අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 46 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 46

186. පන්ති කාමරයේ දී පරිගණකය හා අන්තර්ජාලය පහසුකම් ඵලදායීව යොදා ගන්නා ආකාරය පහදන්න.

 • පරිගණක ආශ්‍රිත සමර්පන (Presentations) මගින් අමාරු විෂය කොටස් ඉතාමත්ම සරලව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ,  විද්‍යාව ඉතිහාසය වැනි විෂයයන් සඳහා දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ගොනු භාවිතා කිරීම, අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග භාවිතයෙන් පුණරීක්ෂණ ආදිය සිදු කල හැකි වීම, අන්තර්ජාලය මගින් පාසලේ උගන්වන විෂය කරුණු වලට අමතරව වැඩි දුර කරුණු සොයා ගත හැකි වීම.

 

187. ගුරුවරයින් හට පාසලේ දී ඉගැන්වීම් ආධාරකයක් ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාරය පහදන්න.

 • විස්තර කර දීමට අපහසු පාඩම් සඳහා රූප සටහන්, සජීවීකරණ සහ වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පන (electronic presentations) යොදා ගනිමින් විෂයයට ආකර්ෂණයක් ඇති කිරීම සහ පැවරුම් සහ ප්‍රශ්න ආදිය ලබා දීම, පරිගණකය යොදා ගනිමින් පාඩම් සකස් කිරීම, අන්තර්ජාලය මගින් විෂයයට අදාල තොරතුරු ලබා ගැනීම.

 

188. ජනප්‍රිය ඉගෙනුම් කලමානාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) නම් කරන්න.

 

189. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දී භාවිතා වන නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු උපකරණ නිසා බොහෝ කාර්යයන් පහසු වී ඇති ආකාරය පෙන්වා දෙන්න.

 • ශල්‍යකර්ම සඳහා යොදා ගන්නා වීඩියෝ දසුන් ලබා ගත හැකි කැමරා සහිත උපකරණ , වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් පුහුණු කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා නවීන උපකරණ, තොරතුරු සහ වෛද්‍ය වාර්තා සුරැකීම හා ඒවා මුද්‍රණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා පරිගණක ආශ්‍රිත උපකරණ.

 

190. පරිගණක මතකයේ මූලික ආකාර මොනවාද ?

 • සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM – Random Access Memory)
 • පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM – Read Only Memory)
 • වාරක මතකය (Cache Memory)

 

191. නෂ්‍ය මතකය (Volatile memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

 • එහි තැන්පත් කර ඇති දත්ත සහ තොරතුරු පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි වීමත් සමගම මැකී යයි.

උදා: සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය

 

192. පඨන මාත්‍ර මතකයේ (ROM – Read Only Memory) ආකාර මොනවා ද?

 • ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි පඨන මාත්‍ර මතකය (PROM)
 • මකා දමමින් නැවත නැවත ක්‍රමලේඛනය කල හැකි පඨන මාත්‍ර මතකය (EPROM)
 • විද්‍යුතය භාවිතයෙන් මකා දමමින් නැවත නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි පඨන මාත්‍ර මතකය(EEPROM)

 

193. සසම්භාවී පිවිසුම් මතක ආකාර මොනවා ද?

 • ස්ථිතික සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (SRAM – Static Random Access Memory)
 • ගතික සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (DRAM – Dynamic Random Access Memory)

 

194. මතකයේ ගති ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගෙන වර්ගීකරණ ආකාර මොනවා ද?

 • නෂ්‍ය මතකය (Volatile Memory)
 • නෂ්‍ය නොවන මතකය (Non – Volatile memory)

 

195. හර්ද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ...............  යන්ත්‍රය යොදා ගනියි. හර්දයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී හර්දයේ ඇති වන විද්‍යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග         ප්‍රස්ථාරිකව කඩදාසියක සටහන් වීම මෙහි දී සිදුවේ. ඉහත හිස්තැන සම්පූර්ණ කිරීමට යොදා ගත හැකි ස්කෑනර යන්ත්‍රය වන්නේ,

 • ECG – Electrocardiogram Scanner

 

196. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දී යොදා ගනු ලබන ............... ස්කෑනර් යන්ත්‍රය මගින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් වෙන් වෙන් වශයෙන් ත්‍රිමාණ ලෙස රූප ගැනීම සිදු කරයි. විවිධ රෝග තත්වයන් හඳුනා ගැනීමට                මෙය බෙහෙවින් උපකාරී වේ. හිස්තැන පිරවීම සඳහා සුදුසු ස්කෑනර යන්ත්‍රය කුමක් ද?

 • CAT – Computerized Axial Tomography Scanner

 

197. " පුද්ගලයෙකුගේ උසස් ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දැක්වීම අවශ්‍ය අවස්ථාවක පළමු වසරේ සිට ම ලැබූ අධ්‍යාපන විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.” මෙම ප්‍රකාශයට අදාලව තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක්                 වන්නේ,

 • අදාළ බවයි.

 

198. පද්ධතියක ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් (Feasibility Study) කරනු ලබන්නේ,

 • ආයතනයේ කළමණාකරුවන්ගේ උපදෙස් අනුව පද්ධති විශ්ලේෂකයන් විසිනි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.