පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 11 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 11

106. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology) නිසා ඇතිවිය හැකි සමාජීය ගැටළුවක් විය නොහැක්කේ,

 1. පුද්ගලයින්ගේ අන්තර් සම්භන්ධතා අඩු වීම                              
 2. අංකිත බෙදීම (Digital Divide) ඇතිවීම
 3. පුද්ගලයින් සෞඛ්‍ය ගැටළු වලට හා මානසික ආතති වලට ලක් වීම          
 4. ලිපි ලේඛන භාවිතය අවම වීම

 

107. MRI ස්කෑනර් යන්ත්‍රය යනු x- ray භාවිතා නොකර ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර (Images) ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණයකි. මෙහි දිගු නාමය වනුයේ,

 1. Magnetic Resonance Imaging                                                         
 2. Magnetic Resources Imaging
 3. Magnetic Relocate Imaging                                                 
 4. Magnetic Resonance Indicator

 

108. මිනිස් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය තේරුම් ගෙන එහි ලෙඩ රෝග නිර්නය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ස්කෑනර් (Scanner) යන්ත්‍රයක් වනුයේ,

 1. ECG                                    
 2. EEG                                    
 3. MRI                        
 4. CT

 

109. Telemedicine යනු තොරතුරු තාක්ෂණය, සෞඛ්‍ය ක්ෂේතය හා සම්බන්ධ යෙදුමකි. පහත පප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. අන්තර්ජාලය හරහා රෝගියාගේ රෝගී පරීක්ෂාව හා බෙහෙත් වර්ග නිර්නය කිරීම, විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මගින් ලැබී ඇත.
 2. රෝගියාගේ නිවසේදීම ආරක්ෂාව ලබා ගත නොහැකිය.
 3. අන්තර්ජාලයේ ඇති තොරතුරු සම්භාරය ලබා ගැනීම, සොයා ගැනීම සඳහා telemedicine භාවිතා කරයි.
 4. Telemedicine පහසුකම මගින් දුෂ්කර පළාත් වල රෝගීන් හට වාසි ලබා ගත හැකිය.

 

110. Telemedicine ප්‍රයෝජනවත් ලෙස භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන බාධාවක් නොවන්නේ,

 1. නීතිමය ප්‍රශ්න එනම් වෛදවරයාගේ වගකීමේ වලංගු භාවය.
 2. රෝගියාට ඇතිවන විශ්වාසය අතිමහත්ය.
 3. රෝගියෙකු එක් වෛදවරයෙකුගේ පමණක් නොව වෛදවරුන් කිහිප දෙනෙකුගෙන්ම උපදෙස් ගැනීම.
 4. භාවිතා කිරීමට (Use), ආරම්භක වියදම (Initial Cost), තොරතුරු හුවමාරුව (Information Sharing) සඳහා විශාල වියදමක් වැය වීම.

 

111. ඉගෙනීම හෝ ඉගැන්වීම තොරතුරු සන්නිවේදන මෘදුකාංග / උපාංග ඇසුරින් සිදු කිරීම වර්ථමාන්යේ දී මෙන්ම අනාගතයේදී ද අප සමාජයේ දැකිය හැකි නැඹුරුවකි. මේ සඳහා දිය හැකි පොදු වචනයක් වනුයේ,

 1. e – Shopping                       
 2. e – Learning                        
 3. e – Medicine                       
 4. e – Banking

 

112. පාසල් කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධති මෘදුකාංගයක් (School Information Management System Software) මගින් හැසිරවිය නොහැකි ක්ෂේතයක් (Field) වන්නේ,

 1. සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම (Student Registration)                         
 2. ඉන්වෙන්ටරි පලනය (Inventory Control)
 3. සිසුන්ගේ අනාගත පැමිනීම (Future Present of Students)
 4. සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වාර්ථා සහ පහසුකම් ගාස්තු ගෙවීම් පිළිබඳව වාර්ථා

 

113. CAT ස්කෑනරය මගින් ශරීරයේ ඇති ප්‍රොස්ට්‍රේට් ග්‍රන්ථි වල (ශරීරයේ ඇතුලත අවයව වල) විශාල වීම් සහ වෙනස් වීම් හඳුනා ගත හැකිය. නිදසුනක් ලෙස එහි පිළිකාවක් ද නොවන බව හඳුනා ගත හැකිය. මෙම ස්කෑනර් යන්ත්‍රයේ දිගු නාමය වනුයේ,

 1. Computer Aided Technology                                                          
 2. Computer Axial Technology
 3. Computer and Terminology                                                
 4. Computer Axial Terminology

 

114. පහත සඳහන් ඒවායින් බැංකු චෙක්පත් කියවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ

 1. OMR (Optical Mark Reader)                                                       
 2. Bar Code Reader
 3. Scanner                                                                                            
 4. MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

 

115. PS/2 කෙවෙනි (Ports) වඩාත් සුදුසු වන්නේ,

 1. මුද්‍රකය (Printer)               
 2. සුපරීක්ෂකය (Scanner)                   
 3. මූසිකය (Mouse)                              
 4. Pen Drive / Flash Drive

 

116. පරිගනකයක මතකය (Memory) මනිනු ලබන කුඩාම සහ විශාලතම ඒකකය වන්නේ,

 1. Bit හා Megabyte             
 2. Bit හා Tera byte                              
 3. Byte හා Giga byte                          
 4. Bit හා Giga byte

 

117. පහත සඳහන් ඒවායින් ලක්ෂීය උපකරණයක් (Pointing Decice) නොවන්නේ,

 1. Touch Screen                  
 2. Digitizer                                            
 3. Light Pen                                          
 4. Pen Drive

 

118. Fax යන්ත්‍ර යනු,

 1. Scanner යන්ත්‍රයකි                                                 
 2. සන්නිවේදන උපකරණයකි.
 3. Scanner හා සන්නිවේදන උපකරණ වල එකතුවකි.                       
 4. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

119. . තොරතුරු ගබඩා කිරීමේදී චුම්භක මාධ්‍යයක් නොවන්නේ,

 1. නම්‍ය තැටි (Floppy Disk)                                                                 
 2. Tape
 3. දෘඩ තැටිය (Hard Disk)                                                                   
 4. සංයුක්ත තැටිය (Compact Disk)

 

120. ප්‍රතිදාන (Output) උපාංගය වන්නේ,

a. Speaker                            b. Monitor                             c. OMR                                    d. Printer

 1. a හා b පමනි.                                                                                    
 2. a හා b හා c නිවැරදිය.
 3. a හා b හා d නිවැරදිය.                                                                      
 4. c පමනි.විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...