අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 04 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 04

16. ඉතාමත් හොඳ තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම                                                    
 2. භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම
 3. භාවිතා කරන්නාට සතුටක් ඇතිවීම                                          
 4. අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම.

පිළිතුරු : 3

තොරතුරු වල ගති ලක්ෂණ පහත දැක්වේ,
අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම, ප්‍රමාණවත් වීම, නිවැරදි වීම, භාවිතා කරන්නා හට පැහැදිලිව තේරුම් ගත හැකි වීම, භාවිතා කරන්නාට විශ්වාස කල හැකි වීම, නිවැරදිව පුද්ගලයා වෙත ලඟා විය යුතු වීම, නියමිත වේලාවට සකස් වී තිබීම සහ නිශ්චිත වටිනාකමකින් යුක්ත වීම හොඳ තොරතුරක අඩංගු විය යුතු ලක්ෂණයන් වේ.

 

17. පහත සඳහන් ඒවායින් තොරතුරු සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,

 1. බස් නැවතුම් පලින් පිටවූ බස් රථ අංක හා පිටවූ වේලාව දක්වන සටහනයි.
 2. 2011 වර්ෂයේ පාසැලේ හොඳම පැමිණීම ඇති ශිෂ්‍යයයාව නන්දාය.
 3. පොලෙහි එක් එක් වෙළෙන්දා එළවළු අලෙවි කළ මිළ ගනන් ලේඛනය.
 4. පන්තියේ එක් එක් ශිෂ්‍යයයා එක් එක් විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු විස්තරය.

පිළිතුරු : 2

බස් නැවතුම්පොළින් පිටවූ බස් රථ අංක හා පිටවූ වේලාව දක්වන සටහනක බස් රථ විශාල සංඛ්‍යාවක දත්ත අඩංගු විය හැකිය. පොලෙහි එක් එක් වෙළෙන්දා එලවළු අලෙවි කල මිල ගණන් ලේඛනයේ වෙළෙන්දන්ගේ නම්, මිල ආදිය විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වේ. පන්තියේ එක් එක් ශිෂ්‍යයා එක් එක් විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු විස්තරයක ද සිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක ගේ දත්ත ඇතුලත්ව පැවතිය හැකිය. නමුත් 2011 වර්ෂයේ දී පාසලේ හොඳම පැමිණීම ඇති ශිෂ්‍යයා නන්දාය යන්න අධ්‍යයනයක් මගින් ලබාගත් ප්‍රතිඵලයකි. මෙය තොරතුරකි.

 

18. "චාල්ස් බැබේජ්" (Charles Babbage) පරිගණකයේ පියා (The father of Computer) ලෙස සැලකීමට වඩාත්ම සුදුසු වනුයේ,

 1. IBM ආයතනය බිහිකිරීමට මුල් වූ නිසාය.
 2. ඔහු පරිගණකය තම දරුවකු සේ රැකබලා ගත් නිසාය.
 3. ඔහු විසින් නිර්මානය කරන ලද ඇනලිටිකල් එන්ජින් (Analytical Engine) යන්ත%යේ ක්‍රියාකාරිත්වය නූතන පරිගණකය  සැකසීමේදී පාදක වූ නිසාය.
 4. පරිගණක මවුපුවරුව (Mother Board) ඔහුගේ නිමැවුමකි.

පිළිතුරු : 3

චාල්ස් බැබේජ් විසින් පළමු යාන්ත්‍රික පරිගණකය සඳහා අවශ්‍ය කරන ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන ලදී. එය " ඩිෆරන්ස් එන්ජිම (Difference Engine) " ලෙස හඳුන්වා ඇත. දශකයකට පසු ඔහු විසින් නිර්මානය කල " ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analytical Engine) " හි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව සලකා බැලීමේ දී එහි ඇති විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ දත්ත ආදානය, තැන්පත් කිරීම, සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය යන කාරයයන් සඳහා අවශ්‍ය කරන උපාංග එය තුල නිර්මානය කර තිබුණි. ඔහු විසින් නිර්මානය කරන ලද " ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රයේ " ක්‍රියාකාරීත්වය නූතන පරිගණකය සෑදීමේ දී පාදක විය.

 

19. ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය (Electrical Digital Computer) වනුයේ,

 1. UNIVAC –1                                   
 2. ABC                                   
 3. IBM704                              
 4. ENIAC

පිළිතුරු : 4

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි රික්තක නල විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත විය. මෙය නිර්මානයට දායක වී ඇත්තේ "ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert)" ය.

 

20. ට්‍රාරාන්සිස්ටර (Transistors) භාවිතා වනුයේ,

 1. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1st Generation Computers) තුළයි                                          
 2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (2nd Generation Computers) තුළයි
 3. තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (3rd Generation Computers) තුළයි                                        
 4. හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක (4th Generation Computers) තුළයි

පිළිතුරු : 2

පරිගණකයේ දෙවන පරම්පරාව ආරම්භ වන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor) සොයා ගැනීමත් සමගය. 1947 වර්ෂයේ දී පමණ නිර්මානය කරන ලද අතර කාමර තරම් විශාල වූ පරිගණක කුඩා විය. ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචයක් ලෙස ද බල වර්ධකයක් ලෙස ද ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ වල භාවිතා වේ.     

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න.