අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 02 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 02

06. තුන්වන පරම්පරවේ (3rd Generation) පරිගනක පදනම් වනුයේ පහත සඳහන් කුමක් මතද?

 1. රික්තක බට (Vacuum Tubes)                                                           
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
 3. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)                            
 4. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI)

පිළිතුරු : 3

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මානය වූයේ සමෝධානිත / අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuit) මගිනි. මේවා භාවිතය නිසා පරිගණකය තවත් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වූ අතර වැඩි කාර්‍යක්ෂමතාවයක් දැක්විය. අනුකලිත පරිපථයක් තුළ ට්‍රාන්සිස්ටර වැඩි ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකිවිය.

 

07. පහත ලැයිස්තුවේ දත්ත මෙන්ම තොරතුරු ද ඇතුලත් වේ. ඉන් තොරතුරක් වන්නේ,

 1. පරිගණක යන්ත්‍රයක වේගය (Speed)                           
 2. ලබන වර්ෂය සඳහා මුøණය කළ යුතු පොත් සංඛ්‍යාව
 3. රෝගියෙකුගේ වයස                                                  
 4. පෑනක මිල

පිළිතුරු : 2

දත්ත (Data) යනු කිසිදු ආකාරයේ සකස් කිරීමකට ලක් නොකල කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු ,චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙස හඳුන්වයි. පරිගණක යන්ත්‍රයක වේගය 1.2, 2.4, 3.2 ආදී ලෙස විවිධ අගයයන් පැවතිය හැකිය. රෝගියෙකුගේ වයස ද විවිධාකාරයෙන් පැවතිය හැකිය. පෑනක මිල ද විවිධ මිල ගණන් වලින් පැවතිය හැකිය. නමුත් ලබන වර්ෂය සඳහා මුද්‍රණය කල යුතු පොත් සංඛ්‍යාව යනු තොරතුරක් වන්නේ අධ්‍යයනයක් ඇසුරින් ව්‍යුත්පන්න වන නිසාය. එනම් තොරතුරු (Information) යනු ලබන්නාට කිසියම් අර්ථයක් ලබා දෙන ආකාරයට ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්ත යැයි කිව හැකිය.

 

08. ප්‍රති වෛරස් (Antivirus) වැඩසටහන් යනු,

 1. පරිගණක වෛරස නිර්මානය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා වැඩසටහනකි.
 2. නිර්මානය කරන ලද වෛරස ව්‍යාප්ත කිරීම (Spread) සඳහා යොදා ගන්නා වැඩසටහනකි.
 3. පරිගණකය තුල ඇති හානි දායක වැඩසටහන් හඳුනාගෙන ඒවා ඉවත් කරන වැඩසටහනකි.
 4. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

පිළිතුරු : 3

වෛරස (Virus) යනු පරිගණකයට හානි දායක වැඩසටහනකි. පරිගණකයේ ඇති වෛරස ඉවත් කීරීම සඳහා යොදා ගත හැකි හොඳම විසඳුම වන්නේ යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රතිවෛරස වැඩසටහනක් (Antivirus Software) භාවිතා කිරීමයි. Kaspersky, Norton, McAfee, Panda, AVG, Avira ආදිය ජනප්‍රිය ප්‍රතිවෛරස වැඩසටහන් වේ.

වෛරස පැතිරීම / ව්‍යාප්ත වීම සිදු වනුයේ නම්‍ය තැටි (Floppy Disk), USB සැනෙලි ධාවක (Flash Drive), සංගත තැටි (CD), සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD), මතක කාඩ්පත් (Memory Cards) වැනි ආචයන උපාංග වලින් ද විද්‍යුත් තැපෑල (E - mail) මගින් ද වේ.අන්තර්ජාලයෙන් නොමිලයේ භාගත (Download) කරනු ලබන මෘදුකාංග සමග පැමිණෙන ඇතැම් විනාශකාරී වැඩසටහන් (malicious software) මගින් ද වෛරස පැතිරීම සිදුවේ.       

 

09. තොරතුරු තාක්ෂණය හේතු කොට ගෙන සමාජයට උපකාරයක් නොවන්නේ,

 1. ශිෂ්‍යයන්ට පරිගණක හරහා අළුත් දෑ ඉගෙන ගත හැකි වීම.
 2. ඈත ගම් වල වෙසෙන මිනිස්සුන්ට අළුත් තොරතුරු දැන ගත හැකි වීම.
 3. ගොවීන්ට නිෂ්පාදිත වල අළුත් මිල ගණන් දැන ගත හැකි වීම.
 4. පරිගණක වෛරස් පැතිරවීම.

පිළිතුරු : 4

තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් සමාජයට,

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දී සිසුන් හට පරිගණක / අන්තර්ජාලය (Internet) භාවිතයෙන් නව තොරතුරු , පාසලේ දී ඉගෙන ගන්නා විෂය කොටස් වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීමට සහ මාර්ගගත පරීක්ෂණ (Online Test) වලට සහභාගි වීමේ හැකියාව ඇත. ඈත පිටිසර ගම් වල වෙසෙන සාමාන්‍ය ජනතාව හට එම ගම් වල පිහිටා ඇති තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන (උදා: ඉ - නැනසල ) හරහා කාලීන දැනුම බෙදා දීමට හැකිවීම. ගොවීන් හට තම නිෂ්පාදිත වල කාලීන මිල ගණන් ආදිය දැන ගත හැකි වීම ආදිය තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වේ. නමුත් පරිගණක වෛරස පැතිරවීම මගින් සිදුවනුයේ සමාජයට අහිතකර තත්ත්වයකි.        

 

10. අනුකලිත පරිපථ වල නිමැවුම කිනම් පරම්පරාවේ පරිගණක වල ආරම්භය සනිටුහන් වේද?

 1. පළමුවන පරම්පරාව (1st Generation)             
 2. දෙවන පරම්පරාව (2nd Generation)                
 3. තෙවන පරම්පරාව (3rd Generation)             
 4. හතරවන පරම්පරාව (4th Generation)

පිළිතුරු : 3

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කිරීම සඳහා සමෝධානිත / අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuit) භාවිතා කරන ලදී. පරිගණක වල ප්‍රමාණය තව තවත් කුඩා වූ අතර වැඩි කාර්‍යක්ෂමතාවයෙන් යුතු පරිගණක බිහිවිය. මුල් කාලයේ දී භාවිතා කරන ලද අනුකලිත පරිපථ වල අඩු ට්‍රාන්සිස්ටර ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් කල අතර ඒවායේ තාක්ෂණය SSI (Small Scale Integration) ලෙස හැඳින්වේ.            

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න.