පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව_1 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව_1

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව...................


 

 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛයක්  ලිවීමේ දී පිළිපැදිය යුතු කරුණු රාශියක් පවතී. 

නමුත් මෙම ලිපි මාලාවේ දී පැස්කල් භාවිතා කර ක්‍රමලේඛයක් ලියන අන්දම පමණක් සාකච්ඡා කෙරේ.

 

මෙම වැඩසටහන ද වෙනත් ඕනෑම වැඩසටහනක් මෙන් start menu මගින් හෝ desktop එක මත ඇති icon එකක click කිරීමෙන් ආරම්භ කළ හැකිය.

එවිට පහත පරිදි තිරය දිස්වේ. OK click කර ඉන් පසුව   File menu  හි NEW  Command  එක තෝරන්න 

 

 

 

එවිට දිස්වන නිල්පාට තිරයෙහි ඔබගේ ක්‍රමලේඛය Type කළ හැක.

ඉන් පසු එය ස්ථිර මතකයේ ගබඩා කළ යුතු අතර  ඒ සඳහා File menu  හි SAVE  Command  එක තෝරන්න. ඉන්පසු ඕනෑම අවස්ථාවක නැවත භාවිතයට ගත හැකිය.


මෙම පැස්කල් ක්‍රමලේඛ TP7 (folder)  හි ඇති BIN නම් sub folder ය තුල “ xxx   .pas”  දිගුව සහිතව ගබඩා වේ.

මෙම කවුළුවෙන් ඉවත් වීම සඳහා File menu වෙහි අවසානයට ඇති Exit command එක තෝරා ගත යුතුය.

 

 පැස්කල් ක්‍රමලේඛය භාවිතය සඳහා ” Run” menu එකෙහි  “Run” Command  එක තෝරන්න

නමුත් ක්‍රමලේඛයක් භාවිතයට ගැනීමට නම් එය නිවැරදි විය යුතුය.  එනම් එය දෝෂ රහිත විය යුතුය. මේ බව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා

“Compile” menu හි “Compile” භාවිතා කළ යුතුය. මේ මගින් ක්‍රමලේඛයෙහි ඇති Syntax Errors නිවැරදි වේ.

සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රමලේඛයක ඇති "Syntax Errors" සාමාන්‍ය භාෂාවක ව්‍යාකරණානුකූල නොගැලපීම හා සමාන වේ.

 දෝෂ ඇත්නම් ඒ බව තිරයෙහි දක්වන අතර වරද හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත  Compile කළ යුතුය.  සියළුම දෝෂ නිවැරදි කිරීමෙන් අනතුරුව“Compile Successful”  පණිවුඩය ලැබීමෙන් ක්‍රමලේඛය දෝෂ රහිත බව තහවුරු කරගත හැකිය.

නමුත් මේ මගින් පෙන්වා දෙන්නේ පැස්කල් භාෂාවේ සම්මත නීති රීති නිවැරදිව භාවිතා වූ බව පමණක්  ( check only Syntax errors) වන අතර මේ මගින් ක්‍රමලේඛයෙහි ඇති තාර්කික වැරදි (logical errors ) පෙන්වා දිමක් සිදු නොවේ.

 පැස්කල් ක්‍රමලේඛයක් ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකට වෙන් කළ හැක.

  • Program header
  • declaration

          Constant

          Variable

          Function

          Procedure

  • Program body

මෙම ලිපියෙහි ක්‍රමලේඛ වල CAPITAL  අකුරු වලින් දැක්වෙන්නේ ඇවුරුණු පදයන් ය (reserved words). ඒවා එම ආකාරයෙන්ම ක්‍රමලේඛය තුළ නිවැරදිව දැක්විය යුතුය. නමුත් පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව තුල simple හෝ capital අක්ෂර වෙනසක් නැතිව භාවිතා කළ හැකිය.

 

Program header

උදාහරණ  PROGRAM display_name;

සැ. යු. මෙය PROGRAM මිස PROGRAME (in British English) නොවේ.

