අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 23 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 23

24. ඔබේ මිතුරකු ඔබට බලපත්‍ර නොමැති මෘදුකාංග පිටපතක් සහිත සංයුක්ත තැටියක් (CD) ඔබට ලබා දේ. මේ සඳහා ඔබ එකඟ වන්නේ ද ? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

එකඟ වන්නේ නැත. මෙය පරිගණක ආචාර ධර්ම වලට පටහැනි ක්‍රියාවකි. මෘදුකාංග චෞර බාවිතය සඳහා පෙළඹවීමකි.

25. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා පරිගණක පාලිත පද්ධති නම් කරන්න.

පසේ තෙතමනය මැන බැලීමේ ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය.
ජල ඉසින පද්ධතිය.
හරිතාගාර වල භාවිතා වන උෂ්ණත්ව පාලන පද්ධතිය.

26. "පන්ති කාමරයේ සාම්ප්‍රධායික ඉගෙනුම සමග සැසඳීමේ දී ඉ - ඉගෙනුම , යමෙකුට තමන්ට ගැලපෙන වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වේ. " මෙම කියමන සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

එකඟ වේ. පන්තියක විවිධ බුද්ධිමට්ටම් සහිත සිසුන් සිටිය හැකිය. ඉක්මනින් පාඩම් අවබෝධ වෙන සිසුන් හට ඉ - එගෙනුම මගින් අවශ්‍ය වේලාවක අවශ්‍ය ස්ථානයක ඉගෙනීම් කටයුතු කල හැකිය. පාසලේ දී පාඩම් ඉගෙන්වීමට කලින් ඒවා අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව ද ලැබේ.

27. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) මගින් පසල් ළමුන් හට, ගුරුවරුන්ට සහ කළමනාකරණ මණ්ඩලයට සිදුවන සේවාවන් මොනවා ද?

පාසල් ළමුන්ට : ස්වයං අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා බහුමාධ්‍ය සහිත පාඩම් භාවිතය. කැමති වේලාවක කැමති පාඩමකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව.

ගුරුවරුන්ට : සිසුන්ගේ පැමිණීමේ ලේඛන ලකුණු කිරීම, සිසු හැකියා මැන බැලීමේ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, පාසල් පාදක ඇගයීම් පැවැත්වීම, පන්ති කාමර ඉගැන්වීම් සඳහා බහු මාධ්‍ය සහිත පාඩම් භාවිතය.

කළමනාකරණ මණ්ඩලයට : සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම, සහතිකපත් නිකුත් කිරීම


28. තොරතුරු සොයා ගැනීම සඳහා ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය භාවිතය අද සුලභව භාවිතා වේ. ඔබගේ නිවසේ අදාල මෘදුකාංග සමග පරිගණකයක් තිබේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග / සේවාවන් මොනවා ද?

පරිගණකයක්
අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නෙක්(ISP – Internet Service Provider)
සන්නිවේදන මෘදුකාංගයක් (Communication Software)
මොඩම් උපකරණයක්(MODEM)
වෙබ් අතිරික්සුවක් (Web Browser)

29. ඔබට  "History of Sri Lanka" යන මාතෘකාව යටතේ තොරතුරු සෙවීමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. එනමුදු මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෙබ් ලිපිනය(URL) ඔබ නොදනී නම් මෙම තොරතුරු ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලයෙන් සොයා ගැනීමට අනුගමනය කළයුතු පියවර ලියා දක්වන්න.

අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම.
වෙබ් අතිරික්සුවක්(Web browser) විවෘත කර ගැනීම.(Ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
වෙබ් අතිරික්සුවේ ලිපින තීරුව (Address bar) මත සෙවුම් යන්ත්‍රයක (Search engine) නමක් යතුරු ලියනය කිරීම.
සෙවුම් යන්ත්‍රයේ සෙවුම් තීරුවෙහි "History of Sri Lanka" ලෙස යතුරු ලියනය කිරීම.
සෙවුම් යන්ත්‍රයේ සෙවුම් බොත්තම(Search button) තද කිරීම.
ලැබුණු ප්‍රතිඵල වලින් අවශ්‍ය URL  එක තෝරා ගැනීම.
තෝරා ගත් URL එකෙහි අඩංගු දත්ත වලට පිවිසීම.

30. මාර්ගගත සාප්පු සවාරි යාම (Online Shopping) මගින් ලැබෙන වාසි මොනවා ද?

දවසේ පැය 24 පුරාවවට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
ණය කාඩ් පත් මගින් ගෙවීම් සිදු කල හැකි නිසා සේවාව ඉක්මන් වීම සහ ආරක්ෂාකාරීත්වය වැඩි වීම.
වෙළඳසැලය නොගොස් අන්තර්ජාලය හරහාම භාණ්ඩ ඇනවුම් කර නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම.
ආරක්ෂාකාරී වීම. (මුදල් අතේ නොගැවසීම නිසා )
භාණ්ඩ වල මිල ගණන්  සන්සන්දනය කර මිලදී ගත හැකි වීම.
ප්‍රවාහනය , වාහන ගාල් කිරීම් අවශ්‍ය නොවීම. නිවසේ සිටම භාණ්ඩ තෝරා ගැනීම සිදුවන නිසා.

31. මාර්ගගත සාප්පු සවාරි යාමේ (Online shopping) අවාසි මොනවා ද?

පරිගණක දැනුම අවශ්‍ය වීම (පරිගණක සාක්ෂරතාවය ).
අන්තර්ජාල පහසුකම අවශ්‍ය වීම.
ඉංග්‍රීසි දැනුම සාමාන්‍ය යෙන් අවශ්‍ය වීම.
ගෙවීම් සිදු කිරීමට ණය කාඩ්පත් අවශ්‍ය වීම.
භාණ්ඩයෙහි ජායාරූපය දැක්කද එය සත්‍ය භාණ්ඩය දැයි ස්ක සහිත වීම.
ප්‍රවාහනයේ දී සිදුවන අත්වැරදීම් සහ භාණ්ඩ විනාශවීම්.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.