පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 23 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 23

286. බසයක ආකාරයේ පරිගණක ජාල (Bus Network Topology) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. ප්‍රධාන වයරයක් කේන්ද්‍ර කොටගෙන සියළුම පරිගණක සහ අනෙකුත් උපාංග එම වයරයට සම්බන්ධ කර ඇත.
 2. විශාල වයර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීමත් ඉතා පහසුවෙන් උපාංග සවි කිරීම සිදුකළ නොහැකි වීමත් මෙහි ඇති අවාසියකි.
 3. සම්පූර්ණ ජාලයම ප්‍රධාන වයරය මත යැපීම මෙහි ඇති ප්‍රධානතම අවාසියයි.
 4. ප්‍රධාන වයරය කෙළවර දෙකම වසා දැමීම කරදරකාරී ක්‍රියාවකි.

 

287. රුක් ආකාරයේ පරිගණක ජාල (Tree Network Topology) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය කියමන වනුයේ,

 1. ගසක අතු බෙදී යන ආකාරයට සකස් වී ඇති පරිගණක ජාල රුක් ආකාරයේ පරිගණක ජාල නම් වේ.
 2. එක් එක් අත්ත වෙන වෙනම පාලනය කිරීමට හැකිවීම වාසියකි.
 3. ජාලය ගොඩනැගීම සහ පාලනය කිරීම ඉතාම පහසුය.
 4. අතු සම්බන්ධ කිරීම සඳහා බස් ආකාරයේ ප්‍රධාන වයරයක් භාවිතා කිරීම නිසා ඒ මත මුළු ජාලයේම ක්‍රියාකාරිත්වය රඳාපැවතීම ගැටළු සහගත තත්වයකි.

 

288. පුද්ගල පරිගණකයක (Personal Computer), අකාරාදී සංඛ්‍යාත්මක (alphabetical & numerical) විශේෂ අනුලක්ෂයක් (special character) නිරූපනය කරනු ලබන්නේ,

 1. බිටුවක් (bit)                      
 2. නිබලයක් (Nibble)           
 3. බයිටයක් (Byte)               
 4. කිලෝබයිටයක් (Kilobyte)

 

289. පරිගණක ජාලයක (Computer Network) මධ්‍යගතව දත්ත ගබඩාකිරීම (Centralized Data Storage) හා කළමණාකරනය කිරීමේ වගකීම ඇති පරිගණකය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. ගොනු සේවාදායක (File Server) ලෙසයි                                        
 2. දත්ත සේවාදායක (Data Server) ලෙසයි
 3. වෙබ් සේවාදායක (Web Server) ලෙසයි                                         
 4. යෙදුම් සේවාදායක (Application Server) ලෙසයි

 

290. නවීන පරිගණක පද්ධතියක් (Computer System) ස්ථර (layers) ලෙස වර්ගීකරණය කළහොත් එහි පහළම ස්ථරයේ සිට ඉහළම ස්ථරය දක්වා අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

 1. දෘඩාංග (Hardware), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), පරිශීලකයා (User)
 2. පරිශීලකයා (User), දෘඩාංග (Hardware), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), යෙදුම් මෘදුකාංග
 3. දෘඩාංග (Hardware), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පරිශීලකයා (User)
 4. පරිශීලකයා (User), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පද්ධති මෘදුකාංග, දෘඩාංග (Hardware)

 

රචනා ප්‍රශ්න (Essay type questions)

01. 2008 – 1 - අ.පො.ස (සා.පෙළ)

a. සංඛ්‍යාංක උපාංග (Digital Devices) සඳහා උදාහරණ දෙකක් දෙන්න.

b. පරිගණක යතුරු පුවරුවක ඇත අවකාශ යතුරෙහි (Space Bar) සංකේතයක් නොයොදා ඇත්තේ ඇයි දැයි සඳහන් කරන්න.

c. නියමු දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය (Guided Media) සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

d. ශල්‍යාගාරයක භාවිතය සඳහා තිත්න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් (Dot Matrix Printer) සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?

e. එක සමාන කාලයකින් යුතුව ශ්‍රව්‍ය පසුරුවකට (Audio Clip) වඩා දෘශ්‍ය පසුරුවක් (Video Clip) සඳහා වැඩි පරිගණක ඒකකය අවශ්‍ය ඇයි?

f. පඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory) සහ සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory) යන පරිගණක මතක ආකාර දෙක අතුරින් නෂ්‍ය මතක වර්ගය වනුයේ කුමක්ද?

g. පූර්ණ ද්වීපථ සන්නිවේදනය (Full Duplex) සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියා දක්වන්න.

 

022009 – 1 - අ.පො.ස (සා.පෙළ)

 1. සන්නිවේදනය සඳහා ෆැක්ස් යන්ත්‍ර භාවිතයේ ඇති අවාසි දෙකක් ලියන්න.
 2. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ඇති අකුරු (A සිට Z සහ a සිට z) 0 සිට 9 දක්වා ඇති අංක සහ! @ # $ % ^ & * ( ) යන විශේෂ අනුලක්ෂණ (Characters) දහය නිරූපණය කිරීම සඳහා පරිගණක යතුරු පුවරුවක අවම වශයෙන් තිබිය යුතු යතුරු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
 3. CRT මොනිටරයක් අසලම ස්පීකර යන්ත්‍ර තැබීම ඥානාන්විත නොවන්නේ මන්ද?
 4. DVD – RW (නැවත ලිවිය හැකි) තැටියකට වඩා USB සැනෙළි මතකයක (Flash Memory) ඇති වාසි දෙකක් ලියන්න.
 5. වැඩතල (Desktop) පරිගණකයක ඇති ජව සැපයුම් ඒකකය (Power Supply Unit) තුළ පංකාවක් තිබීමේ අරමුණ කුමක්ද?

 

03. 2010 – 1 - අ.පො.ස (සා.පෙළ)

a. ඉවත් කළ හැකි ගබඩාකරණයේ (Removable Storage) වාසි දෙකක් ලියන්න.

b. පහත දැක්වෙන එක් එක් සිදුවීමේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ආකාරය (Data Transmission Modes) ඒකපථ (Simplex) ද අර්ධ - ද්වීපථ (Half - Duplex) ද නැතහොත් ද්වීපථ (Duplex) ද යනුවෙන් වර්ග කර දක්වන්න.

රූපවාහිනී වැඩසටහනක් නැරඹීම
දුරකථන සංවාදයක්ආදර්ශ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...