අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 03 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 03

11. පරිගණකයක භෞතිකාංග විස්තර කිරීමට බහුලව භාවිතා කරනු ලබන පොදු පදය වනුයේ,

1. මෘදුකාංග (Software)            
2. දෘඩාංග (Hardware)              
3. ස්ථීරාංග (Firmware)             
4. ජීවාංග (Live ware)

පිළිතුරු : 2
පරිගණකයක මූලිකාංග වනුයේ දෘඩාංග (Hardware), මෘදුකාංග (Software), ස්ථිරාංග (Firmware) සහ ජීවාංග (Live ware) යි. දෘඩාංග (Hardware) යනු පරිගණකයේ අපට දැකිය හැකි භෞතික දේවල්ය. එනම් මොනිටරය, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, මූසිකය, යතුරුපුවරුව වැනි උපාංග යි. මෘදුකාංග යනු අපට භෞතිකව දැකිය හැකි දෙයක් නොවේ. මෘදුකාංගයක් (Software) යනු ධාවනය කල හැකි වැඩසටහනක් හෙවත් යම් කිසි කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා පිළිවෙලින් සැකසූ උපදෙස් මාලාවකි. මෘදුකාංග ආකාර 2 කි. එනම් පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) සහ යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software) ලෙසයි. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems), පද්ධති මෘදුකාංග යටතට ගනු ලබයි. ස්ථිරාංග (Firmware) යනු පරිගණකය පණගැන්වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන උපදෙස් මාලාවකි. ස්ථිරාංග පරිගණකයේ පඨන මාත්‍ර මතකයේ (ROM – Read Only Memory) තැන්පත් කර ඇති අතර මේවා පරිශීලකයාට (User) වෙනස් කල නොහැක. පරිගණක නිෂ්පාදන ආයතනය විසින් මතකයේ තැන්පත් කර ඇත. ජීවාංග (Live ware) යනු පරිගණකය පරිශීලනය කරන තැනැත්තාය.

12. හැකින් (Hacking) යනු,

1. සංයුක්ත තැටියක් නීති විරෝධීව පිටපත් කිරීමයි.
2. පරිගණකය ඇසුරින් මූල්‍යමය වංචාවක් සිදුකිරීමයි.
3. පරිගණක පද්ධතියකට අනවසරයෙන් ඇතුලුවීම හා එහි තොරතුරු ලබාගැනීමට උත්සහ කිරීම.
4. පරිගණක පද්ධතියක ඇති වැදගත් තොරතුරු මකා දැමීම.

පිළිතුරු : 3
පරිගණකයට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී අහිතකර බලපෑම් ඇති කිරීම සඳහා නිපදවා ඇති මෘදුකාංග ඇත. හැකර්වරුන් (Hackers) පරිගණක පද්ධතියක අඩුපාඩු සහ ඒවාට හේතු සොයා බලා ඒවායින් අයුතු ප්‍රයෝජන ගනු ලබයි. මොවුන් හිතාමතා පරිගණකයට හානි සිදු නොකරයි. නමුත් විශාල ලෙස බලපෑම් සිදු කරයි. සංයුක්ත තැටියක් (CD) නීති විරෝධීව පිටපත් කිරීම, පරිගණකය ඇසුරින් මූල්‍යමය වංචාවක් සිදු කිරීම, පරිගණක පද්ධතියේ ඇති වැදගත් තොරතුරු මකා දැමීම ආදිය පරිගණක ආචාර ධර්ම (Computer Ethics) වලට පටහැනි ක්‍රියාවන් වේ.

13. පරිගණකයක් සඳහා මුරපදයක් (Password) යෙදීමේ අරමුණ,

1. සෑම අයෙකුටම ඊට පිවිසීමට ඉඩ සැලසීමයි.                            
2. ආරක්ෂාව හා ප්‍රවේශය පාලන කිරීම.
3. සෑම අයෙකුටම සමාන ඉඩ සලසා දීම.                                     
4. පරිගණකයේ කාර්‍යක්ෂමතාවය ඉහල දැමීම.

පිළිතුරු : 2
මුරපදයක් (Password) යනු පරිගණකය අයිතිකරු / පරිශීලකයා / අවසර ඇති පුද්ගලයා / ප්‍රවේශලාභියා ලඟ පමණක් තබා ගතයුතු වචන ඛණ්ඩයකි. මුරපදයක් (Password) මගින් පරිගණකයක ආරක්ෂාව සහ ප්‍රවේශය පාලනය කිරීමක් සිදුවේ. ඉතා ශක්තිමත් මුරපදයක (Strong Password) ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අක්ෂර, සිම්පල් අක්ෂර, ඉලක්කම් සහ විශේෂ අනුලක්ෂණ (Special characters - !, @, #, $, %, ^, &, *) ඇතුලත් විය යුතුවේ. වෙනත් පුද්ගලයෙකු හට අනුමාන කල නොහැකි ආකාරයට මුරපද යෙදීම මගින් පරිගණක වල ඇති වටිනා දත්ත හා තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ඇත.

14. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා කරන ලද්දේ,

1. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
2. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
3. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)                            
4. විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLIC)

පිළිතුරු : 1
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මානය වූයේ රික්තක නල (Vacuum Tubes) භාවිතයෙනි. මේවායේ මතකය සඳහා භාවිතා කරන ලද්දේ චුම්භකිත බෙර (Magnetic drum) වේ. කාමරයක ඉඩ ඇහිරෙන ප්‍රමාණයේ තරම් විශාල වූ අතර ක්‍රියා කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් මෙන්ම විශාල විද්‍යුත් ශක්තියක් වැය විය. නිතර බිඳවැටීම් (break downs) සිදුවූ නිසා නිතර නඩත්තුව අවශ්‍ය විය. මේවා ක්‍රියා කරන ලද්දේ 'යාන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages) ' වේ. එක් වරකට එක් ගැටළුවක් පමණක් විසඳිය හැකි විය. දත්ත ආදානය සඳහා 'සිදුරු කාඩ්පත් (Punch Cards)' භාවිතා කරන ලද අතර ප්‍රතිදානය මුද්‍රිත පිටපත් (Printed Copies) විය. ENIAC, UNIVAC යන පරිගණක පළමු පරම්පරාවේ රික්තක නල භාවිතා කොට නිර්මානය කල ඒවා වේ.      

15. දත්ත යනු,

1. විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය සේ පවතින දේ              
2. විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ
3. අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ                                                
4. තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දේ

පිළිතුරු : 1
දත්ත (Data) යනු කිසිදු ආකාරයේ සකස් කිරීමකට ලක් නොකල කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු ,චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙස හඳුන්වයි.  දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර 2 කට බෙදා දැක්විය හැකිය. ඒවා නම් ගුණාත්මක දත්ත (Qualitative Data) සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත (Quantitative Data) යි. ගුණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කල නොහැකි එනම් ලස්සන, ආලෝකය, වර්ණය, හොඳ සහ නරක වැනි ගුණාංගයි. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කල හැකි දත්තයි. එනම් දිග, පළල, උස, කාලය, වර්ගඵලය, ධාරිතාවය, වේගය උදාහරණ ලෙස ගත හැකිය. දත්ත යනු විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පවතින දේවල් වේ.               


තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න.