයන්
 • කම්කරු ශ්‍රමය

තම පොල් ඉඩමේ අතුරු වගාවක් පවතින විට එම අතුරු වගා බෝගය හා පොල් ගස අතර හිරු එළිය , ජලය, පෝෂක වැනි අත්‍යවශ්‍ය සාධක වෙනුවෙන් තරගයක් ඇති නොවන සේ අතුරු වගාව කළමණාකරනය කලයුතුව ඇත. පොල් ගස පාමුල සිට අවම වශයෙන් මීටර් 2 ක් ද දුරින් අතුරු වගාව ස්ථාපනය කල යුතුව ඇත.

 

පොල් ඉඩමේ වගාකල හැක්කේ කුමන බෝගයද?

පොල් ඉඩමක විවිධ බෝග රාශියක් වගාකිරීම් විභවයක් ඇත. තම ඉඩමට සුදුසු අතුරු බෝග තේරීමේදී පහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

 1. පාංශු තත්වය
 2. වර්ෂා පතනය
 3. පාංශු ගැඹුර
 4. හිරු එළිය

ඉඩමේ පාංශු ගැඹුර දුලබව පවතී නම් මෙවැනි බෝග වගාකල හැක. උදාහරණ කීපයක් දිය හැක.

 • ගැඹුර මුල් සහිත බෝග ඉඩමේ පාංශු ගැඹුර දුලබව පවතී නම් මෙවනි බෝග වගාකල හැක. උදා: කොකෝවා , කෝපී , කුරුඳු , දෙහි , දොඩම්

නොගැඹුරු මුල් සහිත බෝග ඉඩමේ පාංශු ගැඹුර අඩු නම් මෙවැනි බෝග වගාකිරීම සුදුසුවේ.   උදා: ගම්මිරිස්, තෘණ , බුලත් , කරඳමුංගු

පොල් ඉඩමේ ආලෝකය පවතින විට පොල් ගසේ වයස අනුව වෙනස් විය හැක. ඒ අනුව විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලදී පොල් ඉඩමක වගා කල හැකි බෝග පහත පරිදි විස්තර කල හැක.

පොල් වගාවේ වයස 

වාර්ෂික 

ද්වි වාර්ෂික 

බහු වාර්ෂික 

අවුරුදු 0 – 5 දක්වා 

ඉඟුරු,කහ,ධාන්‍ය, අලබෝග , මිරිස්, එළවළු

අන්නාසි, වැල්දොඩම්,කෙසෙල්, ගස්ලබු

 

අවුරුදු 25 - 45

අල වර්ග, ඉඟුරු, කහ

 

කොකෝවා,ගම්මිරිස්,කෝපි, කරඳමුංගු, තෘණ

අවුරුදු 45 - 60

අල වර්ග, ධාන්‍ය, මිරිස්, එළවළු

අන්නාසි, වැල්දොඩම්,කෙසෙල්, ගස්ලබු

කුරුඳු, දෙහි,කජු, බුලත්, තෘණ

 

පොල් වගාවේ සත්ව පාලනය

පොල් වගාකල ඉඩමක සත්ව පාලනය සිදු කිරිම සඳහා ඉහල විභවයක් පවතී. එමගින් වගාකරුට අමතර ආදායම් මාර්ගයක් සපයනවා පමණක් නොව පොල් වගාවට අවශ්‍ය කාබනික පොහොරද සැපයීම කල හැක. විශේෂයෙන් පොල් ත්‍රිකෝණය තුල පොල් වගාවේ සත්ව පාලනය සඳහා විශේෂ විභවයක් පවතී. පොල් ඉඩමක පවතින සිසිල් තත්වය සතුන්ගේ වර්ධනය සහ නිෂ්පාදනයට යෝග්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. ප්‍රදේශයේ පවතින වෙළඳ පොළද මෙයට පිටුවහලක් වේ.

