සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 09

41. වෛද්‍යවරයෙකු පැය 5 ක් පුරා උණ රෝගියෙකුගේ උශ්ණත්වය අධීක්ෂනය කරනුයේ,   

a. පැයකට වාරයක් රෝගියාගේ නළලට අත තබා බැලීමෙන්ය.
b. පැයකට වරක් උණ තත්වය කෙසේදැයි රෝගියාගෙන් විමසීමෙන්ය.
c. පැයකට වරක් උශ්ණත්වමානයකින් කියවනු ලබන පාඨාංක භාවිතයෙන් ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමෙන්ය.

වෛද්‍යවරයාට රෝගියාගේ උණ තත්වය පිළිබඳ තොරතුරක් කබාගත හැක්කේ ඉහත සඳහන් කවරකින්ද,   

1. a මගිනි                    
2. b මගිනි                                
3. c මගිනි                                
4.  a, b, c මගිනි

පිළිතුර : 3

දත්ත ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කල හැකිය. එනම් ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සහ ගුණාත්මක දත්ත ලෙසයි. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කල හැකි දත්තයි. ගුණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි දත්තයි. පැයකට වතාවක් රෝගියාගේ නලලට අත තබා බැලීමෙන් නිශ්චිත පාඨාංකයක් ලබා ගත නොහැකි අතර උෂ්ණත්වය කෙසේ දැයි රෝගියාගෙන් විමසීමෙන් ද ප්‍රමාණාත්මක අගයක් ගත නොහැකිය. නමුත් රෝගියාගේ තත්ත්වය පිළිබඳව උෂ්ණත්වමානයක් ඇසුරින් කියවනු ලබන පාඨාංක භාවිතයෙන් ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීම දත්ත, ප්‍රමාණාත්මක නිරූපනයකි. මෙසේ ලබා ගනු ලබන දත්ත විශ්ලේෂණය කර රෝගියාගේ උණ තත්ත්වය පිළිබඳව නිවැරදි නිගමනයකට එලඹිය හැකිවේ.                                                                                                                                               

 

42. කාර්යාලීය ආපන ශාලාවක කළමනාකාරීත්වය, තම ගනුදෙනු කරුවන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමට අදහස් කරයි. මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් දිවා ආහාර වේලක් දී සියළුම දෙනාට ආහාර සැපයීම සඳහා කොපමන කාලයක් එය විවෘතව තැබිය යුතුද යන්න සොයා ගැනීමට ඔවුනට අවශ්‍ය වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාල මෘදුකාංග සමග පහත සඳහන් දත්ත පරිගණකයට ආදාන කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වේ.    

a. දිවා ආහාර වේලාවේදී ආපන ශාලාව භාවිතා කරන ගනුදෙනු කරුවන් ගණන
b. මුදල් අයකැමි වරුන් ගණන
c. ගණුදෙනු කරුවකු පෝලිමේ රැඳී සිටින්නාවූ සාමාන්‍ය කාලය

ඉහත සඳහන් ඒවා අතුරින් පරිගණකයට ආදානය කළ යුත්තේ කවර ඒවාද,

1. a හා b                     
2. a හා c                                  
3. b හා c                                  
4. a, b , c

පිළිතුර : 4

අත්යුරු ක්‍රමයෙන් (Manual method) මිදී පරිගණක ගත ආකාරයට (Computerized method) ආපන ශාලාව සැකසීම මගින් පාරිභෝගිකයින් හට කාර්‍යක්ෂමව තම ගනුදෙණු කටයුතු සිදුකල හැකි වන අතරම ගුණාත්මක සේවාවක් ද සැපයිය හැකි වේ. මේ සඳහා දිවා ආහාර වේලාවේ දී ආපන ශාලාව භාවිතා කරනු ලබන ගනුදෙණු කරුවන් ගණන, කාර්යය මණ්ඩලයේ මුදල් අයකැමි වරුන් ගණන, සාමන්‍යයෙන් ගනුදෙණුකරුවෙකු පෝලිමේ රැඳී සිටින්නාවූ සාමාන්‍ය කාලය (average time) පරිගණක පද්ධතියේ ස්ථාපිත මෘදුකාංගයට ආදානය කල යුතුවේ. ආපන ශාලාවේ දෛනික කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ඉහත සාධක සියල්ල නිසි ආකාරයට කලමනාකරණය කිරීමත් පවත්වා ගෙන යාමත් වැදගත්ය.              

