අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 24 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 24

32. එක්තරා පාසලක පුස්තකාලාධිපති, එම පුස්තකාලය සඳහා වෙබ් අඩවියක්(Web site) නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කළේය.

 1. එවැනි වෙබ් අඩවියකින් සිසුන්ට ලබා ගත හැකි වාසි තුනක් ලියන්න.
  • විද්‍යුත් පොත්(e - books) කියවීම සහ භාගත කිරීමේ හැකියාව.
  • කල් තියා පොත් පත් ඇනවුම් කිරීම සහ වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව
  • ගෙවිය යුතු දඩ මුදල් ආදිය සමග නාම ලේඛනය.
  • අළුතින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ පොත් පත් පිළිබඳ විස්තර.
 2. වෙබ් අඩවියෙහි අඩංගු කළ යුතු තොරතුරු අයිතම 5 ක් ලියන්න.
  • පුස්තකාලයෙහි දැනට ඇති පොත් පිළිබඳ විස්තර
  • පුස්තකාලය විවෘතව තබන වේලාවල්
  • සාමාජිකයින් ගණන
  • කියවිය හැකි විද්‍යුත් පොත් පිළිබඳ විස්තර
  • ජනප්‍රියම පොත
  • පුස්තකාලයට ගෙන්වා ගත යුතු පොත් / පරිත්‍යාග
 3. වෙබ් අඩවිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබ පත් කර ඇතැයි සිතන්න. අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කර ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් යොදා ගනු ලබන ක්‍රම තුනක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.
  • සම්මුඛ සාකච්ජා මගින් (Interviews)
  • නියැඳි / සාම්පල මගින්(Samples)
  • විමසීම් මගින් (Inquiries )
 4. වෙබ් අඩවිය පුස්තකාලාධිපති තුමියගේ කාර්යය පහසු කරන ආකාරය පහදන්න.
  • ඉතාමත්ම ඉක්මනින් පොත් පිළිබඳව සෙවීමට හැකියාව ලැබීම.
  • පොත් පිළිබඳ විස්තර යාවත් කාලීන කිරීමට හැකි වීම.
  • දඩ මුදල් ගණනය කිරීමට හැකි වීම.
  • සාමජික විස්තර යාවත්කාලීනව පවත්වා ගැනීම.

 

33. දත්ත යනු මොනවා ද?

සැකසීමකට ලක් නොකල ලබන්නාට කිසියම් තේරුමක් නොදෙන කරුණු වේ. දත්ත භාවිතයෙන් කිසියම් තීරණයක් ගත නොහැකිය. දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

 1. දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේ දුෂ්කරතා මොනවා ද?
  • මන්දගාමීත්වය.
  • අකාර්‍යක්ෂම වීම.
  • ගණනය කිරීමේ දී සිදුවන අත් වැරදීම්.
  • වැඩි වේලාවක් ගත වීම.
 2. දත්ත සමුදායක් යනු කුමක් ද?ඔබ ඉහත සඳහන් කල දුෂ්කරතා , දත්ත සමුදායක් භාවිතයෙන් මගහරවා ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
  • දත්ත සමුදායක් යනු දත්ත තැන්පත් කල හැකි, අවශ්‍ය වේලාවට කාර්‍යක්ෂමව ලබා ගත හැකි, යාවත්කාලීන කල හැකි සහ අවශ්‍ය වේලාවට මකා දැමිය හැකි මෘදුකාංගයකි.
 3. දත්ත සමුදායක් නිර්මානය කිරීමේ, පවත්වාගෙන යාමේ හා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ මෘදුකාංග කුලකයක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන පොදු නම කුමක් ද? එබඳු මෘදුකාංග පැකේජයන් සඳහා ජනප්‍රිය උදාහරණ 2 ක් දෙන්න.
  • දත්ත සමුදාය කළමණාකරන පද්ධති. (DBMS – Database Management System)
   Microsoft Access, MySql, Oracle
 4. ඔබේ පාසලේ ගුරුවරුන්ගේ දත්ත ඇතුලත් සරල දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට පවරා ඇතැයි සිතන්න. දත්ත සමුදායෙහි වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ක්ෂේත්‍ර පහක් දක්වන්න. ඔබ වගුවෙහි ඇතුළත් කරනු ලබන නියැඳි වාර්තා දෙකක් දෙන්න.
  • ගුරුභවතාගේ නම - රසික අත්තනායක , සමන් ජයතුංග
  • ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය - 87458256V , 5623596V
  • මුල් පත්වීමේ දිනය - 2013 – 12 -05 , 2015 – 4 - 9
  • කලින් සේවය කරන ලද පාසල් - ර / ගෝණකුඹුර මහා විද්‍යාලය, ර / රාහුල විද්‍යාලය
  • උපන් දිනය - 1987-09-05 , 1956-5-8
  • නිවසේ ලිපිනය - ගෝණකුඹුර , ලෙල්ලොපිටිය / ගෝණකුඹුර , රත්නපුර

 

34. පහත එක් එක් වාක්‍ය ඛණ්ඩ සඳහා දිගු නාමයන් ලියා දක්වන්න.

WWW – World Wide Web
ARPA – Advanced Research Project Association
TCP / IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol
URL - Uniform Resource Locator                
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
HTML - Hyper Text Markup Language

 

35. දෘඩාංග (Hardware) යනු මොනවාද?

පරිගණක පද්ධතියක භෞතික උපාංගයි. අතින් ඇල්ලිය හැකි වීම සහ පහසුවෙන් වෙනස් කළ නොහැකිවීම මූලික ලක්ෂණ වේ. (මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), පරිගණක තිරය, මූසිකය, යතුරු පුවරුව)

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.