අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 07 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 07

31. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් අරමුණු කරගෙනද,

 1. රොබෝ තාක්ෂණය
 2. කෘතීම බුද්ධිය  
 3. සුපිරි පරිගණකය
 4. කුඩා පරිගණකය

1. a, b, d                                 
2. b, c, d                                 
3. a, b, c                      
4. a, c, d

පිළිතුරු : 1

පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මානය කරනු ලබන්නේ, බුද්ධිමත් මිනිසකුගේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බොහෝ සෙයින් සමාන පරිගණකයක් නිපදවීම වර්තමාන විද්‍යාඥයින්ගේ බලාපොරොත්තුවයි. පරිගණක විද්‍යාවේ දී මෙම ක්ෂේත්‍රය කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence) ලෙස හැඳින්වේ. එකම අවස්ථාවේ දී වෙනස් සිතිවිලි කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තීරණ ගැනීම, කටහඬවල් වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීම ආදී සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයන් මිනිසාට සිදු කල හැකිය. රොබෝ තාක්ෂණය, ස්ව්යංක්‍රීයව වාහන නිපදවීම වැනි දේවල් කෘතීම බුද්ධිය උපයෝගී කරගෙන දැනටමත් ලෝකයේ නිර්මානය වී ඇත. මේවා පස්වන පරම්පරාවේ අභිමතාර්ථ වේ.             

 

32. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ඇති ලක්ෂණ දෙකකි.

 1. පෙර යන්ත්‍ර වලට සාපේක්ෂකව අඩු විදුලි බලය භාවිතය සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම.
 2. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම සහ රික්තක නල භාවිතය.
 3. ක්ෂුø පරිපථ (Micro Chips) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.
 4. අනුකලිත පරිපථ (IC) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.

පිළිතුරු : 1

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා කරන ලද්දේ ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor) නම් වූ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයයි. පළමු පරම්පරාවට සාපේක්ෂව දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක කුඩා වූ අතර අඩු නඩත්තු කිරීමක් සහ අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් යොදා ගන්නා ලදී. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක වල දුර්වලතා විශාල ප්‍රමාණයක් නිවැරදි කරන ලදී.  

 

33. ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගීකරණයේ දී අයත්වන නිවැරදි කාණ්ඩය වනුයේ,

 1. සංඛ්‍යාංක පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණක, ප්‍රතිසම පරිගණක
 2. මහා පරිගණක (Mainframe Computers), මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computers), ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computers)
 3. රික්තක නල පරිගණක, ට්‍රාන්සිස්ටර හා අනුකලිත පරිපථ පරිගණක
 4. උකුල් පරිගණක (Laptop Computers), සුපිරි හා සේවා දායක පරිගණක

පිළිතුරු : 2

පරිගණක භෞතික ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණයට අයත් වනුයේ,
සුපිරි පරිගණක (Super Computer), මහා පරිගණක (Mainframe Computer), මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computer), ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computer) වේ. 

 

34. නිර්මාන තාක්ෂණය සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගීකරණය කළ විට පහත ආකාරයෙන් වේ.

 1. උකුල් පරිගණකය (Laptop Computer), සුපිරි පරිගණකය (Super Computer), සේවා දායක පරිගණකය (Server Computer)
 2. සංඛ්‍යාංක පරිගණකය (Digital Computer), ප්‍රතිසම පරිගණකය (Analog Computer), මුහුන් පරිගණකය (Hybrid Computer)
 3. මහා පරිගණකය (Mainframe Computer), මධ්‍ය පරිගණකය (Mini Computer), ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය (Micro Computer)
 4. සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන පරිගණකය (General Purpose Computer), විශේෂ කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන පරිගණකය (Special Purpose Computer)

පිළිතුරු : 2

නිර්මාන තාක්ෂණය සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගීකරණයට අයත් වන්නේ,
අංකිත හෙවත් සංඛ්‍යාංක පරිගණක (Digital Computers) , ප්‍රතිසම පරිගණක (Analog Computers) සහ දෙමුහුම් පරිගණකයි (Hybrid Computers). සංඛ්‍යාංක පරිගණක වල සියලුම මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන්නේ 0 සහ 1 නම් වූ ද්වීමය අංක ගණිත ක්‍රමය මගිනි. ප්‍රතිසම පරිගණක යන්ත්‍ර වල නොකඩවා වෙනස් වන විදුලි ධාරා සහිතව මෙහෙයුම් සිදු වේ. දෙමුහුම් පරිගණක නිර්මානය කරනු ලබන්නේ සංඛ්‍යාංක සහ ප්‍රතිසම යන පරිගණක ආකාර දෙකෙහිම සම්මිශ්‍රණයක් ලෙසිනි. ආරෝග්‍යශාලා වල භාවිතා කරන ECG යන්ත්‍රය දෙමුහුම් පරිගණක සඳහා හොඳම උදහරණයකි.      

 

35. මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් XP (Microsoft Windows XP) යනු කුමක්ද,

 1. යෙදුම් මෘදුකාංගයක් (Application Software)                         
 2. පද්ධති මෘදුකාංගයක් (System Software)
 3. පද්ධති උපයෝගීතාවයක් (System Utility)                              
 4. චිත්‍රක පරිශීලන අතුරු මුහුණතක් (GUI)

පිළිතුරු : 2

මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating System) මෘදුකාංගයක් අයත්වන්නේ පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) වර්ගයටයි. මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයභාරය වන්නේ පරිගණකයේ දෘඩාංග සහ පරිශීලකයා අතර අතුරු මුහුණතක් (Interface) හෙවත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමත් පරිගනකයේ සියලුම මෙහෙයුම් පාලනය කිරීමත් කළමනාකරනය කිරීමත්ය. මෙහෙයුම් පද්ධති වලට උදාහරණ ලෙස DOS, Linux, Ubuntu, Fedora, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Apple Macintosh ආදිය පෙන්වා දිය හැකිය.         

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න.