පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 10 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 10

91. පරිගණකයක වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට (Windows Operating System) අනුව පරිගණකය නිවැරදිව වසා දැමීම (Shutdown) දැක්වෙනුයේ,

 1. Start -> Shutdown - >Logoff                                                           
 2. Start -> Logoff -> All Programs
 3. Start -> Turn off Computer -> Turn Off                             
 4. Log off -> Turn off Computer -> Shutdown

 

92. පරිණාමිකව වඩාත් ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රොසෙසරය (processor) වර්ගය වන්නේ,

 1. Intel Core 2 Due 2.2 GHz                                       
 2. Pentium 4 3.0 GHz
 3. Intel Core i3 2.3GHz                                                          
 4. Intel Dual Core 1.8GHz

 

93. විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ පරිගණකවල (Special Purpose Computer) කාර්යය වනුයේ,

 1. විවිධ කාර්යයන් පහසුවෙන් ඉටු කිරීම                                       
 2. බහුකාර්‍යය නොවීම
 3. භාවිතා කරන්නා කැමති යෙදුම් මෘදුකාංග යොදාගත හැකි වීම         
 4. ඕනෑම අවස්ථාවකදී යෙදුම් මෘදුකාංග වෙනස් කල හැකි වීම

 

94. නිෂ්පාදන කාර්යයේදී වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගුවන්යානා වැනි උපකරණ ආදිය සැලසුම් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෘදුකාංගයක් වන්නේ,

 1. Adobe Photoshop   
 2. Auto CAD             
 3. Microsoft Paint      
 4. Word Processing Software

 

95. ඔබ ප්‍රදේශයේ නිතර නිතර විදුලිබල සැපයුම බිඳ වැටීම් (Power break down) වලට ලක් වේ යැයි සිතන්න. ඔබ පරිගණකයක් භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන හානිය වලක්වා ගැනීම සඳහා වඩාත් උචිත ක්‍රියාමාර්ගය වනුයේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. විකල්ප විදුලි ජනකයක් (Generator) භාවිතා කිරීම.
 2. අදාල කාලය තුල පරිගණකය අකර්මන්‍ය (Shutdown) කර තැබීම.
 3. අඛණ්ඩ බල සැපයුම් ඒකකයක් (Uninterruptable Power Supply - UPS) භාවිතා කිරීම.
 4. වෝල්ටීයතා ස්ථායකයක් (Voltage Stabilizer) භාවිතා කිරීම.

 

96. 1919 දුරකථන අංකය මගින් ඔබට සම්බන්ධ විය හැක්කේ,

 1. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව                                                        
 2. කොළඹ ජාතික රෝහල
 3. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්øය                                                      
 4. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය

 

97. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ (Information & Communication Technology) පරිණාමය සඳහා ආධාරක වූ ක්ෂේත්‍රයක් නොවන්නේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology)       
 2. සන්නිවේදන තාක්ෂණය (Communication Technology)
 3. කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය (Agriculture Sector)             
 4. ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Engineering)

 

98. පරිගණකයක් දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කිරීම  නිසා පරිශීලකයාට (User) වැළදෙන රෝග වන්නේ,

a. ඇස් රුදාව හා හිසරදය                                                           b. කොන්දේ හා බෙල්ලේ අමාරුව
c. උණ සහ සෙම්ප්‍රතික්ෂාව                                                         d. නිතර නිතර මහත් වෙහෙසක් ඇතිවීම

 1. සියල්ල නිවැරදිය       
 2. සියල්ල වැරදිය                     
 3. a, b, c නිවැරදිය                    
 4. a, b, d නිවැරදිය

 

99. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියත වන ගොවීන් හට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් වෙළඳ මහතුන් සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇත. එමගින් සැලසෙන වාසියක් නොවන්නේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. අතරමැදි පුද්ගලයින්ගේ සූරාකෑමට ලක්වීමෙන් වැලකීම.           
 2. සිය නිශ්පාදන සඳහා හොඳ මිලක් ලබා ගත හැකි වීම.
 3. නිෂ්පාදන සියල්ලම අලෙවි කරගත හැකිවීම.                
 4. සිය වෙළඳ පොළ පුළුල් කරගත හැකි වීම.

 

100. . අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳ ගණුදෙනු කිරීම් (e-commerce transactions) සිදුකිරීමේදී ගෙවීම් කළහැකි මාධයක් විය නොහැක්කේ,

 1. වෙබ් කාඩ්පත් (Web Cards)                                      
 2. ණයවරපත් (Credit Cards)
 3. හැඳුනුම්පත් කාඩ්පත් (Identity Cards)                        
 4. Visa Debit කාඩ්පත්

 

101. රාජ්‍ය සංස්ථා , දෙපාර්තමේන්තු හා වවස්ථාපිත මණ්ඩල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති වලට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් ලඟාවිය හැකිවීම තුළින් ලබා ගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. එම දත්ත පද්ධති තුලට වෛරස (Virus) ඇත්ලු වීමට ඉඩකඩ වැඩිවීම
 2. පරිපාලන කටයුතු (Administration) සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම
 3. පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛ්‍යාලේඛණ යාවත්කාලීන (Update) කරගත හැකිවීම
 4. ආයතනයන්හි කටයුතු වල කාර්යයක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම

 

102. තොරතුරු තාක්ෂණය හා සමාජය (Information Technology & Society) පිළිබඳව මාතෘකාව සැලකීමේදී කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමුකිරීම සැලකිය හැකිය. මෙම ක්ෂේතයට තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් සිදුවිය හැකි සේවයක් නොවනුයේ. ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. කෘෂි ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්ථා පරිගණකගත කිරීම (Computerize)
 2. ප්‍රජා ගුවන්විදුලි , රූපවාහිණී හෝ සේවා මධස්ථාන වල දැනුවත් වීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 3. කෘෂි පර්යේෂනයන්හි නියුතු විදඥයින්ට තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම සඳහා නිසි ජාල පද්ධති නිර්මාණය කිරීම
 4. සිටවන ලද බෝග වල ආයුකාලය නිර්ණය කිරීම සහ බෝග වල ආරක්ෂාව සඳහා යොදා ගැනීම

 

103. X – Ray භාවිතා නොකර ශක්තිමත් චුම්භක ක්ෂේත්‍ර හරහා ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන යන්ත%යක් වන්නේ,

 1. CAT Scan               
 2. MRI Scan                            
 3. EEG Scan              
 4. X- Ray

 

104. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

 1. තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය බවයි
 2. වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කළ හැකි වීම
 3. අනාවරකයක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම
 4. පරිපාලන හා නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට හැකි වීම

 

105. . e – Sri Lanka වැඩසටහනේ කාර්ය වන්නේ, ( අන්තර්ජාලය මගිනි.)

a. අන්තර්ජාලය පාලනයකින් තොරව පාසල් සිසුන්ට විවෘත කිරීම                   b. තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් පුද්ගලයින් බිහි කිරීම
c. තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය                                  d. සෑම පුද්ගලයෙකුටම e – mail ලිපිනයක් ලබා දීම

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                   
 2. a , b පමනි                            
 3. b, c පමනි                 
 4. a, b, c, d පමනි

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...