පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 3 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 3

31. ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගීකරණයේ දී අයත්වන නිවැරදි කාණ්ඩය වනුයේ,

 1. සංඛ්‍යාංක පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණක, ප්‍රතිසම පරිගණක
 2. මහා පරිගණක (Mainframe Computers), මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computers), ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computers)
 3. රික්තක නල පරිගණක, ට්‍රාන්සිස්ටර හා අනුකලිත පරිපථ පරිගණක
 4. උකුල් පරිගණක (Laptop Computers), සුපිරි හා සේවා දායක පරිගණක

 

32. පරිගණකයක් භාවිත කිරීමේදී සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ නොකරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක්ද,

 1. අකුණු ඇති විටෙක පරිගණකය භාවිතා කිරීම
 2. ඔබේ මුහුණ පරිගණක තිරයෙන් 45 cm පමන දුරින් තබා ගත යුතු වීම.
 3. දිගු කලයක් සඳහා පරිගණකය භාවිතා කරන සැම විටම ඔබට ක්‍රමික විවේකයක් (regular breaks) අවශ්‍ය වීම.
 4. පරිගණක කාමරය තුල දුර්වල විදුලි රැහැන් ඇදීම් වලින් හා දුර්වල විද්‍යුත් සම්බන්ධක (poor wiring and electrical connections) යොදා ගැනීමෙන් වැලකීම.

 

33. ...............යනු කෙනෙකුගේ අත්ලෙහි තබා ගත හැකි ඉතා කුඩා පරිගණකයකි.

 1. පුද්ගල පරිගණකය (Personal Computer)                            
 2. ලැප්ටොප් පරිගණකය (Laptop Computer)
 3. PDA (Personal Digital Assistant)                                      
 4. මධ්‍ය පරිගණකය (Minicomputer)

 

34. කාර්යාලීය ආපන ශාලාවක කළමනාකාරීත්වය, තම ගනුදෙනු කරුවන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමට අදහස් කරයි. මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් දිවා ආහාර වේලක් දී සියළුම දෙනාට ආහාර සැපයීම සඳහා කොපමන කාලයක් එය විවෘතව තැබිය යුතුද යන්න සොයා ගැනීමට ඔවුනට අවශය වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාල මෘදුකාංග සමග පහත සඳහන් දත්ත පරිගණකයට ආදාන කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වේ. (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි)

 1. දිවා ආහාර වේලාවේදී ආපන ශාලාව භාවිතා කරන ගනුදෙනු කරුවන් ගණන
 2. මුදල් අයකැමි වරුන් ගණන
 3. ගණුදෙනු කරුවකු පෝලිමේ රැඳී සිටින්නාවූ සාමාන්‍ය කාලය

ඉහත සඳහන් ඒවා අතුරින් පරිගණකයට ආදානය කළ යුත්තේ කවර ඒවාද,

 1. a හා b                                 
 2. a හා c                                  
 3. b හා c                                  
 4. a, b , c

 

35. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික යෙදුම් වල (Applications in ICT).............. ආරක්ෂාව (Security) වැඩි දියුණු කිරීමට පරිශීලක නාම (Username) හා මුරපද (Password) භාවිතා කරගත හැකිය. ඉහත වැකියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වනුයේ,

 1. පාරිසරික (Environment)                                                                 
 2. දෘඩාංග (Hardware)
 3. තාර්කික (Logical)                                                                           
 4. භෞතික (Physical)

 

36.  පරිගණකගත (Computerized) කිරීම සඳහා සුදුසු නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

 1. පාසලක ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීම (Student Registration)
 2. පාසල් පුස්ථකාලය (School Library)
 3. විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම.
 4. පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ලකුණු (Average) සහ ශ්‍රේණි ගණනය කිරීම (Placement).

 

37. පුස්ථකාල තොරතුරු පද්ධතියකට (Library Management System) පරිශීලකයෙකු විසින් පොතේ නම ඇතුළත් කළ විට අදාල දත්ත සමුදාය (Data Base) පිරික්සීමෙන් එම පොත පුස්ථකාලයේ තිබේ ද යන්න දක්වයි. මෙම පද්ධතිය සඳහා අදානය, කයාවලිය හා ප්‍රතිදානය නිවැරදි පටිපාටියට දැක්වෙනුයේ පහත් සඳහන් කවරක ද,

 1. පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන්න වග, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 2. පොතෙහි නම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග
 3. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන වග
 4. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග, පොතේ නම

 

38. තොරතුරු වල උපරිම වටිනාකම ඇත්තේ කාලය ශුන්‍ය වන අවස්ථාවේදීය. මෙය තොරතුරු පිළිබඳව,

 1. සංඛ්‍යාත්මක නීතිය (Numerical Rule)                                  
 2. ගුණාත්මක නීතිය (Qualitative Rule)
 3. ස්වර්ණමය නීතිය (Golden Rule)                                        
 4. ප්‍රමාණාත්මක නීතිය (Quantitative Rule)

 

39. විශ්ව විසිරි වියමන (World Wide Web - WWW) වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ,

 1. Tim Bernes Lee                              
 2. Bill Gates                            
 3. Paul Allon                           
 4. Wozniak

 

40. GSM යන්න කෙටි යෙදුම භාවිතා වනුයේ,

 1. Global System for Mobile Access                         
 2. Global System for Mobile Communication
 3. Global System for Mobile Phone                           
 4. Global System for Mobile Transmission

 

41. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors) භාවිතා වනුයේ,

 1. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි                                          
 2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි
 3. තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි                                        
 4. හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි

 

42. කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) සහිත පරිගණක වනුයේ,

 1. ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයි (Micro Computers)                                    
 2. මහා පරිගණකයි (Main Computers)
 3. මධ්‍ය පරිගණකයි (Mini Computers)                                      
 4. සුපිරි පරිගණකයි (Super Computers)

 

43. මුල්ම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC නමින් බිහිවිය. මේ සඳහා යොදා ගත් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය වනුයේ,

 1. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)                                                      
 2. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
 3. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
 4. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips)

 

44. පරිගණක යෙදුම් වලදී  CAD අක්නමින් (Acronym) සාමානයෙන් හඳුන් වනුයේ,    

 1. පරිගණක උපකාරක ඇඳීම් (Computer Aided Drawing )
 2. පරිගණක උපකාරක සැලසුම (Computer Aided Design)
 3. පරිගණක සහ දත්තයි (Computer And Data)
 4. අභිරුචිකරන කෙරුනු යෙදුම් සැලසුමයි (Computerized Application Design )

 

45. පහත දෑ සලකන්න,

 1. ශිෂ්‍යයකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු
 2. පන්තියේ සියළු ශිෂයන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු

ඉහත a හා b ට අදලව පහත සඳහන් දෑ අතුරින් සත වන්නේ කුමක්ද,

 1. a හා b යන දෙකම දත්ත නිරූපණය කරයි.
 2. a හා b යන දෙකම තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 3. a දත්ත නිරූපණය කරන අතර  b තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 4. a තොරතුරු නිරූපණය කරන අතර b දත්ත නිරූපණය කරයි.


  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න....