පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 14 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 14

151. පරිගණක පද්ධතියක කෙවෙණියක් (Port) නොවන්නේ,

 1. USB (Universal Serial Bus)          
 2. Serial                                 
 3. PS/2                                                  
 4. POS (Point Of Sale)

 

152. AGP Slot කවර card එකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි ද,

 1. Sound Card                                      
 2. Video Card                      
 3. Modem Card                                  
 4. TV Card

 

153. USB (Universal Serial Bus) කෙවෙණියට සම්බන්ධ කළ නොහැකි උපකරණයක් / උපාංගයක් නම්,

 1. Key board and Mouse                                                                  
 2. Mouse and Printer
 3. Speakers and Joysticks                                                                 
 4. Digital Camera and Scanner

 

154. ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක්/ උපාංගයක් නොවන්නේ,

 1. Zip Disk and Hard Disk                                                                
 2. Compact Disk and Digital Versatile Disk
 3. Floppy Disk and Mega Byte                                                        
 4. Magnetic Disk and Magnetic Tape

 

155. ජාලගත (Network) කිරීමකට උදාහරණයක් නොවන්නේ,

 1. බැංකු පද්ධතියක්                                                                               
 2. ගුවන් ආසන වෙන් කිරීමක්
 3. සුපිරි වෙළඳ සැලක ගබඩා පද්ධතියක්                                            
 4. මහා මාර්ග පද්ධතියක්

 

156. ප්‍රකාශ ගබඩා කිරීමේ උපකරණ (Optical Storage Devices) වනුයේ,

 1. Hard Disk, Floppy Disk                                                                 
 2. Magnetic Tape, Magnetic Disk
 3. CD, CD-R, CD-RW                                                                        
 4. Pen Drive, Floppy Disk

 

157. නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න,

 1. Digital Versatile Disk (DVD) එකකට සංයුක්ත තැටි (Compact Disk - CD) එකක ධාරිතාවයක් ඇත.
 2. Pen Drive/ Flash Drive එකකට දත්ත ලිවිය හැක්කේ එක් වරක් පමණි.
 3. Magnetic Tape (චුම්භක පටි) වල විශාල ප්‍රමාණ වලින් දත්ත ගබඩා කල හැකි අතර ඒවා උපස්ථ ආචයනයන් (Backing Storage) ලෙස වඩාත් සුදුසු වේ.
 4. දෘඩ තැටිය (Hard Disk) තැනින් තැන ගෙන ගොස් USB කෙවෙණිය මගින් පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

 

158. මුල්ම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC නමින් බිහිවිය. මේ සඳහා යොදා ගත් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය වනුයේ,

 1. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)                                                               
 2. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
 3. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                      
 4. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips)

 

159. පරිගණකයක සුවිශේෂීතා අතුරින් පහත සඳහන් කරුනු නිවැරදි වනුයේ,

 1. වේගය, බුද්ධිමත් භාවය සහ පහසු බව                                                            
 2. වේගය, නිරවද්‍යතාවය සහ කාර්‍යක්ෂමතාවය
 3. හැඟීම් දැනීම, නිරවදතාවය හා කාර්‍යක්ෂමතාවය                                        
 4. මතක තබා ගැනීම, බුද්ධිමත් වීම, කාර්‍යක්ෂමතාවය

 

160. පරිගණකය මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් 5 කි. ඒවා අනුපිළිවෙලින් ලියා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරෙහිද,

 1. ප්‍රතිදානය, සැකසීම, ආදානය, ආචයනය, පාලනය                                         
 2. ආචයනය, පාලනය, ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය
 3. ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය, පාලනය                                         
 4. පාලනය, ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය

 

161. පරිගණක පද්ධතියක අඩංගු ප්‍රධාන ඒකක 4 කි. ඒවා නිවැරදිව දක්වා ඇති පිළිතුර වනුයේ,

 1. ආදාන ඒකකය, ප්‍රතිදාන ඒකකය, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආචයන ඒකකය
 2. ආදාන ඒකකය, ජව සැපයුම් ඒකකය, ප්‍රතිදාන ඒකකය, ආචයන ඒකකය
 3. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආචයන ඒකකය, ප්‍රතිදාන ඒකකය
 4. පඨන මාත්‍ර මතකය, සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, ආදාන ඒකකය, ප්‍රතිදාන ඒකකය

 

162. පරිගණකයක උපදෙස් සකසනු ලබන, ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන, තර්කානුකූල තීරණ ගනු ලබන හා පරිගණක පද්ධතිය හරහා දත්ත ගලායාම කළමනාකරණය කරනු ලබන කොටස හඳුන් වනු ලබන්නේ,

 1. දෘඩ තැටිය (Hard Disk)                                                                                   
 2. රැම් (RAM)
 3. දත්ත බසය (Data bus)                                                                                    
 4. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)

 

163. නවීන පුද්ගලික පරිගණකයක (Personal Computer) මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ හෝරා සීග්‍රතාවය (Clock Rate) යන්න සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ,

 1. ගිගා හර්ට්ස් (GHz)                                                                                          
 2. තත්පරයට මෙගා බයිට්ස් (Mbps)
 3. ගිගා බයිට්ස් (GB)                                                                                              
 4. තත්පරයට උපදෙස් (Ips)

 

164. පරිගණක මතකය (Computer Memory) පිළිබඳව සාවද්‍ය වනුයේ පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශයද,

 1. මතකය යනුවෙන් කියවෙනුයේ පරිගණකයේ ප්‍රථමික මතකය හෝ අභ්‍යන්තර මතකයයි.
 2. එය සැකසුම (Processing) සඳහා දත්ත සහ වැඩසටහන් උපදෙස් (Data and program instructions) රඳවා තබා ගනියි.
 3. විද්‍යුත් ශක්තිය නවතා හරිනු ලැබුවහොත් එවිට ගබඩා කළ දත්ත හා උපදෙස් නැතිවී යයි.
 4. එය අංක ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් (Arithmetic and logic operations) සිදු කරන ස්ථානයයි.

 

165. මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් XP (Microsoft Windows XP) යනු කුමක්ද,

 1. යෙදුම් මෘදුකාංගයක් (Application Software)                                               
 2. පද්ධති මෘදුකාංගයක් (System Software)
 3. පද්ධති උපයෝගීතාවයක් (System Utility)                                                    
 4. චිත්‍රක පරිශීලන අතුරු මුහුණතක් (GUI)  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.