 

සත්ව පාලනය සඳහා පොල් ඉඩමක විශේෂ සුදුසුකම්

පොල් ගසක් භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඉඩමෙන් 25% ක ප්‍රමාණයකි. සෙසු ඉඩ සත්ව පාලනය සඳහා යොදා ගත හැක.

බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වයට වඩා පොල් ඉඩමක සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය අඩුවේ. මෙම තත්වය සත්ව පාලනය සඳහා ඉතාමත් සුදුසුය.

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපයේ පොල් ඉඩම්වල සත්වයින්ට අවශ්‍ය තෘණ පහසුවෙන් වගා කල හැක.

 

පොල් ඉඩමේ සත්ව පාලනය කිරීමෙන් ලබාගත හැකි වාසි

 • අමතර ආදායමක් ලබාගත හැක.
 • පොල් වගාව සඳහා කාබනික පොහොර
 • උපරිම භූමි පාරිබෝජනය

 

පොල් ඉඩමේ ඇති කල හැකි විවිධ සතුන්

 • එලගව/මී ගව පාලනය
 • එළු පාලනය
 • කුකුල් පාලනය
 • බැටළු පාලනය
 • තෘණ සහ කළුකුන් පාලනය
 • ඌරන් පාලනය
 • මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව

පොල් වගාවේ පොහොර භාවිතය

වසර 60 කට අධික ජීවිත කාලයක් සහිත බහුවාර්ෂික බෝගයක් වන පොල් ගසේ වර්ධනය  සහ නිශ්පාදනය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට නම් එයට ශාක පෝෂක අනිවාර්්යයයෙන්ම සැපයිය යුතුය.  පොල් ගසේ අස්වැන්න පෝෂක යෙදීම පාලනය කිරීම මගින් 45‍% වෙනස් කල හැකි බව සොයාගෙන ඇත.  පොල් වගාකරනු ලැබූ භූමියක සැලකිය යුතු ප්රවමාණයක් නයිට්ර ජන් , පොස්පරස් පොටෑසියම් සහ මැග්නීසියම් යන පෝෂක ඉවත්වේ.  මේවා ඉවත්වීම පොල් ගෙඩි මගින් හෝ පොල් අතු වැනි ගසේ අනිකුත් කොටස් මගින්ද සිදු විය හැක.

ශ්‍රි ලංකාවේ පොල් වගා කරන ලද භූමියක සාමාන්යප වසරකට හෙක්ටයාරයක් මගින් ගනු ලබන අස්වැන්න වනුයේ පොල් ගෙඩි 5000 සිට 7500 දක්වා ප්ර මාණයකි.  මෙවැනි පොල් ගෙඩි ප්රේමාණයක්  වසරකදී පොල් ඉඩමකින් ඉවත් වන විට නයිට්රෙජන් ග්රෑිම් 765 ක් ද පොස්පරස් ග්රෑ්ම් 140 ක් ද පොටෑසියම්  ග්රෑරම් 883  ක්ද මැග්නීසියම් ග්රෑ‍ම් 219 ද ඉවත් වන බව පර්යේෂණ මගින් සොයාගෙන ඇත.   මේ අනුව පොල් ඉඩමකින් අස්වැන්න සමග වැඩියෙන්ම පොටෑසියම්  ද අනතුරුව පිළිවෙලින් නයිට්රීජන් , මැග්නීසියම් හා පොස්පරස්  ද ඉවත්වේ.  මෙම ඉවත් වන පෝෂක ප්රවමාණය අද වෙළඳසලේ පවතින රසායනික පොහොර වලට සමාන කලහොත් එය පහත පරිදිය.