 

43. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික යෙදුම් වල (Applications in ICT) .............. ආරක්ෂාව (Security) වැඩි දියුණු කිරීමට පරිශීලක නාම (Username) හා මුරපද (Password) භාවිතා කරගත හැකිය. ඉහත වැකියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වනුයේ,

1. පාරිසරික (Environment)      
2. දෘඩාංග (Hardware)              
3. තාර්කික (Logical)                
4. භෞතික (Physical)

පිළිතුර : 3

පරිශීලක නාම (Username) සහ මුරපද (Password) පරිගණක යන්ත්‍ර වල භාවිතා කරනු ලබන්නේ එහි තාර්කික ආරක්ෂාව (Logical Security) සඳහා ය. මෙමගින් පරිගණකයේ තැන්පත් කර ඇති දත්ත සහ තොරතුරු වලට ආරක්ෂාවක් ලබා දේ. ප්‍රවේශය පාලනය වේ. භෞතිකව ආරක්ෂාව (Physical Security) සැලසීම සඳහා පරිගණක විද්‍යාගාර වලට පිවිසීම පාලනය කලයුතු අතර ජනේල සහ දොරවල් ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරී ආකාරයට සැකසීම කල යුතුය. පාරිසරික ආරක්ෂාව (Environmental Security) පිලිබඳ සැලකීමේ දී දැඩි අවු රශ්මියෙන් පරිගණක ආරක්ෂා කිරීම සඳහා Curtains වැනි දේ යෙදීමත් පාරිසරික තත්ත්වයන් පාලනය කිරීම සඳහා වායුසමනය (Air Condition) හෝ විදුලි පංකා (Fans) යොදා ගැනීමත් සිදු කල හැකිය.               

 

44. පහත දෑ සලකන්න,

a. ශිෂ්‍යයකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු                

b. පන්තියේ සියළු ශිෂ්‍යයන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු

ඉහත a හා b ට අදලව පහත සඳහන් දෑ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද,

1. a හා b යන දෙකම දත්ත නිරූපණය කරයි.
2. a හා b යන දෙකම තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
3. a දත්ත නිරූපණය කරන අතර  b තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
4. a තොරතුරු නිරූපණය කරන අතර b දත්ත නිරූපණය කරයි.

පිළිතුර : 3

දත්ත (Data) යනු කිසියම් සැකසීමකට ලක් නොකල කරුණු වන අතර මේවා භාවිතයෙන් කිසියම් හෝ නිගමනයක් හෝ තීරණයක් ගත නොහැක. නමුත් තොරතුරු (Information) යනු කිසියම් වූ සැකසීමකට ලක් කල කරුණු වන අතර ඒවා භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකුට කිසියම් නිගමනයක් හෝ තීරණයක් ගත හැකිය.  ශිෂ්‍යයෙකු ගණිතය විෂය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු කිසියම් සැකසීමකට ලක් කර නැති කරුණු වන අතර පන්තියේ සියළු ශිෂ්‍යයන්ගේ ගණිතය විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු වලින් තොරතුරු නිරූපනය කෙරේ. පළමු ප්‍රකාශය දත්තයක් වන අතර දෙවන ප්‍රකාශය තොරතුරක් සඳහා උදාහරණය කි.             

 

45. රික්තක නල (Vacuum Tubes), ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor) මගින් ද පසුව ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor) , ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors) මගින් ද ප්‍රතිස්තාපනය (Replace) කිරීමෙන් පරිගණක වල ..X..... අඩු විය. X සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන පදය ද?

1. හැකියාව (Capability)                                                                       
2. ප්‍රමානය (Size)
3. විශ්වාසනීයත්වය (Reliability)                                                
4. කාර්යක්ෂමතාවය (Efficiency)

පිළිතුර : 2

පරිගණකයේ පරිණාමය පිළිබඳව සලකන විට පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා භාවිතා කර ඇත්තේ රික්තක නල තාක්ෂණයයි. මේවා භාවිතයෙන් සකසන ලද පරිගණක වල ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම විශාල වූ අතර කාමරයක ප්‍රමාණයේ විය. දෙවන , තෙවන හා සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක කාලයත් සමගම එහි ප්‍රමාණය කුඩා විය. හැකියාව, විශ්වාසනීයත්වය සහ කාර්‍යක්ෂමතාවය වැඩි විය.

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි