පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 31 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 31

මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න


 

31. දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Data Transmission) කරනු ලබන වේගය මනිනු ලබන ඒකකය වනුයේ,

 1. Ips (Instructions per second)                                   
 2. Bps (bits per seconds)
 3. Hz (Hertz)                           
 4. MHz (Mega Hertz)

 

32. රූපක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface - GUI) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. පරිශීලකයාට (User) පරිගණක පද්ධතිය භාවිතය වඩාත් පහසු හා සරල කරනු පිණිස මෙහෙයුම් පද්ධතියේ රූපක / චිත්‍රක (Images/ Graphics) අතුරු මුහුණත් (Interfaces) භාවිතා කරයි.
 2. පරිශීලකයාට විධාන (Commands) මතක තබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ.
 3. රූපක ආකාරයේ අතුරු මුහුණත් වල ප්‍රධාන සංරචක වනුයේ කවුළු (Windows), නිරූපක/ අයිකන (Icons), මෙනුව (Menu) සහ දක්වනායි (Pointer).
 4. මෙම අතුරු මුහුණත් වලදී පරිගණකය භාවිතා කරන්නා උපදෙස් / විධාන (Commands) සෘජුවම මෙහෙයුම් පද්ධතියට යතුරු ලියනය (Type) කළ යුතු වේ.

 

33. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියත වන ගොවීන් හට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් වෙළඳ මහතුන් සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇත. එමගින් සැලසෙන වාසියක් නොවන්නේ,

 1. අතරමැදි පුද්ගලයින්ගේ සූරාකෑමට ලක්වීමෙන් වැලකීම.
 2. සිය නිශ්පාදන සඳහා හොඳ මිලක් ලබා ගත හැකි වීම.
 3. නිෂ්පාදන සියල්ලම අලෙවි කරගත හැකිවීම.
 4. සිය වෙළඳ පොළ පුළුල් කරගත හැකි වීම.

 

34. නිදහස් මෘදුකාංග (Open Source Software) භාවිතය පිළිබඳව වර්ථමාන සමාජයේ වැඩි පෙළඹවීමක් සහ නැඹුරුතාවයක් ඇතිවෙමින් පවතියි. එමගින් සමාජයට සහ රටට අත්වන වාසි වනුයේ,

a. වියදමකින් තොරව මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමේ හැකියාව
b. නිදහස් මෘදුකාංග වැඩිදියුණු කර අපට ගැලපෙන ආකාරයට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව
c. මෘදුකාංග සඳහා පිටරටට ඇදීයන විනිමය ඉතිරි කරගත හැකි වීම.
d. එම මෘදුකාංග ඉලක්ක කරගත් වෛරස් ප්‍රමාණය වැඩිවීම.

 1. a, b පමණි                              
 2. a, c පමණි                              
 3. a, b, c පමණි                         
 4. ඉහත සියල්ලම

 

35. සංඛ්‍යාංක  සංඥා (Digital Signal) සහ ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signal) පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් අසත වනුයේ,

 1. ටෙලිෆෝනය (Telephone) භාවිතා කරනුයේ සංඛ්‍යාංක තරංග ක්‍රමයයි.
 2. සංඛ්‍යාංක (Digital) ක්‍රමය සැමවිටම 0 සහ 1 යන අගයන් කොටස් වලින් නිරූපනය කරනු ලැබේ.
 3. ප්‍රතිසම (Analog) ක්‍රමයේදී නිරතුරුවම වෙනස් වන වෝල්ටීයතාව හෝ විදුලි ධාරාව භාවිතයට ගෙන නිරූපනය කළ හැකිය.
 4. MODEM උපකරනය මගින් සංඛ්‍යාංක (Digital) සංඥා ප්‍රතිසම (Analog) සංඥා බවටත් ප්‍රතිසම (Analog) සංඥා සංඛ්‍යාංක (Digital) සංඥා බවටත් පරිවර්ථනය කරනු ලැබේ.

 

36. විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් (Command Line Interfaces - CLI) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. පරිගණක භාවිතා කරන්නා විධාන/ උපදෙස් සෘජුවම මෙහෙයුම් පද්ධතියට යතුරු ලියනය (Type) කල යුතුවේ.
 2. පරිශීලකයා විශේෂ රීති වලට අනුව විධාන මතක තබා ගත යුතුවේ.
 3. MS DOS, UNIX, Linux විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් සඳහා උදාහරණ වේ.
 4. MS Windows, Apple MaC, Windows 7 විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් සඳහා උදාහරණ වේ.

 

37. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් සැලසෙන වාසිය නොවන්නේ,

 1. විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑල භාවිතය.
 2. කෘෂිකර්මාන්තයට අත්‍යවශ්‍ය වන කාලගුණික දත්ත හුවමාරුව.
 3. ගොවියාට සිය නිෂ්පාදන සඳහා නිසි මිලක් නොලැබීම සහ අතරමැදි පුද්ගලයින් විසින් සූරාකෑමට ලක් වීම.
 4. වෙළඳපල මිල ගණන් පිළිබඳ විස්තර හුවමාරු කරගැනීම.

 

38. කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගනිමින් විවිධ භාණ්ඩ හා උපකරණ නිර්මාණය කිරීමෙන් ලැබෙන වාසියක් නොවන්නේ,

 1. භාණ්ඩ හා උපකරණ පිළිබඳව මූලික සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකි වීම.
 2. නිමාවේ ස්වරූපය පිළිබඳව කලින් දැක ගත හැකි වීම.
 3. අවසාන නිෂ්පාදනය දෝෂ වලින් තොරව සම්පූර්ණ භාණ්ඩයක් ලෙස එලි දැක්වීමට හැකිවීම.
 4. භාණ්ඩ වල කල් පැවැත්ම අඩුවීම.

 

39. අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳ ගණුදෙනු කිරීම් (e-commerce transactions) සිදුකිරීමේදී ගෙවීම් කළහැකි මාධ්‍යයක් විය නොහැක්කේ,

 1. වෙබ් කාඩ්පත් (Web Cards)                          
 2. ණයවරපත් (Credit Cards)
 3. හැඳුනුම්පත් කාඩ්පත් (Identity Cards)                        
 4. Visa Debit කාඩ්පත්

 

40. මෙහෙයුම් පද්ධතියක (Operating System) උපාංග කළමණාකාරීත්වය (Device Management) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. විවිධාකාර උපාංග රාශියක් විවිධාකාර පැති ඔස්සේ (බහුමාන ) කළමණාකරනය කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සතු කාර්යයකි.
 2. උපාංග යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ, පරිගණක පද්ධතියක මුøණ යන්ත (Printers), මතක ගබඩාව (Memory Storage), මව්පුවරුව (Motherboard) යනාදියයි.
 3. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (Process Management), උපාංග කළමනාකරණය (Device Management) මත රඳා පවතියි.
 4. උපාංග වල ක්‍රියාකාරී සීග්‍රතාවය, තොරතුරු වල ප්‍රමාණය, එහි අරමුණු, තොරතුරු ගලා යාමේ දිශාව, තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන නියමාවලිය (Protocol) හෙවත් සන්නිවේදන රීති මෙම උපාංග කළමනාකරණයට බලපායි.

 

41. පළමුවෙන්ම රූපක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (Graphical User Interface - GUI) නිර්මාණය කළ වර්ෂය වනුයේ,

 1. 1950                                         
 2. 1970                                         
 3. 1980                                   
 4. 1940

 

42. රාජ්‍ය සංස්ථා , දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති වලට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් ලඟාවිය හැකිවීම තුළින් ලබා ගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි)

 1. එම දත්ත පද්ධති තුලට වෛරස (Virus) ඇත්ලු වීමට ඉඩකඩ වැඩිවීම
 2. පරිපාලන කටයුතු (Administration) සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම
 3. පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛ්‍යාලේඛන යාවත්කාලීන (Update) කරගත හැකිවීම
 4. ආයතනයන්හි කටයුතු වල කාර්යයක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම

 

43. තොරතුරු තාක්ෂණය හා සමාජය (Information Technology & Society) පිළිබඳව මාතෘකාව සැලකීමේදී කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමුකිරීම සැලකිය හැකිය. මෙම ක්ෂේතයට තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් සිදුවිය හැකි සේවයක් නොවනුයේ.

 1. කෘෂි ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්ථා පරිගණකගත කිරීම (Computerize)
 2. ප්‍රජා ගුවන්විදුලි , රූපවාහිණී හෝ සේවා මධ්‍යස්ථාන වල දැනුවත් වීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 3. කෘෂි පර්යේෂනයන්හි නියුතු විදඥයින්ට තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම සඳහා නිසි ජාල පද්ධති නිර්මාණය කිරීම
 4. සිටවන ලද බෝග වල ආයුකාලය නිර්ණය කිරීම සහ බෝග වල ආරක්ෂාව සඳහා යොදා ගැනීම

 

44. මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයක් වන ගොනු කළමනාකරණය (File Management) සම්බන්ධයෙන් අසත වනුයේ,

 1. ලිපිගොනු (Files/ Folders) අවශවන තුරු යම් ස්ථානයක ගබඩා කර තැබීමත් ඒවා මනා ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයකි.
 2. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ගොනු සෑදීම (File/Folders Creation), ගොනු ක්‍මාණුකූලව තබා ගැනීම (Organize), නම් කිරීම (Naming), ආරක්ෂා කිරීම (Protest), ප්‍රවේශ වීම (Access) සහ භාවිතා කිරීම (Use) යන ක්‍රියාවන් කළමනාකරණය කරයි.
 3. ගොනු නාමාවලි / ගොනු ආවරණ සෑදීම (Files / Directories / Folders creation), මකා දැමීම (Delete), පිටපත් ලබා ගැනීම (Copy), තවත් ස්ථානයකට ගොනුව යැවීම (Move) සහ එහි නම වෙනස් කිරීම (Rename) වැනි කාර්යයන් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයන් වේ.
 4. විවිධාකාර උපාංග රාශියක් විවිධාකාර පැති ඔස්සේ (බහුමාන) කළමනාකරණය කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයකි.

 

45. X – Ray භාවිතා නොකර ශක්තිමත් චුම්භක ක්ෂේත්‍ර හරහා ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රයක් වන්නේ,

 1. CAT scan                           
 2. MRI Scan                             
 3. EEG Scan                             
 4. X- Ray

   
   

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.