අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 06 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 06

26. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC) භාවිතා කළ පරිගණක පරම්පරාව වනුයේ,

 1. පළමු පරම්පරාව (1st Generation)                                           
 2. දෙවන පරම්පරාව (2nd Generation)
 3. තෙවන පරම්පරාව (3rd Generation)                                        
 4. සිව්වන පරම්පරාව (4th Generation)

පිළිතුරු : 3

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කිරීම සඳහා සමෝධානිත / අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuit) භාවිතා කරන ලදී. පරිගණක වල ප්‍රමාණය තව තවත් කුඩා වූ අතර වැඩි කාර්‍යක්ෂමතාවයෙන් යුතු පරිගණක බිහිවිය. මුල් කාලයේ දී භාවිතා කරන ලද අනුකලිත පරිපථ වල අඩු ට්‍රාන්සිස්ටර ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් කල අතර ඒවායේ තාක්ෂණය SSI (Small Scale Integration) ලෙස හැඳින්වේ.

 

27. කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) සහිත පරිගණක වනුයේ,

 1. ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයි (Micro Computers)                                    
 2. මහා පරිගණකයි (Main Computers)
 3. මධ්‍ය පරිගණකයි (Mini Computers)                                       
 4. සුපිරි පරිගණකයි (Super Computers)

පිළිතුරු : 1

කෘතිම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence) යනු යන්ත්‍ර හා සම්බන්ධ වු බුද්ධිමත් ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්ම එවන් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කිරීම සදහා ක්‍රියාත්මක වන විද්‍යා ක්ෂේත්‍රය හැදින්වීමට ද යෙදෙන පදයකි. මෙම ක්ෂේත්‍රයෙහි අරමුණ වන්නේ මිනිසා මෙන් නිර්මානශීලීව කටයුතු කල හැකි රොබෝ යන්ත්‍ර සහ පරිගණක වැඩසටහන් නිර්මානය කිරීමයි. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computers) මේ සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

 

28. වැඩසටහනක End Task කිරීම සඳහා ලබා දිය යුතු යතුරු (Keys) වනුයේ,

 1. Press Ctrl + Alt + Shift                                                        
 2. Press Ctrl + Alt + Delete
 3. Press Enter + Alt + Shift                                                      
 4. Press Ctrl + Alt + End

පිළිතුරු : 2

නූතන මෙහෙයුම් පද්ධති වල මූලිකම සංකල්පය වන්නේ "ක්‍රියාවලි (Process)" වේ. ක්‍රියාවලියක් (Process) යනු පරිගණකයේ ධාවනය වන වැඩසටහනකි / මෘදුකාංගයකි (running program). Task Bar එක මත Right Click කිරීම මගින් පැමිණෙන Task Manager මගින් පරිගණකයේ ධාවනය වන ක්‍රියාවලි දැක බලා ගත හැකි අතරම මේ සඳහා කෙටි මං යතුරු (Short cut keys) ද ඇත. ඒවා Ctrl + Alt + Delete වේ.          

 

29. මුල්ම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC නමින් බිහිවිය. මේ සඳහා යොදා ගත් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය වනුයේ,

 1. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)                                                      
 2. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
 3. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
 4. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips)

පිළිතුරු : 3

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි රික්තක නල විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත විය. මෙය නිර්මානයට දායක වී ඇත්තේ "ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert)" ය.

 

30. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය (Micro Processor) නූතන පරිගණක නියෝජනය කරයි. එය අයත්වන පරම්පරාව වනුයේ,

 1. පළමුවන (1st)                         
 2. දෙවන (2nd)                              
 3. තුන්වන (3rd)                     
 4. හතරවන (4th)

පිළිතුරු : 4

ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකය / ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Microprocessor) යනු වර්තමාන ලෝකයේ බොහෝ සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපකරණ වල භවිතා කරන විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයට සකස් කරන ලද (Micro) සංඛ්‍යාංක (Digital) විදුලි පරිපථයකි. මේවා භාවිතයෙන් නිර්මානය කල පරිගණක සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක වේ. විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI – Very Large Scale of Integration) යන්නෙන් ද හඳුන්වනු ලබන්නේ ක්ෂුද්‍ර පරිපථයි. මේවායේ සිය දහස් ගණනක ප්‍රමාණයක් ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors) අඩංගු වේ.                

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.