අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 10 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 10

46. තොරතුරු පද්ධති මගින් X සකස් කර Y බවට පත් කරනු ලැබේ. X හා Y සඳහා පිළිවෙලින් ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1. තොරතුරු, දත්ත (Information, Data)                                    
2. දත්ත, තොරතුරු (Data, Information)
3. දත්ත, උපදෙස් (Data, Instructions)                           
4. උපදෙස්, තොරතුරු (Instructions, Information)

පිළිතුර : 2

පරිගණකයට ආදානය කරනු ලබන්නේ දත්ත සහ උපදෙස් ය. පරිගණකයේ මතකයේ තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහනක් මගින් ඒවා තොරතුරු බවට පරිවර්ථනය කෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලිය දත්ත සැකසීම ලෙස හැඳින්වේ. එනම් පරිගණකය මගින් දත්ත සහ උපදෙස්  , තොරතුරු බවට පත් කරයි.                                                                                                                                                                             

 

47. පරිගණකගත (Computerized) කිරීම සඳහා සුදුසු නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

1. පාසලක ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීම (Student Registration)
2. පාසල් පුස්ථකාලය (School Library)
3. විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම.
4. පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ලකුණු (Average) සහ ශ්‍රේණි ගණනය කිරීම (Placement).

පිළිතුර : 3

ඇතැම් අත්යුරු පද්ධති (Manual Systems) වල පවතින දුර්වලතා නිසා විවිධ ආයතන පරිගණක ගත පද්ධති (Computerized Systems) කරා යොමු වීමට පෙලඹී ඇත. මෙම පද්ධති මගින් පාසලක විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කාර්‍යක්ෂමව ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සිදු කල හැකිය. උදාහරණ ලෙස පාසලක ශිෂ්‍ය ඇතුලත්වීම්, පාසලේ පුස්ථකාලයේ සියළුම කාර්යයන්, පන්ති මට්ටමින් සිසුන්ගේ විභාග පිළිතුරු පත්‍ර වල ලකුණු සටහන් කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ලකුණු සහ ශ්‍රේණි ගණනය කිරීම්, ගුරු භවතුන්ගේ පෞද්ගලික කාල සටහන්, නිවාඩු ආදිය පිළිබඳව පාසල් කළනමාකරණ පද්ධතියක් මගින් සිදු කල හැකි ක්‍රියාකාරකම් වේ.             
විභාග වල කෙටි ප්‍රශ්න ආශ්‍රිත පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම සඳහා පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග යොදා ගනු ලබන අතර මෙය වර්ථමානයේ දැකිය හැකි සුලභ දෙයකි. එහෙත් විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර සලකුණු කිරීමට පරිගණක යොදා ගැනීම තවමත් සිදු නොවන දෙයකි. මන්ද රචනා වර්ගයේ ප්‍රශ්න සඳහා සිසුන් ලියනු ලබන පිළිතුරු එකකට එකක් වෙනස් ස්වරූපයෙන් වීමයි. අනාගතයේ දී මෙම අරමුණ ද ඉටු වනු නොඅනුමානය. කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence) ආශ්‍රිත ක්‍රමලේඛන හෝ වැඩසටහන් මගින් මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීමට හැකිවීමයි.              

 

48. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු (Information) සමග සන්සන්දනය කිරීමේදී දත්ත (Data) ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක්ද?

1. අනුරාධපුර නගරයේ සාමාන්‍ය  මාසික උෂ්ණත්වය
2. පාසලක පිරිමි සහ ගැහැණු සිසුන්ගේ ප්‍රතිශතය දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාරය
3. ගෘහස්ථ දුරකථන අංකයක අවසන් සංඛ්‍යා0ක සතර
4. ගණිතය සඳහා 10 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් ලබාගත් උපරිම ලකුණු

පිළිතුර : 3

නගරයක සාමාන්‍ය මාසික උෂ්ණත්වය යනු තොරතුරකි. වට ප්‍රස්ථාරයකින් නිරූපනය කරනු ලබන්නේ ද තොරතුරකි. වට ප්‍රස්ථාරයක විවිධ ප්‍රතිශත මගින් විවිධ අගයයන් නිරූපනය වේ. විෂයයක් සඳහා ලබා ගත් උපරිම ලකුණ තොරතුරක් සඳහා නිදසුනකි. නමුත් ගෘහස්ථ දුරකථන අංකයක අවසන් සංඛ්‍යාංක 4 මගින් දැක්වෙනුයේ දත්තයකි. උදාහරණ ලෙස 0452236659 යන දුරකථන අංකයේ අවසන් සංඛ්‍යාංක හතර වන්නේ 6659 වේ. මේවා අංකයන් ම පමණි. කිසිදු තේරුමක් ගෙන නොදේ.

