අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 32 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 32

85. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Microcomputers) යටතට ගැනෙන පුද්ගලික පරිගණක ආකාර මොනවාද?

 • ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Desktop Computers)
 • වැඩහල් (Workstations)
 • උකුල් / ලැප්ටොප් පරිගණක (Laptop Computers)
 • අත්ල / පාම්ටොප් පරිගණක (Palmtop Computers)
 • නෝට්බුක් පරිගණක (Notebook Computers)
 • පුද්ගල සංඛ්‍යාංක සහකරු (PDA – Personal Digital Assistant)
 • සාක්කු පරිගණකය (Pocket Computers)

ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය (Desktop Computer) :  තනි තනි පුද්ගලයන්ට භාවිත කිරීම සඳහා සැකසූ පරිගණක වන මේවා මේස මත තබා කාර්යය කළ හැකිය. මේවා පුද්ගලික පරිගණක (Personal Computers) ලෙස ද හඳුන්වයි.

වැඩහල් පරිගණකය (Workstations) :  වඩා වැඩි හැකියාවන්ගෙන් යුතු ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. වැඩි පිරිසකට එකවර වැඩ කළ හැකිවේ. උදා: ත්‍රිමාණ සහ සජීවිකරණ නිර්මාන කටයුතු සඳහා යොදා ගනියි.

උකුල් / ලැප්ටොප් පරිගණකය (Laptop Computer) :  එහා මෙහා ගෙනයාමට හැකි ආකාරයෙන් සකස් වූ පරිගණකයි. වර්ථමානයේ ඉතාම ජනප්‍රිය පරිගණක වර්ගයකි.

අත්ල / පාම්ටොප් පරිගණකය (Palmtop Computer) : අල්ලේ තබාගෙන වැඩකටයුතු සිදු කළ හැකි ආකාරයේ පරිගණකයි. ව්‍යාපාරිකයින් ගේ එදිනෙදා ගණුදෙනු කටයුතු සඳහා භාවිතා කරයි. PDA – Personal Digital Assistant

නෝට්බුක් පරිගණකය (Notebook Computer) :  උකුල් / ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍රයකට වඩා තරමක් කුඩා වූ පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා තැනින් තැන පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකිය.

පුද්ගල සංඛ්‍යාංක සහකරු (PDA – Personal Digital Assistant / Digital Diary) :
ඉතාම කුඩා පරිගණකයක් වන මේවා භාවිතයෙන් කාර්යාලයීය කටයුතු සිදු කිරීමේ හැකියාව වගේම ව්‍යාපාරික ගණුදෙනු කිරීමේ හැකියාව පවතියි. පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකිය. (උදා: වෙළඳ නියෝජිතයින්ගේ සටහන් තබා ගැනීම වැනි කටයුතු සඳහා )


සාක්කු පරිගණකය (Pocket Computers) :සාක්කුවේ දමාගෙන එහා මෙහා ගෙනයා හැකි පරිගණක වර්ගයක් වන මේවා වර්ථමානයේ ඉතාම ජනප්‍රිය පරිගණක වර්ගයයි.

 

86. ආදාන උපාංග සඳහා යොදා ගන්නා අතුරු මුහුණත් (Interfaces) නම් කරන්න.

 • PS/2 Ports
 • Serial Ports
 • Parallel Ports
 • USB (Universal Serial Bus) Ports
 • Network port

විදුලි රැහැන් සවිවන ස්ථානය (Power Socket): පරිගණකයට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීම සඳහා වන විදුලි රැහැන් සවි කරනු ලබන්නේ මෙම ස්ථානයටයි.

PS/2 ආකාරයේ කෙවෙණි (PS/2 Ports): PS/2 ආකාරයේ යතුරුපුවරු (Keyboard) සහ මූසිකයන් (Mouse) පරිගණකයට සවි කිරීම සඳහා. යතුරුපුවරුව සඳහා වූ කෙවෙණිය දම් පැහැයද (Magenta) මූසිකය සඳහා වූ කෙවෙණිය කොළ (Green) පැහැයද වේ.

ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (Serial Ports) : ශ්‍රේණිගත උපාංග (Serial Devices) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. මොඩම් යන්ත්‍ර (MODEM), අතීතයේදී භාවිතා කළ මූසික (Mouse). තුඩු 9 (9 Pins) ක් භාවිතා කරන සහ සම්බන්ධිත තුඩු 25 (25 Pins) ක් භාවිතා වේ.

සමාන්තරගත කෙවෙනිය (Parallel Port) : අතීතයේ දී භාවිතා කරන ලද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printers) සහ ස්කෑනර යන්ත්‍ර (Scanners) එනම් පරිගණකයට සමාන්තර ආකාරයට සම්බන්ධ වන උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සමාන්තරගත කෙවෙනි භාවිතා කරයි. Printer Port ලෙස ද හඳුන්වයි. විවර 25 (25 pins) ක් ඇත. DB25 ලෙස ද හඳුන්වයි.

ජාලකරණ කෙවෙනි (Network Ports) : පරිගණක යන්ත්‍රයක්, පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනියි. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතෙහි අඩංගු වේ. මේවා RJ45 කෙවෙනි හෝ Ethernet කෙවෙනි ලෙස හඳුන්වයි.

මොඩම් කෙවෙනිය (MODEM Port) : අතීතයේ දී පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට (Internet) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහ ෆැක්ස් යන්ත්‍ර (Fax Machines) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙණිය යොදා ගත්හ.

විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය (USB – Universal Serial Bus ) Port : නවීන පරිගණකයන්හි භාවිත වන ජනප්‍රියම කෙවෙනිය වන්නේ මෙයයි. අද පරිගණක සමග භාවිතා කරනු ලබන බොහෝ උපාංග (90% පමණ ) පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනුයේ මෙම කෙවෙනියයි. යතුරුපුවරු (Keyboard), මූසික (Mouse), ස්කෑනර් යන්ත්‍ර (Scanner), මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printer), සංඛ්‍යාංක කැමරා (Digital Camera), මොඩම් යන්ත්‍ර (Modem) මෙන්ම ඉතා කුඩා විදුලි බලයකින් ක්‍රියාත්මක වන විදුලි පංකා, දූවිලි පිසලන යන්ත්‍ර, විදුලි බුබුළු වැනි උපංග ද පරිගණකයට සවි කිරීමට යොදා ගනියි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.