පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 4 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 4

46. රික්තක නල (Vacuum Tubes), ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor) මගින් ද පසුව ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor) , ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors) මගින් ද ප්‍රතිස්තාපනය (Replace) කිරීමෙන් පරිගණක වල ..X..... අඩු විය. X සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන පදය ද?

 1. හැකියාව (Capability)                                                                       
 2. ප්‍රමානය (Size)
 3. විශ්වාසනීයත්වය (Reliability)                                                
 4. කාර්යක්ෂමතාවය (Efficiency)

 

47. තොරතුරු පද්ධති මගින් X සකස් කර Y බවට පත් කරනු ලැබේ. X හා Y සඳහා පිළිවෙලින් ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

 1. තොරතුරු, දත්ත (Information, Data)                                    
 2. දත්ත, තොරතුරු (Data, Information)
 3. දත්ත, උපදෙස් (Data, Instructions)                           
 4. උපදෙස්, තොරතුරු (Instructions, Information)

 

48. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

 1. පරිගණකයට ඇතුලත් කරන මූලික දත්තයි.
 2. ශෝධනය හා සංවිධානය කරන ලද අර්ථාන්විතව පිළියෙල කළ දත්තයි.
 3. හැමවිටම වෙනස් වීමට බඳුන්වන දත්තයි.
 4. ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ.

 

49. පන්ච් කාඩ් (Punch card) සංකල්පය මුලින්ම සොයාගනු ඇබුවේ කවුරුන් විසින් ද,

 1. Joseph Marie Jacquard       
 2. Charles Babbage                 
 3. Herman Hollerith                
 4. Howard Aiken

 

50. ඉංජිනේරු නිශ්පාදන සමාගමක කළමනාකරුවන් නුදුරු අනාගතයේදී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු වඩාත් වැදගත් තොරතුරු මොනවාද?

 1. සියළුම සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික වාර්ථා
 2. බඳවා ගන්නා ලද සියළුම මිනිසුන්ගේ පූර්ව වාර්ථා
 3. ඉංජිනේරු පිරිjsතර (Specification) හා නිශ්පාදන ඇනවුම් වල විස්තරාත්මක වාර්ථා
 4. වර්ථමාන හා ප්‍රක්ෂෙපිත පුද්ගල අවශ්‍යතා වල සාරාංශ වාර්ථා.

 

51. ලෝකයේ ප්‍රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස නම් කෙරෙනුයේ,

 1. ඇනී ඔගස්ටා                         
 2. ඇඩ ඔගස්ටා ලොව්ලේස්                   
 3. වුලී බෙන්ජමින්         
 4. චාල්ස් බැබේජ්

 

52. ලොව ජනප්‍රියතම පරිගණක නිශ්පාදන සමාගමක් වන IBM සමාගම බිහිවීමට මුල් වූ පුද්ගලයා වනුයේ,

 1. චාල්ස් බැබේජ්                                    
 2. හර්මන් හොල්රීත්                
 3. බේල්ස් පැස්කල්                    
 4. හෝවර්ඩ් එයිකන්

 

53. සාමාන්‍ය කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන (General Purpose Computer) පරිගණකයේ කාර්‍රයය වනුයේ,

 1. පාඨක අවශ්‍යතා වලට අනුගත වීම
 2. විවිධ ප්‍රභේද යටතේ ඇති කාර්යයන් හා මෙහෙයුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා යොදාගත් හැකි වීම
 3. මුද්‍රණ කටයුතු ඉටුකිරීම පමණි
 4. මධ්‍ය සැලසුම් කිරීම

 

54. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය රූපවාහිනියෙන් සහ ගුවන්විදුලියෙන් නැරඹීම සහ ඇසීම කමල්ගේ පුරුද්දකි.මෙවන් සේවාවල් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකිවූයේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.)

 1. තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය නිසා                                                
 2. දත්ත සහ තොරතුරු සැකසුම නිසා
 3. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පහසුකම නිසා                  
 4. සෑම දිනකම උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය වන නිසා

 

55. අප රටේ සමාජීය වශයෙන් පරිගණක ජාල යෙදුම් අවස්ථා අතුරින් අද වඩාත් ජනප්‍රිය වී ඇති ක්ෂේතය වනුයේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.)

 1. විනෝදාස්වාදය (Gaming)                                                     
 2. ජංගම සන්නිවේදනය (Mobile Communication)
 3. විද්‍යුත් වාණිජ (e- commerce)                                                             
 4. පුද්ගල සන්නිවෙදනය

 

56. පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංග (Software) පද්ධතිය වනුයේ,

 1. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)                   
 2. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating System)
 3. උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility Software)                   
 4. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග (Word Processing Software)

 

57. රටක සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි නොවනුයේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.)

 1. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරික යින් හට අවශ තොරතුරු නිසි වේලාවට ලබාදීම.
 2. ගොවීන් සඳහා කාළගුණික සහ දේශගුණික තොරතුරු සැපයීමෙන්.
 3. සුළු පරිමාණ වවසායිකයින් හා ගොවීන් හට ගොවි ණය හා සහන මිලට පොහොර ලබා දීමෙන්.
 4. වෙළඳ පොළ තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබා දීමෙන්.

 

58. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් සැලසෙන වාසිය නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.)

 1. විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑල භාවිතය.
 2. කෘෂිකර්මාන්තයට අත්‍යවශ්‍ය වන කාලගුණික දත්ත හුවමාරුව.
 3. ගොවියාට සිය නිෂ්පාදන සඳහා නිසි මිලක් නොලැබීම සහ අතරමැදි පුද්ගලයින් විසින් සූරාකෑමට ලක් වීම.
 4. වෙළඳපල මිල ගණන් පිළිබඳ විස්තර හුවමාරු කරගැනීම.

 

59. කර්මාන්ත ක්ෂේතය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගනිමින් විවිධ භාණ්ඩ හා උපකරණ නිර්මාණය කිරීමෙන් ලැබෙන වාසියක් නොවන්නේ,

 1. භාණ්ඩ හා උපකරණ පිළිබඳව මූලික සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකි වීම.
 2. නිමාවේ ස්වරූපය පිළිබඳව කලින් දැක ගත හැකි වීම.
 3. අවසාන නිෂ්පාදනය දෝෂ වලින් තොරව සම්පූර්ණ භාණ්ඩයක් ලෙස එලි දැක්වීමට හැකිවීම.
 4. භාණ්ඩ වල කල් පැවැත්ම අඩුවීම.

 

60. නීත්‍යානුකූලව නොවන ලෙස අඩු මුදලකට තෙවන පාර්ශවයකින් (Third Party) සපයාගත් මෘදුකාංග පිටපතක් (Software Copy) ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය (Install) කර තිබීම නිසා නීතිමය වශයෙන් ඔබට දඬුවම් ලැබිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන නීතිමය ප්‍රතිපාදනය (Legal Policy) අනුවද,

 1. ළමාරක්ෂක පනත                                                                 
 2. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පනත
 3. පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත                                                  
 4. බුද්ධිමය දේපල පනත


  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න....