 

49. පරිගණක පද්ධතියක නිර්භාධක ජව සැපයුමක් (Uninterruptable Power Supply (UPS)) භාවිත කිරීමේ අරමුණ වනුයේ,

1. ප%ධාන ජව සැපයුමෙහි (Main Power) බිඳ වැටීමකදී අතුරු ජවයක් (Backup power) ලබා දීමයි.
2. පරිගණක පද්ධතිය අකුණු වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි.
3. පරිගණක පද්ධතියට සරල ධාරා (Direct Current - DC) ජවයක් සැපයීමයි.
4. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තර බැටරිය ආරෝපණය (Charge) කිරීමටයි.

පිළිතුර : 1

පරිගණක යන්ත්‍රයක උපාංග වල ආයු කාලය (Warranty period) නිසි ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමට නම් නිෂ්පාදන ආයතනය සහතික කරන ලද අගයටම විදුලිය සැපයිය යුතු වේ. එනම් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජව සැපයුම වන 230V ක වෝල්ටීයතාවයක් ලබ දිය යුතුවේ. විදුලි බලාගාර වල ඇතැම් බිඳවැටීම් (breakdowns) හේතු කොටගෙන ඇතැම් අවස්ථා වලදී වෝල්ටීයතාවය 230V ට වඩා අඩු / වැඩි වීමෙන් පරිගණක උපාංග වලට හානි සිදුවේ. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහාත් නොකඩවා විදුලිය ලබා ගැනීමටත් (එකාකාර විදුලි බලය ) පරිගණක පද්ධතියට පිටතින් සවි කරනු ලබන "නිර්භාධක ජව සැපයුමක් (UPS – Uninterruptable Power Supply)" යොදා ගනියි.      
මෙම උපාංගයේ ඇති ආරෝපණය කල හැකි බැටරිය (Rechargeable battery) මගින් ප්‍රධාන ජව සැපයුමෙහි බිඳ වැටීමක දී අතුරු ජවයක් (Backup power) ලබා දීම සිදුවේ. 

 

50. ලෝක විසිරි වියමන (World Wide Web) හොඳින්ම විස්තර කර ඇත්තේ,

1. අන්තර්ජාලය (Internet) සඳහා යෙදෙන තවත් නමකි.
2. ලෝක ව්‍යාප්ත පරිගණක ජාලයක් වශයෙනි.
3. අන්තර්ජාලය (Internet) හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අන්තර් සම්බන්ධිත (Interconnected) අධිපාඨ (Hyperlinks) අඩංගු ලේඛන (Documents)  පද්ධතියයි.
4. දැවැන්ත විද්‍යුත් ලේඛන සුරක්ෂිතාගාරයක් (Repository) වශයෙනි.

පිළිතුර : 3

ලෝක විසිරි වියමන (WWW – World Wide Web) යනු අන්තර්ජාලයේ (Internet) සේවාවකි. අන්තර්ජාලයේ සේවාවන් ලෙස විශ්ව විසිරි වියමන (www), විද්‍යුත් තැපෑල (e - mail), ගොනු හුවමාරුව (file transfer) සහ සජීවී සංවාද (online chat) පෙන්වා දිය හැකිය. ලෝකයේ විවිධ ස්ථාන වල දවසේ පැය 24 තුලම ක්‍රියාත්ම්ක වෙමින් පවතින සේවා දායක පරිගණක (Server Computers) විශාල සංඛ්‍යාවක විශ්ව විසිරි වියමනේ අඩංගු වෙබ් අඩවි තැන්පත් කර ඇත. සේවා ග්‍රාහක පරිගණක (Client Computers) මගින් පරිශීලකයින් හට මෙම වෙබ් අඩවි වලට පිවිසිය හැකිය.       
විශ්ව විසිරි වියමන (www) පිළිබඳව හොඳින්ම විස්තර වන්නේ "අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අන්තර් සම්බන්ධිත අධිපාඨ (Hyperlinks) අඩංගු ලේඛන පද්ධතියක්" ලෙසටයි. අධිපාඨ (Hyperlinks) යනු වෙබ් අඩවි (Websites) හෝ වෙබ් පිටු (Web pages) එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනු ලබන කේතයකි. HTML (Hypertext Markup Language)භාෂාවේ දී මෙය භාවිතා කෙරේ.      

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.