අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 17 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 17

2010 Ordinary Level

1. ඉවත් කළ හැකි ගබඩාකරණයේ ඇති වාසි මොනවා ද?

 • වැදගත් තොරතුරු උපස්ථ (Backup) කළ හැකිය.
 • රැගෙන යා හැකිය.
 • නිතර ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා මෘදුකාංග හෝ දත්තග් ගබඩා කල හැකිය.
 • පහසුවෙන් පරිගණකයට සම්බන්ධ කල හැකිය.

 

2. ඔබ සාප්පුවකින් භාණ්ඩ ඉහිපයක් මිලදී ගෙන ඇතැයි සිතන්න. අයකැමි විසින් බිල් පත නිකුත් කර බිල්පතෙහි දැක්වෙන මුදල වැරදි බව ඔබ අනාවරනය කරගෙන ඒ බව අයකැමි වෙත දන්වා ඇත. ඔබ පද්ධතියක් ලෙස උපකල්පනය කර, මෙම සිදුවීමට අදාලව ආදානය, ප්‍රතිදානය සහ ක්‍රියාවලිය ලියා දක්වන්න.

ආදානය (Input): එක් එක් භාණ්ඩ වල මිල සහ මුළු එකතුව දැකීම
ක්‍රියාවලිය (Process) : භාණ්ඩ වල මිල සටහන් කර ඇති බව අයකිට දැනුම් දීම.
ප්‍රතිදානය (Output): බිල්පතෙහි එකතුව නිවැරදි බව අයකැමි ට කීම.
               

 

3. අ.පො.ස (සා . පෙළ ) විභාග ප්‍රතිඵල සැකසීමේ (Processing) දී හා නිකුත් කිරීමේ (Releasing) දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනෙන අවස්ථා දෙකක් ලියන්න.

 • ඉතාම වේගවත්ව සැකසීමට හා නිකුත් කිරීමේ හැකියාව.
 • කාර්‍යක්ෂමයි.
 • ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය පහසු වීම.
 • වෙබ් අඩවියක් මගින් ප්‍රතිඵල බලා ගත හැකි වීම.
 • විශ්වාසයි.

 

4. 1KB බයිට (byte) සංඛ්‍යාව , තුල්‍ය අෂ්ටක සංඛ්‍යාවකට (Octal) පරිවර්ථනය කරන්න.

 • 1KB = 1024 bytes
  1024 යන සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතිවෙන තෙක් 8 න් බෙදා ඉතිරිය අග සිට මුලට ලිවීමෙන් එම දශමය සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය අෂ්ටක අගය ලැබේ.

5. සත්‍යතා වගුවක් භාවිතා කර පහත දැක්වෙන ද මෝගන් (The Morgan’s Theorem) නියම තහවුරු කරන්න.

     A

B

A.B

(A.B)’

A’

B’

A’+B’

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0


ඉහත සත්‍යතා වගුවෙහි (A.B)’ , A’+B’ යන පේලි වලින් නිරූපනය කරන අගයයන් සමාන වේ. ද මෝගන් නියමය තහවුරු වේ.

     A

B

(A+B)

(A+B)’

A’

B’

A’.B’

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

ඉහත සත්‍යතා වගුවෙහි (A+B)’ , A’.B’ යන පේලි වලින් නිරූපනය කරන අගයයන් සමාන වේ. ද මෝගන් නියමය තහවුරු වේ.

 

6. පහත දැක්වෙන වගුව චිත්‍රක මෘදුකාංගයක ඇති මෙවලම් කට්ටලයකින් සමන්විත වේ. ඒවා සමග ගැලපෙන අයිතම තොරා ලියන්න.

Tool Box

Layers

Key Frame

Color Mixer

Animation

Gradient Fill

Draw and Edit objects

Create, Place, Modify text and graphics

Tool Box : Create, Place, Modify text and graphics
Layers : Draw and Edit objects
Key Frame : Animation
Color Mixer : Gradient Fill

 

7. පියෙක් තම පුතුට රුපියල් 100 ක් දී අසල ඇති කඩයකින් පාන් ගෙඩියක් මිලට ගෙන එන ලෙස ද එය ඔහූගේ මවට දෙන ලෙස දැන්වීය. මෙම කාර්යය සඳහා සුදුසු ඇන්ගොරිදමයක් (Algorithm) ව්‍යාජ කේත (Pseudo code) ආකාරයට ගොඩනගන්න.

ආරම්භය (Begin)
මුදල් ලබා ගැනීම හා පාන් ගෙඩියක් ගෙන එන ලෙස උපදෙස් ලැබීම.
කඩයට යාම
පාන් ගෙඩියක් ගැනීම.
රුපියල් 100 මුදලාලිට දීම.
ඉතුරු ඉල්ලීම.
ගෙදර යාම.
මවට පාන් ගෙඩිය සහ ඉතුරු දීම.
අවසානය (End)

 

8. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC – Software Development Life Cycle) යොදා ගනිමින් පාසල් පුස්තකාලයක් සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය ඔබට පවරා ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එ සඳහා යොදා ගැනෙන SDLC හි පළමු අදියර දෙක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

ගැටළු විග්‍රහය : ආයතනයට දත්ත සැකසුම් පද්ධතියක් තිබේ ද? නැද්ද? නඩත්තු කළ යුතු ද නැද්ද යන්න. පද්ධතියෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ පිළිබ්ඳ ව විමර්ෂනයක් සිදු කෙරේ.
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය : තොරතුරු පද්ධතියෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුවේ ද? නැද්ද යන්න. පිරිවැය කොපමන අවශ්‍ය වේ ද යන්න, නව් රැකියා අවස්ථා බිහිවේ ද සහ තිබූ රැකියා අවස්ථා කප්පාදුවේ ද යන්න සොයා බැලීම ශක්‍යතා අධ්‍යයන අදියරේ දී සිදුවේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.