සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 29

70. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම (Automatic methods) යනු මොනවාද?

පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග හෝ මෙවලම් මගින් දත්ත එක් රැස් කිරීමයි. ස්වයංක්‍රීයව සිදුකළ හැකිය.

ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය (OMR – Optical Mark Reader): ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමේ (OCR – Optical Character Recognition) තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. විභාග වල බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගනියි.

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය - OCR (Optical Character Reader): මෘදු පිටපතක් (Soft copy) ලෙස ඇති රූපකයක (Image) අක්ෂර හඳුනාගෙන ලේඛ න ගොනුවක් (Text document) ලෙස පරිගණකයේ තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංගයකි.

චුම්භකිත තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR – Magnetic Ink Character Reader): බැංකු කටයුතු වලදී සහ මූල්‍ය ආයතන වලදී චෙක්පත් වල ඇති රහස්‍ය අනුලක්ෂණ (Secret Characters) කියවීම සඳහා භාවිතා කරයි. ගිණුම් අංකය සහ චෙක්පතේ අංකය චුම්භක තීන්ත විශේෂයකින් චෙක්පත මත මුද්‍රණය කර තිබේ.

කාඩ් පත් / පටි/ ලාංජන / චුම්භකිත තීරු කියවන (Magnetic Stripe Readers): ප්ලාස්ටික් කාඩ් පත් වල චුම්භකිත පටියක් (Magnetic tape) දැකගත හැකිවේ. ආයතනවල සේවක පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කිරීම (Swipe cards for doors), අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනියි. මුදල් ගණුදෙණු කටයුතු සඳහා යොදා ගනියි. (ATM, Online Transaction )

 

71. දත්ත සැකසුම් ආකාර (Data processing types) 2 ක් ලියා දක්වන්න.

  • කාණ්ඩ සැකසුම (Batch Processing)
  • තත්කාලීන සැකසුම (Real-time Processing)

කාණ්ඩ සැකසුම (Batch processing) : සාමූහිකව දත්ත සකසනු ලබන ක්‍රමයකි. වැඩසටහන් (Jobs) විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කරවීම සිදුවේ. (බැංකු වල සිදුවන මුදල් ගණුදෙනු, මසකට වරක් වැටුප් පත්‍රිකා සැකසීම වැනි සංකීර්ණ කාර්යයන් සිදු වනුයේ කාණ්ඩ සැකසුම මගිනි.)

තත්කාලීන සැකසුම (Real time processing): දත්ත පිවිසුම් කාලයේ හෙවත් දත්ත සපයනු ලබන කාලයේදීම සැකසුම් කිරීමයි. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM – Automatic Teller Machine), රථවාහන හැසිරවීමේ පද්ධති (Traffic Controlling Systems) සහ ගුවන් ගමන් වෙන් කරගැනීමේ පද්ධති වල (Air ticketing reservation systems) මෙම සැකසුම් ආකාරය භාවිතා වේ. On –line processing ලෙස ද හඳුන්වයි.

 

72. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම ආයතන වල සිදුවී ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?

  • ආයතන වල සිදුවන කාර්යයන් පහසු වීම.
  • අවම මිනිස් ශ්‍රමයකින් හා වැඩි කාර්යයක්ෂමතාවයකින් වැඩ කළ හැකි වීම.
  • ආයතනවල භෞතික ඉඩ ප්‍රමාණය ඉතිරි වේ.
  • ආයතනවල ලබා ගන්නා ලාභය වැඩිවේ.

 

73. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත් වීම (Video conferencing) යනු කුමක්ද?

වෙනස් ස්ථාන වල සිටින දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරමින් පරිගණක ජාල ඔස්සේ සහ තොරතුරු තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතයෙන් සංවාදයක් පැවැත්වීමයි. ආයතනවල සම්පත් ( කාලය, මුදල්, ශ්‍රමය ) වැනි දේ මනාව කළමනාකරණය කළ හැකිවේ.

 

74. ඉදිරිපත් කිරීමක් (Presentation) යනු කුමක්ද?

තම අදහස් හෝ තොරතුරු පිරිසක් ඉදිරියේ සන්නිවේදනය කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස හැඳින්වේ. යම් මාතෘකාවකට අදාළ අන්තර්ගතය පරිගණකය ඇසුරින් හෝ වෙනත් ආකාරයට ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලබා දීමයි.

විද්‍යුත් සමර්පන මෘදුකාංග (Electronic Presentations Software) යොදා ගනියි. (උදා: Microsoft Power point)

 

75. ඊ - අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  • රැකියා අවස්ථා වැඩි කරයි.
  • දුරස්ථ ආකාරයට කැමති වේලාවක ඉගෙනීක් කටයුතු සිදු කළ හැකිවේ.
  • මාර්ගගත පරීක්ෂණ (Online Test) සඳහා අවස්ථාව ලබාදේ.
  • භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වීමත් ණය කාඩ්පත් මගින් ආරක්ෂාකාරීව ගෙවීම් සිදුකළ හැකිවීමත් විද්‍යුත් ආර්ථිකය තුළ දැකගත හැකිය.තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි