අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 33 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 33

87. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් (USB – Universal Serial Bus) කෙවෙණි වල විශේෂතා මොනවාද?

 1. උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. Plug and Play නම් වේ.
 2. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විදුලිය කෙවෙනිය හරහාම ලබා ගැනීම.
 3. පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව USB ආකාරයේ උපාංග සවිකිරීම (Plug) සහ විසන්ධි කිරීමේ (Remove) හැකියාව. මෙම ක්‍රියාවලිය Hot Pluggable නැතහොත් Hot Swappable නම් වේ.
 4. එක් USB කෙවෙනියක් මගින් ආකාරයේ උපාංග 127 ක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව (USB Hub).
 5. USB 2.0 ආකාරයේ වූ USB කෙවෙනි වලදී තත්පරයට මෙගාබිට්ස් 480 (480 Mbps) ක වේගයකින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

 

88. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) යන්න හඳුන්වා එහි ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න.

පරිගණකයේ ගණනය කිරීම් සහ පාලන කටයුතු ඉටු කර දෙන්නේ මව් පුවරුවට සවිකර ඇති අර්ධ සන්නායක උපාංගයක් වන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගිනි. මෙහි විකාශනය පිළිබඳව සැලකීමේදී නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත් තාක්ෂණය, ගණනය කිරීමේ වේගය, ධාරිතාවය, විශාලත්වය සහ වර්ගය වැදගත්වේ. මෙහි වේගය හෝරා ස්පන්ද වේගය (Clock Speed) ලෙස සලකන අතර මෙය GHz, MHz ආදී සංඛ්‍යාත (frequencies) වලින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

 1. පාලන ඒකකය (CU - Control Unit)
 2. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
 3. රෙජිස්තර ආරාව (Register Array)

 

89. වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Vonn Neumann architecture) පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් කරන්න.

1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි මූලික අදහස වූයේ “පරිගණක යන්ත්‍රයක භෞතික වශයෙන් වෙනස්කම් නොකරමින් එහි තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් ආශ්‍රයෙන් එක් පරිගණකයක් මගින් විවිධාකාර වැඩ කටයුතු කළ යුතුය” යන්නයි. වර්ථමානයේ භාවිතා කරන පරිගණක යන්ත්‍ර සඳහා පදනම් වී ඇත්තේ මෙම තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයයි.

වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Von Neumann Architecture) පහත ප්‍රධාන කොටස් වලින් සමන්විත වේ.

 • ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)
 • පාලන ඒකකය (Control Unit)
 • අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
 • ප්‍රධාන මතකය / ප්‍රාථමික මතකය (Main Memory / Primary Memory)
 • ද්විතීයක ආචයනය / සහායක මතකය (Secondary Storage / Auxiliary Storage )

යතුරු පුවරුව, මූසිකය වැනි ආදාන උපාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් මුලින්ම ගමන් කරනුයේ ප්‍රධාන මතකය හෙවත් ප්‍රාථමික මතකය වෙතටයි. ඉන්පසු මෙම දත්ත සැකසීම සඳහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු වේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් සකස් කරන ලද දත්ත සහ උපදෙස්, තොරතුරු ලෙස නැවත යොමු වන්නේ ප්‍රාථමික මතකය වෙතටයි. එහි දී පරිගණක මොනිටරය හෝ මුද්‍රකය වැනි ප්‍රතිදාන උපාංගයක් මගින් එම තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරනු ලබයි.

එසේම එම තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ද්විතීයක මතකය වෙත යොමුවීම ද ද්විතීයක මතකයේ ඇති තොරතුරු අවශ්‍ය වූ විට නැවත ප්‍රාථමික මතකය හරහා ප්‍රතිදානය වීම ද සිදුවේ. පාලන ඒකකය විසින් පරිගණක පද්ධතියක ඇති සියලු උපාංග වෙත පාලන සංඥා නිකුත් කරනු ලබයි.

 

90. වොන් නියුමාන් ආකෘතියේ (Von Neumann Architecture) දක්නට ඇති ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද?

 • ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)
 • පාලන ඒකකය (Control Unit)
 • අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
 • ප්‍රධාන මතකය / ප්‍රාථමික මතකය (Main Memory / Primary Memory)
 • ද්විතීයක ආචයනය / සහායක මතකය (Secondary Storage / Auxiliary Storage )

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.