අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 01 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 01

01. පරිගණක භෞතික ප්‍රමානය අනුව වර්ගීකරනයට අයත් වන්නේ,

 1. Super Computer            
 2. Digital Computer                      
 3. Analog Computer              
 4. Special Purpose Computer

පිළිතුරු :1

පරිගණක භෞතික ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණයට අයත් වනුයේ,
සුපිරි පරිගණක (Super Computer), මහා පරිගණක (Mainframe Computer), මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computer), ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computer) වේ.    

 

02. පරිගණක නිතර භාවිතය නිසා ඇතිවන රෝගී තත්වයක් නොවන්නේ,

 1. ඇස් විඩාව                
 2. අත්වල වේදනාව                   
 3. වෛරස් උණ                        
 4. කොන්දෙ අමාරුව   

පිළිතුරු :3

එකම කාර්යයේ බොහෝ වේලා ගත කිරීම නිසා ශරීරයේ ඇති වන වේදනාකාරී තත්තවයන් පුනරාවර්තී ආතති පීඩා (RSI) ලෙස හඳුන්වයි. පරිගණක භාවිතයේ දී වැඩිපුරම දක්නට ලැබෙනුයේ,
අත්ලේ සහ මැණික් කටුවේ ඇතිවන වේදනාකාරී තත්ත්වය, කොන්දේ වේදනාව සහ බෙල්ලේ වේදනාව, ඇස් ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් වේ.    

 

03. පහත සඳහන් කුමක් අතුරින් පරිගනක සැකසූ තාක්ෂණයේ පරිනාමයට අදාල නිවැරදි පටිපාටිය දැක්වෙයිද?

 1. ට්‍රාන්සිස්ටර, අනුකලිත පරිපථ (IC), රික්තක බට                                   
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර, රික්තක බට, අනුකලිත පරිපථ
 3. රික්ත බට (Vacuum Tubes), අනුකලිත පරිපථ, ට්‍රාන්සිස්ටර        
 4. රික්ත බට, ට්‍රාන්සිස්ටර, අනුකලිත පරිපථ     

පිළිතුරු :4

පරිගණක සැකසූ තාක්ෂණය අනුව නිවැරදි පටිපාටිය වන්නේ,
පළමු පරම්පරාව - රික්තක නල (Vacuum Tubes)
දෙවන පරම්පරාව - ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
තෙවන පරම්පරාව - සමෝධානිත / අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuits)
සිව්වන පරම්පරාව - ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessors) / VLSI (Very Large Scale Integration)
පස්වන පරම්පරාව - කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence)
     

 

04. සාප්පු වලට භාණ්ඩ සපයන වෙළඳ නියෝජිතයෙකුට තමාට සාප්පු වෙතින් ලැබෙන වෙළඳ ඇනවුම් ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා පරිගණකයක් රැගෙන යා යුතුව තිබේ. එම කාර්යය සඳහා යෝග්‍යතම පරිගණකය වන්නේ,

a. මේස මත පරිගනකය (Desktop Computer)                              b. අත්ල මත රැඳවිය හැකි පරිගනකය (Palmtop)
c. උකුල් පරිගනකය (Laptop)

 1. a පමනි.                    
 2. b පමනි.                          
 3. a හා b පමනි.                        
 4. b හා c පමනි. 

පිළිතුරු :2

සාප්පු වලට භාණ්ඩ සපයන වෙළඳ නියෝජිතයෙකු හට තම කාර්යයන් පහසුවෙන් ඉටු කිරීම සඳහා සාක්කුවේ දමාගෙන යා හැකි කුඩා පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ. මේ සඳහා "අත්ල මත රැඳවිය හැකි (Palmtop)" පරිගණකයක් භාවිතා කළ හැකිවේ. පුද්ගලික සංඛ්‍යාංක සහකරු (PDA – Personal Digital Assistant) ලෙසින් ද හඳුන්වනුයේ මෙම වර්ගයේ පරිගණකයකි. 

 

05. නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී අඩුම වැදගත් කමක් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන කරුනකටද?

 1. පරිගණක යන්ත්‍රයේ දෘඩාංග පිරිවිතර (Specifications)              
 2. විකිනීමෙන් පසු සේවාව (Service)
 3. වගකීම් කාලය (Warranty Period)                                         
 4. පරිගණක චැසියේ නිමාව (Casing)

පිළිතුරු :4

නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේ දී පහත කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු වේ.
පරිගණකයේ මෘදුකාංග පිරිවිතර (Software Specification – Application Software, Operating System)
පරිගණකයේ දෘඩාංග පිරිවිතර (Hardware Specification – Hard Disk Capacity, VGA Capacity, RAM Capacity, processor Speed)
විකිණීමෙන් පසු සේවාව (Service)
වගකීම් කාලය (Warranty period)
සකසනය (Processor) නිෂ්පාදන ආයතනය සහ වේගය යන කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුවේ. පරිගණකයේ චැසියේ (Casing) නිමාව වැදගත්කමක් නොදක්වයි.              

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න.