 

ඉවත්වනනයිට්‍රජන්ග්රෑම්            =765  යූරියාග්රෑම් 1663


ඉවත්වන  පොස්පරස්  ග්රෑම්       = 140   එප්පාවල රොක් පොස්පේට් ග්රෑම්  475


ඉවත්වන පොටෑසියම් ග්රෑම්        = 883   මියුරේට් ඔප් පොටෑෂ්  ග්රෑම්        1475

 

ඉවත්වන මැග්නීසියම් ග්රෑම්        = 219ඩොලමයිට්  ග්රෑම් 1100

 

 

Top of Form

1

තත්වයෙන් උසස් දෙමුහුන් පොල් වගාව සහ මදින ගස් සඳහා පොහොර යෙදීම.

2

වැඩුනු ගස් සදහා පොහොර යෙදීම

3

වැඩුණු පොල් ගස් සඳහා පොහොර මිශ්රොණ යෙදීම.

4

පොල් පැළ සඳහා රසායනික පොහොර යොදන ආකාරය

5

පොල් වගාවේ භාවිතා කරන පොහොර වර්ග

6

පොල් ගසේ පෝෂක සුලබතාව හඳුනා ගැනීම

7

පොල් ගසේ පෝෂක අවශ්යඩතාව

8

පොහොර යෙදීම

 

 

 

දැනට පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පහත සඳහන් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිර්දේශ කරයි.

උස X උස (CRIC 60) වැඩි දියුණු කළ ප්‍රභේදය

 

උස X උස මුහුම්, උස ගස් අතර පරාගනය

 

අවුරුදු 5 - 6 තුළ මල් හටගනී

 

පොල් වැවෙන සියළුම ප්‍රදේශවලට සුදුසුයි

 

නිෂ්පාදන හැකියාව:

   

අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 12,000

   

අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයක‍ට කොප්පරා මෙට්රික් ටොන් 3.5

කුන්දිරා X උස (CRIC 65) දෙමුහුම්

 

කුන්දිරා සහ උස ගස් අතර දෙමුහුම

 

අවුරුදු 3 - 4 ත් ඇතුළත මල් හට ගනී.

 

ගෙවතු සඳහා විශේෂයෙන් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

 

නිෂ්පාදන හැකියාව:

   

අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයකට ගෙඩි 20,000 ඉක්මවයි.

   

අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයකට කෝප්පරා මෙට්රික් ටොන් 05

උස X සැන්රාමන් (SRISL 98) දෙමුහුම

 

උස සහ සැන්රාමාන් දෙමුහුම් කිරීම.

 

විශාල ගෙඩි සහ ඉහළ මට්ටමේ කොප්පරා නිෂ්පාදන හැකියාව.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම පොල් වැඩෙන ප්‍රදේශවලට සුදුසුයි.

මෝරොක් උස

 

වතුවලින් තෝරාගත් උස ප්‍රභේදය

 

තෙත් කලාපයට සුදුසුයි

තෝරා ගත් බීජ පැළ

 

තෝරා ගත් ගස්වලින් ලබාගත් බීජ පැළ

 • උපරිම ඝනත්වය
  • හෙක්ටයාරයකට ගස් 158 යි.
  • අක්කරයකට ගස් 64 - 65 යි.
 • තනි වගාව
  • සමචතුරශ්‍ර ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය

පැළ සංඛ්‍යාව

මීටර්

අඩි

හෙක්ටයාරයකට

අක්කරයකට

8.0 x 8.0

26 x26

158

64

 • ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය

පැළ සංඛ්‍යාව

මීටර්

අඩි

හෙක්ටයාරයකට

අක්කරයකට

8.5 x 8.5 x 8.5

28 x 28 x 28

158

64

 • සෘජුකෝණාශ්‍රකාර ක්‍රමය

පැළ අතර පරතරය

පැළ සංඛ්‍යාව

මීටර්

අඩි

හෙක්ටයාරයකට

අක්කරයකට

7.3 x 8.5

24 x28

164

65

 • පොල් සමග අතුරු බෝග වගාව

පැළ අතර පරතරය

පැළ සංඛ්‍යාව

මීටර්

අඩි

හෙක්ටයාරයකට

අක්කරයකට

7.3 x 9.2

24 x30

149

61

7.3 x 11.1

24 x 32

140

57

සිටුවීමේ ක්‍රම දෙකක් ඇත.

