අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 20 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 20

06. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය දියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගත හැකි වන්නේ කුමන අයුරින් ද?

 • විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කිරීම.
 • කෘෂි කර්මාන්තයට අත්‍යවශ්‍ය වන කාලගුණික දත්ත ගොවීන් වෙත හුවමාරුව.
 • කෘෂි භෝග පිළිබඳව වෙළඳපොල මිල ගණන් පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීමට.
 • කෘෂි පර්යේෂණයන් හි නියැලී සිටින පර්යේෂකයින් හට තොරතුරු හුවමාරු කිරීමට.
 • කෘෂි ගෙවීම් පිළිබඳ ව වාර්තා පරිගණක ගත කිරීමෙන් ඒව ආවශ්‍ය වූ විටෙක මතු ප්‍රයෝජනය සඳහා ගත හැකි වීම.
 • ජංගම දුරකථන මගින් නව කෘෂි භෝග හඳුන්වා දීම් පිළිබඳව විස්තර ගොවීන් අතට පත් කිරීම.

 

07. උසස් පෙළ විෂය මාලාවට තොරතුරු තාක්ෂණික විෂය මාලාව හඳුන්වා දීම.

 • පරිගණක සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම.
 • සංඛ්‍යාංක බෙදුම (මහජනයා පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහිත හා පරිගණාක සාක්ෂරතාවය රහිත වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදා වෙන් කිරීම ) අවම කිරීම.
 • රැකියා වෙළඳපොළ පුළුල් වීම.
 • විදේශ රැකියාවන් හට ශ්‍රමිකයන් යාමට අවස්ථාව ලැබීම.
 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික විෂය සමග අනෙකුත විෂය ක්ෂේත්‍රයන් බිහි වීම (උසස් පෙළ - තාක්ෂණවේදය විෂය මාලාව )

 

08. පාසලෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය අධ්‍යයනයේ දී සිසුන් මුහුණපාන අභියෝග සහ ගැටළු මොනවා ද?

 • ප්‍රමාණවත් පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති වීම.
 • පුහුණු ගුරුවරුන් නොමැති කම.
 • පරිගණක විද්‍යාගාර පහසුකම් නොමැති වීම.
 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව සිංහලෙන්  ලියවුණු පොත් පත් නොමැති කම.
 • සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය විෂයට දක්වන ඇල්ම අඩු වීම.
 • සිසුන් අමාරු විෂයක් සේ සැලකීම වැනි විවිධ දුර්මත.

 

09. ශ්‍රී ලාංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ආකාරය පහදන්න.

 • ශ්‍රී ලංකාවේ අලංකාර සහ වැදගත් ස්ථාන ඇතුලත් වෙබ් අඩවි නිකුත් කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් ස්ථාන සහිත සංයුක්ත තැටි (CD) නිකුත් කර විදේශිකයින් හට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • සංචාරක හෝටල් සඳහා වෙබ් අඩවි (Web sites) නිර්මානය කිරීම සහ එමගින් කාමර සහ ප්‍රවාහන සේවා වෙන් කර ගැනීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත සහ අලංකාර ස්ථාන සහිත සඟරා සහ පුවත්  පත් පරිගණක තාක්ෂණයෙන් ඉර්මාණ්ය කර සංචාරකයින් හට අලෙවි කිරීම.
 • අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් ණය කාඩ් පත් (Credit Card) මගින් ගෙවීමේ කටයුතු පුළුල් කිරීම.

 

10. මෝටර් රථ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණක ගත කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි මොනවා ද?

 • කාර්‍යක්ෂම සේවාව.
 • වේගවත් වීම.
 • ආරක්ෂිත වීම.
 • අඩු ශ්‍රමයකින් වැඩි කාර්යයක් කළ හැකි වීම.
 • ඉක්මන් සේවය.
 • වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් කාඩ් පත් වල ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව.
 • මතු භාවිතය සඳහා තොරතුරු තැන්පත් කර තබා ගැනීමේ හැකියාව.

 

11. සෞඛ්‍ය අංශය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ඇති ආකාරය පහදන්න.

 • MRI, ECG, EEG, CT, CAT යන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර මගින් රෝගීන් ගේ රෝගී තත්ත්වයන් ඉක්මනින් සහ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව.
 • දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම සිදු කිරීම මගින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වියදම් (ආහාර , නවාතැන් , ප්‍රවාහන , ශ්‍රමය ) අවම වීම.
 • e –channeling වැනි පහසුකම් මගින් රෝගියා හට වෛද්‍යවරයා වෙත නොගොස් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත හැකි වීම.
 • Telemedicine වැනි පහසුකම් මගින් වෛද්‍යවරුන් විසින් සිය රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම, රෝගීන්ගේ වෛද්‍යවාර්ථා කළමණාකරනය කිරීම සඳහා පරිගණ්ක ගත තොරතුරු පද්ධති යොදා ගැනීම.
 • රෝගීන් ගේ තොරතුරු, රෝග ඉතිහාසය ආදිය පරිගණක ගත කිරීම මගින් අවශ්‍ය වූ විටෙක ලබා ගැනීමේ හැකියාව.තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.