අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 50 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 50

241. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක (MCQ Paper) පිළිතුරු පත්‍රයක් කියවිය හැක්කේ

1. සංඛ්‍යාංකකය (Digitizer)
2. ආලෝක පෑන (Light Pen)
3. චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (Magnetic Ink Character Reader)
4. පරිලෝකකය (Scanner)


පිළිතුර : පරිලෝකකය මගින් බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක පිළිතුරු පත්‍රය කියවිය හ්කිය. පරිලෝකකය මගින් ආදානය කරන පිළිතුරු පත්‍ර , විශේෂයෙන් සැකසූ මෘදුකාංගයක් මගින් කියවා පිළිතුරු ලබා ගත හැකිය.

242. සම්ප්‍රේෂිත ස්ඵන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණක ගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධති

1. CAT ස්කෑන් නම් වේ.
2. CT ස්කෑන් නම් වේ.
3. PETT ස්කෑන් නම් වේ.
4. පාරධ්වනි (Ultrasound) ස්කෑන් නම් වේ.

පිළිතුර : තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහා විවිධ ස්කෑනර යන්ත්‍ර භාවිතා විය. මේ අතර යන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර බහුලව භාවිතා විය. සම්ප්‍රේෂිත ස්ඵන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණක ගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධතිය වන්නේ පාරධ්වනි(Ultrasound) ස්කෑනරයයි.

243. ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන සමාගමක කළමනාකරුවෙක් නුදුරු අනාගතයේ දී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු වඩාත් වැදගත් තොරතුරු මොනවාද?

1. සියලුම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික වාර්තා                                           
2. සියලුම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික පැමිණීමේ ලේඛන    
3. ඉංජිනේරු පිරිවිතර (Specification) වල හා නිෂ්පාදන ඇනවුම් වල විස්තරාත්මක වාර්තා
4. වර්තමාන හා ප්‍රක්ෂේපිත පුද්ගල අවශ්‍යතා වල සාරාංශ වාර්තා

පිළිතුර : ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන සමාගම සේවකයින් අවශ්‍ය බව කල්තියා දැනුම් දී අවසන් බැවින් දැනට සේවක විස්තර සහ අනාගතයේ අවශ්‍ය කරන එනම් ප්‍රක්ෂේපිත පුද්ගල අවශ්‍යතා වල සාරාංශ වාර්තා සොයා බැලීමට අවශ්‍ය වේ.

244. දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A – ‘101011101’ යන සංකේත                                               B - සංඛ්‍යා, අනුලක්ෂණ සහ ප්‍රතිබිම්බ
C - අධ්‍යයනයක් ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන ලද කරුණු                       D - ග්‍රාහකයාට අර්ථවත් වන සේ සකසන ලද කරුණු

ඉහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ මගින්, \' තොරතුරු \' වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ ද?

1. D පමණි.
2. A සහ B පමණි.                              
3. C සහ D පමණි.                              
4. A, B සහ C පමණි.

පිළිතුර : 101010 යනු දත්ත වේ. මේවාට කිසිදු තේරුමක් / අර්ථයක් ලබා දිය නොහැක. බිටු අනුක්‍රමයක්ම පමණි. සංඛ්‍යා , අනුලක්ෂණ සහ ප්‍රතිබිම්භ යනු දත්ත පැවැතිය හැකි ආකාරයන් වේ. අධ්‍යයනයක් ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන ලද කරුණු සහ ග්‍රාහකයාට අර්ථවත් වන සේ සකසන ලද කරුණු, තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ.

245. සංවිධානයක සේවකයින් අතර පෞද්ගලික සහ රහස්‍ය පණිවිඩ හා දැන්වීම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත් පිරිමැසුම්දායක (Cost effective) හා ආරක්ෂිත වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර ක්‍රමය ද? (2012 A/L, 31 MCQ)

1. ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු
2. ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම (Teleconferencing)
3. විද්‍යුත් තැපෑල (e-mail)                                                                                              
4. සමාජ ජාලයක් (A social network)

පිළිතුර : ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු, ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම (Teleconferencing), සමාජ ජාලයක් (A social network) ආදිය පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කර ගත හැකි ක්‍රමවේදයන් නොවේ. නමුත් විද්‍යුත් තැපෑල ආදිය මගින් ආයතනයක සේවකයින්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කළ හැකි ඉතාමත්ම ලාභ දායී ක්‍රමවේදයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. පරිශීලක නාම සහ මුරපද මගින් සුරක්ෂිත කරන බැවින් ආරක්ෂිතව ලිපි සන්නිවේදනය කළ හැකි වේ.

246. \"වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම (Video conferencing) යන්න, විවිධ ස්ථාන වල සිටින දෙදෙනකු හෝ කිහිප දෙනකු අතර ........................ හරහා සිදුවන ......................... සාකච්ජාවක් ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරේ.”

ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන් පිරවීම සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත් සුදුසු පිළිතුරු වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර පද යුගලයද?

1. රූපවාහිනියක්, වීඩියෝ                                                               
2. දුරකථනයක්, ශ්‍රව්‍ය                                                      
3. රූපවාහිනියක්, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය                                         
5. ජාලයක්, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය

පිළිතුර : වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conferencing) පැවැත්වීමට අනිවාර්යය සහ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන්නේ පරිගණක ජාල හෝ අන්තර්ජාලයයි. මේ මගින් ශ්‍රව්‍ය සහ දෘෂ්‍ය ගොනු හුවමාරු කල හැකිය.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.