PROGRAM  යන්න ඇවුරුණු පදයක් වන අතර එය අනිවාර්යයෙන් නිවැරදි අක්ෂර සහිතව ලියා දැක්විය යුතුය. ක්‍රමලේඛයෙහි ආරම්භයේ දී මෙම විධානය යොදාගනී. display_name යනු ක්‍රමලේඛයෙහි නම යි.  එය කැමති පරිදි තෝරාගත හැකිය. නමුත් මෙහි දී පිළිපැදිය යුතු නීති රීති කිහිපයක් ඇත.

  • ක්‍රමලේඛයක නම සදහා ඉංග්‍රීසි අක්ෂර හෝ ඉලක්කම් යොදා ගත හැකිය
  • එ් සඳහා විශේෂ අක්ෂර (!, @, #, $,  %,  &……) භාවිතා කළ නොහැක.
  • ක්‍රමලේඛයක නම සදහා ඇවුරුණු පදයන් (reserve words) භාවිතා කළ නොහැක.
  • නම තුළ හිස්තැන් තැබිය නොහැක. ඒ වෙනුවට අවශ්‍ය නම් යටිඉර (Underscore) භාවිතා කළ හැක.

 

Declaration part

මෙම කොටස තුළ ක්‍රමලේඛයේ දී භාවිතා කරන විචල්‍යයන්, නියත, ශ්‍රිත... ආදිය හඳුන්වාදිය හැකිය.

විචල්‍යයන් නම් කිරීමේදී ඒවා සඳහා සුදුසු නම් යොදාගත යුතු අතර ඒ සඳහා ද ඉංග්‍රීසි අක්ෂර හෝ ඉලක්කම් යොදා ගත හැකිය. නමුත් මුලට ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් භාවිතය අනිවාර්ය වේ. එමෙන්ම එය භාවිතා වන කාරණය හා ගැලපෙන සේ (meaningful)  යොදා ගැනීමෙන් ක්‍රමලේඛය ලිවිමේ හා නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ දී වඩාත් පහසු වේ. එමෙන්ම එම විචල්‍ය තුළ ගබඩා තරන දත්ත වර්ගය සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පැස්කල් භාෂාව තුළ දත්ත වර්ග (Data Types) කිහිපයක් හඳුන්වා දි ඇත.

Integer          -  පූර්ණ සංඛ්‍යා ඇතුලත් කිරීමට

Real              -  දශමය සංඛ්‍යා ඇතුලත් කිරීමට

String           - පාඨ ඇතුලත් කිරීමට

Char             - තනි අකුරක් ඇතුලත් කිරීමට

Boolean        - සත්‍ය / අසත්‍ය බව ඇතුලත් කිරීමට

Program body

මෙය BEGIN ..  END අතර ලියා දක්වනු ලැබේ. මෙහිදී බහුලව භාවිතා වන විධාන 2 ක් වන්නේ

WRITE, WRITELN

READ, READLN

WRITE විධානය මගින් දී ඇති වගන්තියක් හෝ විචල්‍යයක ඇති අගයක් තිරයේ පෙන්නුම් කරයි. ඉන්පසු කර්සරය (Cursor) එම පේළියෙහිම රැඳී පවතී. නමුත්

WRITELN විධානය මගින් දී ඇති වගන්තියක් හෝ විචල්‍යයක ඇති අගයක් තිරයේ පෙන්නුම් කරයි. ඉන් පසු කර්සරය ඊලඟ පේළියට ගමන් කරයි. එවිට ඊලඟ වගන්තිය හෝ විචල්‍ය අලුත් පේළියක දිස්වේ.

*** සැ. යු - පහත දැක්වෙන්නේ ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය සඳහා අවශ්‍ය වගන්තිය පමණක් වන අතර මෙය සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛයක් නොවන බැවින් මෙයින් පමණක් ප්‍රතිදානයක් ලබාගත නොහැක.

WRITE(‘Kandy’);

WRITE(‘Sri Lanka’);

 

 

ප්‍රතිදානය (Output)

Kandy Sri Lanka

 

WRITELK(‘Kandy’);

WRITE(‘Sri Lanka’);

 

 

ප්‍රතිදානය (Output)

Kandy

Sri Lanka