නැවත සිටුවීම – පැරණි වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමෙන් පසු පැළ සිටුවීම.

යටි වගාව – පැරණි වගාවේ ගස් පේලි අතර පැළ සිටුවීම සහ පැරණි වගාව එම පැළ සිටුවීමෙන් පසු ක්‍රමයෙන් අවුරුදු 5 - 6ක් තුළ ඉවත් කිරීම.

ඉතිරි පැරණි වගාව අදියර කීපයකින් ඉවත් කරන්න;

සිටුවා පළමු අවුරුද්ද අවසානයේ දී – 15%

සිටුවා දෙවන අවුරුද්ද අවසානයේ දී – 15%

සිටුවා තුන්වන අවුරුද්ද අවසානයේ දී – 20%

සිටුවා හතරවන අවුරුද්ද අවසානයේ දී – 20%

සිටුවා පස්වන අවුරුද්ද අවසානයේ දී – ඉතිරි ගස් සියල්ල

පේලි ලකුණු කිරීම

නිවැරදි දුර සහ ඝනත්වය ඇතිව පොල් වලවල් ලකුණු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් එකක් භාවිතා කරන්න.

සමචතුරශ්‍රාකාර ක්‍රමය (මීටර් 8 x මීටර් 8)

සෘජු කෝණාශ්‍රාකාර ක්‍රමය (මීටර් 7.3 x මීටර් 8.5)

ත්‍රිකෝණාකාර ක්‍රමය (මීටර් 8 x මීටර් 8 x මීටර් 8)

පැළ සිටුවන වලවල්

වැලි සහ ලෝම් පස – අඩි 3 x අඩි 3 x අඩි 3

බොරළු, කබොක් සහ තිරුවානමය පස් – අඩි 4 x අඩි 4 x අඩි 4

බිජ පැළ සිටුවීම

සිටුවන වල පතුලේ පොල් ලෙලි හෝ කොහුබත් තට්ටු දෙකක් සකස් කරන්න.

මතුපිට පසට ඩොලමයිට් කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් ද, කාබනික පෝර කිලෝ ග්‍රෑම් 05ක් ද, පැළ පොල් පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් ද මිශ්‍ර කොට පොල්වල පුරවන්න.

පැළ පොල් පොහොර මිශ්‍රණය

තෙත් සහ අතරමැදි කලාප

වියළි කලාපය

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

යූරියා

250

යූරියා

250

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

750

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

500

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

250

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

250

පොලව මට්ටමේ සිට සෙන්ටි මීටර් 20ක් පහළට ඉහත සඳහන් මිශ්‍රන පිරවිය යුතු ය.

පොලිතීන් උරයේ පතුල පිහියකින් කපා ඉවත් කරන්න.

සාදාගත් වලේ මැද පතුල රහිත පොලිතීන් උරය සහිත පැළය තබන්න.

පසට හානියක් නොවන ලෙස පොලිතීන් උරය ප්‍රවේසමෙන් ඉවත් කරන්න.

වේයන්ගෙන් සිදුවිය හැකි හානි වැළැක්වීමේ ක්‍රම.

·         මුල් ආවරණය නොකළ බීජ පැළවල පොල් ගෙඩිය කොටස මිනිත්තු කීපයක් කෘමි නාශක ද්‍රාවනයක ගිල්වා තබන්න.

·         පොලිතීන් උරවල සිට වූ බීජ පැළ වඩා කෘමි නාශක ද්‍රාවනයකින් හොඳින් තෙමන්න.

·         කෘමි නාශක ද්‍රාවනයන්

o    වතුර ලීටර් 10ක ක්ලෝරොපයිරොපොස් මිලි ලීටර් 40ක්.

o    වතුර ලීටර් 10 ක ඇඩ්මයර් මිලි ලීටර් 20ක්.

