තොරතුරු තාක්ෂනය හා සමාජය - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු තාක්ෂනය හා සමාජය

 1. රටක සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඉවහල් කරගත හැකි නොවන්නේ
  1. සුළු පරිමාණ ව්‍යපාරිකයින් හට අවශ්‍ය තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබාදීමෙන්
  2. ගොවීන් සඳහා කාළගුණික හා දේශගුණික තොරතුරු සැපයීමෙන්
  3. සුළු පරිමාන ව්‍යවසායකයින් හා ගොවීන්හට ගොවි ණය හා සහන මිලට පොහොර ලබාදීමෙන්
  4. වෙළඳ පොළ තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබාදීමෙන්

 

 1. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය තුලින් අත්කරගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ
  1. ඵලදායීතාවය වැඩිවීම
  2. වියදම අවම කළ හැකිවීම
  3. තරඟකාරී නොවනඅලෙවිකරණ පරිසරයක් නිර්මාණය වීම
  4. වඩා හොඳ සැළසුම් හා තීරණ ගැනීමට උපකාර කළහැකිවීම

 

 1. පරිගණකයක් දීර්ග කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් පරිශීලකයාට වැළ‍ඳෙන රෝග වන්නේ
  1. Eye strain & Headache  (ඇස් රුදාව හා හිසරදය)    
  2. Back & neck pain   (කොන්දේ හා බෙල්ලේ අමාරුව )
  3. Flu & cold  ( උණ සහ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව)  
  4. Repetitive Strain injury ( නිතර නිතර මහත් වෙහෙසක් ඇතිවීම)
   1. සියල්ල වැරදිය
   2. a b c නිවැරදිය
   3. a b d නිවැරදිය
   4. සියල්ල නිවැරදිය

 

 1. කෘෂි කාර්මික කටයුතු වල නියැලී සිටින ගොවීන් හට අන්තර් ජාලය හරහා වෙළෙඳ මහතුන් සමග කෙලින්ම සම්බන්ධවී කටයුතු නිරීමේ හැකියාව ඇත. එමගින් සැලසෙන වාසියක් නොවන්නේ
  1. අතරමැදි පුද්ගලයින්ගේ සූරාකෑමට ලක්වීමෙන් වැලකීම
  2. සිය නිෂ්පාදන සඳහා හොඳ මිලක් ලබාගත හැකිවීම
  3. නිෂ්පාදන අලෙවි කරගත හැකි ගැනුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව අඩුවීම
  4. සිය වෙළෙඳ පොළ පුළුල් කරගත හැකිවීම

 

 1. පරිගණක අපරාධකරුවන් යටතට ගැනෙන කණ්ඩායමක් වන්නේ
  1. Lawyers
  2. Surfers
  3. Browsers
  4. Hackers

 

 1. ශ්‍රී ලංකා‍වේ ඕනෑම දුරකථනයකින් 1919 අංකය ඇමතීමෙන් ඔබට සම්බන්ධවිය හැක්කේ
  1. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
  2. කොළඹ ජාතික රෝහල
  3. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය
  4. පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය

                            

 1. විවෘත හා නිදහස් මෘදුකාංග (Free and Open Source Software) භාවිතය පිළිබද වර්තමාන සමාජයේ වැඩි පෙළඹවීමක් හා නැඹුරුතාවයක් ඇතිවෙමින් තිබේ. එමගින් සමාජයට හා රටකට අත්වන වාසි වන්නේ
  1. වියදමකින් තොරව මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමේ හැකියාව
  2. එම මෘදුකාංග වැඩි දියුණු කර අපට ගැලපෙන ආකාරයට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව
  3. මෘදුකාංග සඳහා පිට රටට ඇදී යන විනිමය ඉතිරි කරගත හැකිවීම
  4. එම මෘදුකාංග ඉලක්ක කරගත් වෛරස් ප්‍රමාණය වැඩිවීම
   1. a හා b පමණි.
   2. a c  පමණි
   3. a b  හා c  පමණි                
   4. ඉහත සියල්ලම

 

 1. කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගනිමින් විවිධ භාණ්ඩ හා උපකරණ නිර්මාණය කිරීමෙන් ලැබිය හැකි වාසියක් නොවන්නේ
  1. භාණ්ඩ හා උපකරණ පිළිබඳව මූලික සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකිවීම
  2. නිමාවේ ස්වරූපය පිළිබඳව කලින් දැක ගැනීමට හැකිවීම
  3. අවසාන නිෂ්පාදනය දෝෂ වලින් තොර සම්පූර්ණ භාණ්ඩයක් ලෙස එලි දැක්වීමට හැකිවීම
  4. භාණ්ඩ වල කල් පැවැත්ම අඩුවීම

 

 1. රාජ්‍ය සංස්ථා, දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල මගින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති වලට අන්තර්ජාලය මගින් ලඟාවිය හැකිවීම තුලින් ලබා ගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ
  1. එම දත්ත පද්ධති වලට වෛරස් ඇතුළවීමට ඉඩකඩ වැඩිවීම
  2. පරිපාලන කටයුතු සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම
  3. පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛ්‍යාලේඛන යාවත් කාලීන කරගත හැකිවීම
  4. ආයතනයන් හි කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම

 

 1. අන්තර් ජාලය හරහා වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී ගෙවීම් කරන මාධ්‍යයක් නොවන්නේ
  1. ණයවරපත් (Credit card)
  2. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් කාඩ්පත් (ATM card)
  3. වට්ටම් කාඩ්පත් (Discounts card)
  4. හරපත් (Debit card)