අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 49 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 49

225. සකසා ගන්නා ලද පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාර වන්නේ,

සෘජු ක්‍රියාත්මක කිරීම (Direct Implementation)
සමාන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම (Parallel Implementation)
නියමු ක්‍රියාත්මක කිරීම (Pilot Implementation)
පියවර ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම (Phased Implementation)

සෘජු ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු,
පවතින පද්ධතිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පරිගණක ගත පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමයි.

සමාන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු,
පවතින පද්ධතිය සහ නව පරිගණක ගත පද්ධතිය සමාන්තරව කාලයක් පවත්වා ගෙන ගොස් නව පද්ධතිය සාර්ථක නම් පැරැණි පද්ධතිය නවතා නව පද්ධතිය ක්‍රියාවට නැංවීමයි.

නියමු ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු,
පැරණි පද්ධතියේ තෝරා ගත් කොටසක් නව පද්ධතියට යොමු කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.


පියවර ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු,
පැරැණි පද්ධතියේ තෝරා ගත් කොටස් පියවර වශයෙන් නව පද්ධතියේ ස්ථාපනය කිරීමයි.

226.
පරිගණක භාෂාවන් ගේ පරිණාමය ,

පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක / යාන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages)
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක / එසෙම්බ්ලි භාෂා(Assembly Languages)
තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක / ඉහළ මට්ටමේ පරිගණක භාෂා(High level languages)
හතර වන පරම්පරාවේ පරිගණක / නිර්මාපිත භාෂා (AI languages)

227. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා / යාන්ත්‍ර භාෂා වල ලක්ෂණ,

සියලු විධාන 0 සහ 1 යන ද්වීමය කේත මත පදනම් විය.
වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම සංකීර්ණ ක්‍රියාවකි.
යන්ත්‍රයේ වර්ගය (සකසනයේ වර්ගය ) මත යැපේ.
පරිගණකයේ දෘඩාංග පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

228. පරිගණක වල භාෂා පරිවර්තනය සඳහා යොදා ගත හැකි ක්‍රමවේදයන්,

එසෙම්බ්ලර් (Assemblers)
සම්පාදක (Compilers)
අර්ථ වින්‍යාසක (Interpreters)

229. සම්පාදකයක(Compiler) ක්‍රියාව වන්නේ,

ඉහළ මට්ටමේ භාෂා (High-level Languages) වලින් ලියන ලද කේත පරිගණකයට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයේ වස්තු කේත හෙවත් යාන්ත්‍රික කේත බවට පරිවර්තනය කරන වැඩසටහනකි.

230. සම්පාදකයක සහ අර්ථ වින්‍යාසයක අතර වෙනස වන්නේ,

සම්පාදකයක් මගින් පරිගණක වැඩසටහනක ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවකින් ලියන ලද කේත එක් වරම පහළ මට්ටමේ භාෂා කේත හෙවත් යාන්ත්‍ර කේත බවට පරිවර්ථනය කෙරේ. නමුත් අර්ථ වින්‍යාසයක් මගින් වැඩසටහනේ පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය සිදුවේ. මන්දගාමී ක්‍රියාවකි.

231. පරිගණකයක් ඇසුරින් ගැටළු විසඳීමේ අදියරයන් වන්නේ,

ගැටලුව විශ්ලේශණය කිරීම.
ගැටලුව විසඳීම සඳහා සුදුසු ඇල්ගෝරිතමයක් භාවිතය.
ඇල්ගෝරිතමය පරිගණක ක්‍රමලේඛයකට හැරවීම.
ක්‍රමලේඛයේ ඇති වැරදි හඳුනාගෙන නිදොස් කිරීම.
ක්‍රමලේඛය අදාල දත්ත මත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

232. ඇල්ගෝරිතමයක් නිරූපණය කල හැකි ක්‍රමවේද වන්නේ,

ගැලීම් සටහන් (Flow Charts)
ව්‍යාජ කේත (Pseudo Codes)

233. දෙවන පරම්පරාවේ / ඇසෙම්බ්ලි භාෂා වල ලක්ෂණ වන්නේ,

විධාන වැනි සරල සංකේත නාමයන් භාවිතා වේ.
ක්‍රමලේඛ නිදොස් කිරීම පහසුයි.
යන්ත්‍ර මත යැපෙන භාෂාවකි

234. සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම සඳහා ඇල්ගෝරිතමයක් වන්නේ
,


සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග ලබා ගැනීම.
සෘජුකෝණාස්‍රයේ පළල ලබා ගැනීම.
වර්ගඵලය = දිග X පළල.
වර්ගඵලය ප්‍රකාශ කිරීම.

236. තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා වල ලක්ෂණ වන්නේ,

ඉංග්‍රීසි වැනි මිනිසාට සමීප භාෂාවන් වීම
යන්ත්‍ර මත යැපෙන භාෂාවකි.
ක්‍රමලේඛ ලිවීමට හෝ නිදොස් කිරීම පහසුයි.

237. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා ගත හැකි ආකාරයන් වන්නේ,

බදු මාර්ගය (Leased Line)
අක්වටන සම්බන්දතාවය (Dial Up)

238. වලංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් (e – mail addresses) වන්නේ,

Saman@yahoo.com        Kamal123@gmail.com                   Saman_2@gmail.com           Saman@cmb.ac.lk   

239. ඉහළ මට්ටමේ වසම් නාමයන් වන්නේ,

                .com -   සමාගම් / වාණිජ මට්ටමේ ආයතන
                .edu -    විශ්ව විද්‍යාල වැනි අධ්‍යාපනික ආයතන
                .org -     රාජ්‍ය නොවන ලාබ නොලබන ආයතන
                .gov -     රාජ්‍ය ආයතන
                .mil -      හමුදාමය ආයතන
                .int -       ජ්‍යාත්‍යන්තර ආයතන
                .net -     අන්තර්ජාලය ඇතුළු ජාල තාක්ෂණික ආයතන


240. අන්තර්ජාලයේ සැරි සැරීම සඳහා අවශ්‍ය දේවල්,

වෙබ් බ්‍රව්සරයක් (Web Browser)
වෙබ් ලිපිනයක් (Web Address)

 

 

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.