පොල් ලෙලි, වියළි පොල් අතු හෝ වෙනත් ඕනෑම කාබනික ද්‍රව්‍යයක් යොදා පොල් පැළයේ මුල වසුන් කරන්න.

               

අකාබනික පොහොර:

 • සිටුවන අවස්ථාවේ දී එක් පොල් වලක පතුලට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය

වියළි කලාපය

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

යූරියා

250

යූරියා

64

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

750

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

500

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

250

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

250

ඩොලමයිට්

1000

ඩොලමයිට්

1000

 • පොල් පැළ සඳහා මිශ්‍රනය – මාස 06කට වරක් පොහොර යෙදීම.

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපය

වියළි කලාපය

පොහොර වර්ගය

මාස 6

අවුරුදු 1

අවුරුදු
1 ½

අවුරුදු
2

අවුරුදු
2 ½

අවුරුදු
3

අවුරුදු
3 ½

අවුරුදු 4 සිට ඵල දැරීම දක්වා

යූරියා

190

235

235

305

305

375

375

470

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

420

530

530

690

690

850

850

1060

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

190

235

235

305

305

375

375

470

ඩොලමයිට්

500

500

500

500

500

500

500

500

 • දියුණු කළ වගා දර්ශ (CRIC 60, CRIC 65 and CRISL 98)සහ වැඩි ඵලදායී ගස් සඳහා.
  • ඉහත සඳහන් ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් යෙදිය යුතු ය.

 

අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණ

 • ගස මුල යෙදීමට

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපවල පැළ පොල් ගස් සඳහා (YPM-W)

යූරියා

බර අනුව කොටස් 2.0යි.

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

බර අනුව කොටස් 4.5යි.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

බර අනුව කොටස් 2.0යි.

මිශ්‍රනයේ NPK අනුපාතය

11 % N, 16%P2O5, 14%K2O (11-16-14)

වියළි කළාපය - පැළ පොල් ගස් සඳහා මිශ්‍රණය (YPM D)

යූරියා

බර අනුව කොටස් 2යි.

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

බර අනුව කොටස් 3යි.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

බර අනුව කොටස් 2යි.

මිශ්‍රනයේ NPK අනුපාතය

13 % N, 12%P2O5, 17%K2O (13-12-17)D)

 

අකාබනික පොහොර:

තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා

වියළි කලාපය සඳහා

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

පොහොර වර්ගය

ප්‍රමාණය (ග්‍රෑම්)

යූරියා

800

යූරියා

800

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

900

Eඑප්පාවල රොක් පොස්පේට්

-

ආනයනික රොක් පොස්පේට්

-

ආනයනික රොක් පොස්පේට්

600

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

1600

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

1600

ඩොලමයිට්

1000

ඩොලමයිට්

1000

 • දියුණු කළ පොල් වර්ග (CRIC 65සහCRISL 98)සහ වැඩි ඵලදායි ගස් සඳහා.
  • ඉහත සඳහන් ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

 

අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණය:

තෙත් සහ අතරමැදි කලාප - වැඩුණ ගස් සඳහා පොහොර මිශ්‍රණ - APM-W

යූරියා

බර අනුව කොටස් 08යි.

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

බර අනුව කොටස් 09යි.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

බර අනුව කොටස් 16යි.

මිශ්‍රණයේ NPK අනුපාතය

11 % N, 8%P2O5, 29%K2O (11-8-29)

වියළි කලාපය - වැඩුණ ගස් සඳහා මිශ්‍රණය - APM-D

යූරියා

බර අනුව කොටස් 08යි.

එප්පාවල රොක් පොස්පේට්

බර අනුව කොටස් 06යි.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

බර අනුව කොටස් 16යි.

මිශ්‍රණයේ NPK අනුපාතය

12% N, 6%P2O5, 32%K2O (12-6-32)