සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 36

103. ද්විතීයක මතකය (Secondary memory / Auxiliary memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතකයක් ද?

දත්ත හා තොරතුරු ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංගයි. මෙය බාහිර ආචයනය ලෙස ද හැඳින් වේ. විදුලි බලය නොමැති විට දී දත්ත හා තොරතුරු මැකී නොයන බැවින් ද්විතීයක ආචයනය, නෂ්‍ය නොවන මතකය ලෙස සැලකේ.

උදා: දෘඩ තැටිය (Hard Disk)
නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)
                                චුම්භක පටි (Magnetic Tapes)
                                සංයුක්ත තැටි (CD – Compact Disks)
                                සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disks)
                                බ්ලු රේ තැටි (Blue Ray Disks)
                                USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය (USB Flash Drives)
                                මතක කාඩ්පත් (Memory cards)

නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. භාවිතයේ නැත. ධාරිතාවය 1.44MB.

සංගත තැටි (CD – Compact Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය (Laser / Optical technology) භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. CD-R සහ CD – RW. ධාරිතාවය 700 MB.

සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. DVD-R සහ DVD – RW. ධාරිතාවය 4.7 GB.

දෘඩ තැටි (Hard Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. ධාරිතාවය 80GB, 500GB,1TB,2TB

සැනෙලි මතක ධාවක (Pen Drive / USB Drive) : මේවායේ පහසුවෙන් දත්ත ලිවීම / කියවීම, රැගෙනයාම සහ ගබඩා කිරීම පහසුය. විද්‍යුත් තාක්ෂණයෙන් (Flash / Electronic) දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සිදු කරයි. ධාරිතාවය 2GB, 32GB, 64GB

චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes) : ආයතනවල , බැංකුවල, ජනසන්නිවේදන ආයතනවල විශේෂයෙන් උපස්ථ ආචයන උපාංගයක් (Backup Storage Device ) ලෙස භාවිතා කරයි. චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. ධාරිතාවය ඉතාම ඉහළයි (1TB, 2TB).

 

104. ආචයන උපාංග ඒවායේ ධාරිතාවයන් (Capacity) වැඩි වන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න.

Floppy Disk (1.44 MB) , CD – Compact Disk (700 MB), DVD – Digital Versatile Disk (4.7 GB), USB Pen Drives (4 – 32 GB), Hard Disks (500 GB) , Magnetic Tape Drives (1 TB)

 

105. ආචයන උපාංග ඒවායේ ප්‍රවේශ වේගය (Access speed) වැඩි වන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න.

Floppy Disk (1.44 MB), Magnetic Tape Drives (1 TB), Hard Disks (500 GB), DVD – Digital Versatile Disk (4.7 GB), CD – Compact Disk (700 MB), USB Pen Drives , RAM, Registers

 

105. පරිගණක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය (Computer boot process)

පරිගණක යන්ත්‍රයක් බල ගැන්වූ මොහොතේ සිට එහි වැඩතල පරිසරය (Desktop environment) පැමිණීම දක්වා වූ ක්‍රියාවලිය පරිගණක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය ලෙස සලකනු ලැබේ. පරිශීලකයා විසින් පරිගණකය ට විදුලි බලය සැපයීමත් සමගම මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Central processing unit) ක්‍රියාරම්භ (initialize) වේ. මෙමගින් මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියට (BIOS – Basic Input Output System) ප්‍රවේශයක් ලබා දේ.

ඉන්පසු POST (Power On Self-Test)වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම මගින් සන්නායක මතකය (CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor) පරීක්ෂා කර බලා ඒ මගින් සියළු දෘඩාංග (Hardware) වල ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කර ගනියි. ඉන්පසු BIOS මගින් පරිගණකයේ පාලනය ස්වාරම්භක වැඩසටහනට (Bootstrap program) ලබා දේ. MBR එකක් සහිත පළමුවන ආචයන උපාංගය (First storage device) ඇරඹුම් ධාවකය (Boot device) ලෙස POST වැඩසටහන තීරණය කිරීම සිදු කෙරේ. මෙහිදී ඇරඹුම් පටිපාටිය පරීක්ෂා (Boot sequence) කරනු ලබයි.

ඇරඹුම් ධාවකයේ (Boot device) තැන්පත්ව ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මදය හෙවත් කර්නලය (Kernel) සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයට ප්‍රවේශනය (Random Access Memory) කර ගනියි. මෙම අවස්ථාවේ දී පරිගණකය ධාවනය වීම (Execute) යනුවෙන් සළකනු ලබයි. ඉන්පසු පරිගණකයේ සම්පූර්ණ පාලනය මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) යටතට ගෙන වැඩතල පරිසරයේ (Desktop environment) අඩංගු පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (User interfaces) පරිශීලකයාට ලබා දේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි