පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 25 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 25

10. 2012 – GIT – 2

පාසලක පරිගණක විද්‍යාගාරයක ඇති පරිගණක අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වන අයුරු පහත රූප සටහන මගින් දැක්වේ.


a. රවුම් කරන ලද ප්‍රදේශයෙන් දැක්වෙන ජාල වර්ගය හැඳින්වීම සඳහා යොදා ගනු ලබන නම කුමක්ද?

b. A නම් ශිෂ්‍යයා විසින් භාවිතා කරනු ලබන පරිගණකය, ඉහත සඳහන් කළ ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා එම පරිගණකය තුළ සවිකර තිබිය යුතු උපාංගයක් (Component) නම් කරන්න.

c. ඉහත රූපයේ රවුම් කරන ලද ප්‍රදේශයේ පවතින ආකාරයේ පරිගණක ජාලයක් පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරයක භාවිතා කිරීමේ වාසි දෙකක් ලියා දක්වන්න.

d. X මගින් දක්වා ඇති ආයතනයෙන් සපයනු ලබන සේවාව මගින් පාසලෙහි පරිගණක විද්‍යාගාරය අන්තර්ජාලය වෙත සම්බන්ධ කරනු ලබයි. X හැඳින්වීම සඳහා භාවිත කරන පොදු නාමය කුමක්ද?

11. 2013 - කළාප අධ්‍යාපන - විෂය කරුණු

a.
පරිගණකය තුළ උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීමට යොදා ගන්නා ප්‍රධාන ඒකකය කුමක්ද?

b. පඨන මාත්‍ර මතකය තුළ අන්තර්ගත කර ඇති දත්ත හා උපදෙස් යොදා ගන්නේ කුමන කාර්යයක් සඳහා ද?

c. දෙනු ලබන උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක වීමට හැකියාව ඇති ප්‍රධාන උපාංගය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.

d. පරිගණකය තුළ නෂ්‍ය සහ නෂ්‍ය නොවන ආචයනය සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ මොනවාද?

e. වර්තමානයේ විකිනීමට ඇති නවීනතම පරිගණක මධ්‍ය සැකසුම් උපකරණයක තාක්ෂණික නාමය සහ වේගය දක්වන්න.

f. බොහෝ ආදාන සහ ප්‍රතිදාන ඒකක ඉතාමත් පහසුවෙන් පරිගණකය සමග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා කෙවෙනි වර්ගය කුමක්ද? එය සතුව ඇති එහෙත් අනෙකුත් කෙවෙනි වල නොමැති විශේෂ ලක්ෂණ පහක් කෙටියෙන් දක්වන්න.

g. සිසුවෙක් තම ජාල ගිණුම භාවිත් කර ලිපියක් මිතුරෙකුට යවයි. මිතුරා එම ලිපිය තම පරිගණකයට ලබා ගනී. මෙම සිද්ධිය ඇසුරින් දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා අවශ්‍ය මූලික කොටස් නම් කරන්න.

h. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් බවට පත් කළ යුතුව ඇත. පරිගණක අතර සන්නිවේදනය සඳහා ප්‍රායෝගිකව යොදා ගත හැකි මාධ්‍ය 2 ක් යෝජනා කරන්න.

i. ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තරගත සන්නිවේදන මාධ්‍ය අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

j. සමාගමක් තම අන්තර්ජාල පැකේජය පිළිබඳ දැන්වීමක 7.5 ලෙස සටහන් කර ඇත. එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

k. එක්තරා ගුවන් තොටුපලක එක් වරකදී ගුවන්ගත කිරීම හෝ ආපසු පැමිණීම සිදු කල හැක්කේ එක් ගුවන් යානයකට පමණි. මෙම ක්‍රියාව හා සම කළ හැකි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධිය (Data transmission mode) කුමක්ද? මෙම ක්‍රියාව අනුගමනය කරන ඔබ දන්නා සන්නිවේදන උපකරණයක් නම් කරන්න.

l. කාර්යාලීය පරිසරයක් පරිගණක ජාල ගත කිරීමේ වාසි සඳහන් කරන්න.

m. පරිගණක ජාලයක අන්තර්ගත කළ යුතු ජාලකරණ දෘඩාංග 3 ක් නම් කරන්න.

12. 2013 - අවසාන වාර - 11 ශ්‍රේණිය

a. සුපිරි පරිගණක හා මහා පරිගණක (Mainframe Computer) අතර වෙනස්කම් 2 ක් ලියන්න.

b. අන්ත: ජාලය යනු කුමක්ද? කෙටියෙන් පහදන්න.

13. 2013 - අවසාන වාර - 11 ශ්‍රේණිය

a. මිනිසාගේ මතකය මෙන්ම පරිගණක මතකය ද දෙයාකාරයකින් දැක්විය හැකිය. එම පරිගණක මතක වර්ග දෙක නම් කරන්න.

b. පරිගණක ජාලය (Computer Networks) සහ අන්තර්ජාලය (Internet) අතර වෙනස කුමක්ද?

14. 2008 – 2 - අවසාන වාර - 10 ශ්‍රේණිය

පහත ප්‍රකාශ විශ්ලේෂණය කරන්න.

a. Digital Camera එකක් ආදන (Input) මෙන්ම ප්‍රතිදාන (Output) උපකරණයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි. ඔබ මේ ප්‍රකාශයට එකඟ වේද? එසේ නම් හේතු දක්වන්න.

b. යතුරු පුවරුවක් (Keyboard) මගින් දත්ත ඇතුල් කිරීම යල් පැන ගොස් ඇති තාක්ෂණයකි. එබැවින් නූතනයේ සුපිරි වෙළඳසැලක ආදාන උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබන්නේ වෙනත් උපක්‍රමයකි. ඒ කුමක්දැයි දක්වා එය භාවිතා කිරීමට වඩා ඇති වාසි කුමක්දැයි දක්වන්න.

c. "සේවකයින් බඳවා ගැනීමට වඩා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමට බොහෝ කළමනාකරණ මණ්ඩල වල වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වයි." එසේ නම් පරිගණකයක දැකිය හැකි සුවිශේෂී ලක්ෂණ කුමක් දැයි දක්වන්න.

d. “නූතනයේ Analog ඔරලෝසු භාවිතයට වඩා Digitak ඔරලෝසුවක් භාවිතයට වැඩි රුචිකත්වයක් දක්වයි.” එසේ නම් Analog හා Digital තාක්ෂණය අතර ඇති වෙනස්කම් දක්වන්න.

15. 2008 – 6 - අවසාන වාර - 10 ශ්‍රේණිය

a. රත්නපුර බැංකු ශාඛාවේ මුදල් තැන්පත් කර ඇති පුද්ගලයෙකුට කළුතර නගරයෙන් මුදල් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ. මේ සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජාල (Network) ආකාරය කුමක් ද?

b. ජාල (Networks) සම්බන්ධ කරන ආකාරය අනුව කෙසේ වර්ග කළ හැකි ද? ආකාර 2 ක් ඇඳ දක්වන්න.

c. LAN (Local Area Network) සහ WAN (Wide Area Network) අතර වෙනස පහදන්න.

d. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ ඇති වාසි සහ අවාසි දෙක බැගින් ලියන්න.

 ආදර්ශ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...