අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 15 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 15

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය - පළමු වන ප්‍රශ්නය


2007 Ordinary Level

පද්ධතියක් එහි ආදාන අග්‍රයේ දී දත්ත ලබා ගන්නා අතර, ප්‍රතිදානය ලෙස තොරතුරු සැපයීම සඳහා අර්ථාන්විත ක්‍රියා පිළිවෙලක යෙදෙයි. ආහාර , ගෙවල් කුලී, සෞඛ්‍ය යනා දී විවිධ වර්ගයේ පුද්ගල අවශ්‍යතා යටතේ පුද්ගලයෙකුගේ ආදායම සහ වියදම ඇතුළු කිරීම සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මානය කර ඇත. මෙම පද්ධතිය මගින් ඔහුගේ එක් එක් වර්ගයේ වියදම් වල මාසික එකතුව, මාසයේ මුළු වියදම සහ මාසික ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.


1. ඉහත දී ඇති ආදාන වලට අමතරව පද්ධතියට ඇතුළු කළ හැකි වෙනත් ආදාන පහක් යෝජනා කරන්න.

අධ්‍යාපන වියදම්, දුරකථන බිල්පත්, විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත්, ප්‍රවාහන වියදම්, බදු මුදල්, ඇඳුම් පැළඳුම්, විනෝදාස්වාදය සඳහා

2. ඉහත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පද්ධතිය විසින් සපුරාලිය යුතු ගණනය කිරෑම් මොනවාද?

මාසික ඉතිරිය = මුළු ආදායම - මුළු වියදම

3. ඉහත පද්ධතිය කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධතියක් (Batch Processing System) ලෙස සැලකිය හැක්කේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

මාසික ඉතිරිය ගණනය කිරීම මාසය අවසානයේ දී සියළුම ආදානයන්ගේ වටිනාකම් සැලකීමෙන් පසුව සිදු කෙරේ. කාණ්ඩ  සැකසුම් පද්ධතියක සිදුවන්නේ ද ආදානයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන දී ඇති විධාන වලට අනුව එකවර ක්‍රියාත්මක වීමයි.එම නිසා ඉහත පද්ධතිය ද කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධතියකි.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 Ordinary Level

1. අමු දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනසෑක් වාක්‍යකින් ලියන්න.

අමු දත්ත යනු කිසියම් ආකාරයකට සකස් නොකල කරුණු වන අතර තොරතුරු යනු අවශ්‍ය පරිදි සකස් කල අර්ථාන්විත කරුණු වේ.

 

2. සංඛ්‍යාංක උපාංග (Digital Devices) සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

  • පරිගණකය (Computer)
  • ජංගම දුරකථනය (Mobile Phone)
  • තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)
  • ස්කෑනර් යන්ත්‍රය (Scanner)
  • වෙබ් කැමරාව (Web Camera)

 

3. පරිගණක යතුරු පුවරුවෙහි ඇති අවකාශ යතුරෙහි සංකේතයක් නොයොදා ඇත්තේ ඇයි දැයි සඳහන් කරන්න.

අවකාශය (Space) සඳහා සංකේතයක් / අනුලක්ෂණයක් නොමැති නිසා. සංකේතයක් ලබා දිය නොහැක.

 

4. නියමු දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය (Guided Medium) සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

  • ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)
  • ඇඹරි කම්බි යුගල (Twisted Pair Cable)
  • සමාක්ෂ යොත් (Co- axial Cable)

 

5. ශල්‍යාගායරක භාවිතය සඳහා තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් (Dot Matrix Printer) සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?

තිත් න්‍යාස මුද්‍රක වලින් ගෝෂාකාරී ශබ්දයක් නිකුත් වන නිසා රෝගීන් හට අපහසු තාවලට මුහුණදීමට විය හැකිය. සුදුසු වන්නේ ලේසර මුද්‍රකයකි.

 

6. එක සමාන කාලයකින් යුතු ශ්‍රව්‍ය පසුරුවකට (Audio Clip) වඩා දෘෂ්‍ය පසුරුවක් (Video Clip) සඳහා වැඩි පරිගණක මතකයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

දෘශ්‍ය පසුරුවක (Video Clip) ශබ්දය මෙන්ම රූප ද ඇතුලත් වේ. ඒ සඳහා වැඩි ඉඩක් මතකයෙන් වෙන් කලයුතු වේ. නමුත් ශ්‍රව්‍ය පසුරුවක (Audio Clip) ඇත්තේ ශබ්දය පමණි.එම නිසා ශ්‍රව්‍ය පසුරුවකට වඩා දෘශ්‍ය පසුරුවකට වැඩි ඉඩක් ලබා ගත යුතුවේ.

 

7. පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM – Read Only Memory) සහ සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයන් (RAM – Random Access Memory) අතුරින් නෂ්‍ය මතක ආකාරය වන්නේ කුමන මතකය ද?

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය

 

8. පූර්ණ දෙවීපථ (Full Duplex) සන්නිවේදනය සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

දුරකථනය
විද්‍යුත් තැපෑල

 

9. 999 MOD 10000 සහ 1000 MOD 999 හි අගයයන් පිළිවෙලින් ලියන්න.

999/1000 = 999                  1000/999 = 1

MOD මගින් ඉතිරිය ලබා දෙනු ලබයි.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.