පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 5 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 5

01. 2007 – 1 (O/L)

සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදයෙහි යොදා ගැනෙන "ආදාන සැකසුම් - ප්‍රතිදාන" නම් වූ මූලික ආකෘතිය (Input – Process Output Model) පහත සඳහන් රූපය මගින් නිරූපණය වේ. ඒ අනුව පද්ධතියක් එහි ආදාන අග්‍රයෙහිදී දත්ත ලබාගන්නා අතර ප්‍රතිදාන ලෙස තොරතුරු සැපයීම සඳහා අර්ථාන්විත ක්‍රියා පිළිවෙළක යෙදෙයි.

ආහාර, ගෙවල් කුලී, සෞඛ්‍ය යනාදී විවිධ වර්ගයේ පුද්ගල අවශ්‍යතා යටතේ පුද්ගලයෙකුගේ ආදායම සහ වියදම ඇතුළු කිරීම සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම පද්ධතිය මගින් ඔහුගේ එක් එක් වර්ගයේ වියදම් වල මාසික එකතුව, මාසික මුළු වියදම හා මාසික ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

a. ඉහත දී ඇති ආදාන වලට ඇතුළු කිරීම (Inputs) අමතරව පද්ධතියට ඇතුළු කළ හැකි වෙනත් ආදාන (Inputs) 5 ක් යෝජනා කරන්න.

b. ඉහත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පද්ධතිය විසින් සපුරාලිය යුතු ගණනය කිරීම් මොනවාද?

 

02. 2011 – 1 (O/L)

අ.පො.ස (සාමාන්‍ය පෙළ) අයදුම්කරුවන්ට තම විභාග ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙහි වෙබ් අඩවියෙන් (Website) ලබා ගත හැකිය. වෙබ් අඩවියෙහි දත්ත පිවිසුම් පෝරමයට විභාග අංකය ඇතුළත් කළ විට පද්ධතිය මගින් එහි වලංගුතාව (Validity) පිරික්සයි. එය වලංගු වන්නේ නම් දත්ත සමුදායෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගෙන, එය තිරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ඉහත සංසිද්ධියෙහි ආදානය (Input) , ක්‍රියාවලිය (Process) සහ ප්‍රතිදානය (Output) ලියා දක්වන්න.

 

03. 2007 – 7 (O/L)

ඉගෙනුම් සඳහා පෞද්ගලික පරිගණකයක් භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද?

 

04. 2008 – 1 (O/L)

අමු දත්ත (Raw Data) සහ තොරතුරු (Information) අතර වෙනස එක් වාක්‍යයකින් ලියන්න.

 

05. 2008 -2 (O/L)

"ජංගම වෛද්‍ය" යනු ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වූවන් සඳහා හදිසි සේවා සපයන ගිලන් රථ සේවයකි. දැනට ඔවුන් පරිගණක තොරතුරු පද්ධතියක් භාවිතා නොකරයි. එම සේවා ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නවුන් එහි ලියාපදිංචි විය යුතුය. "ජංගම වෛද්‍ය" හි සේවා අවශ්‍ය වූ අනුග්‍රහකයින් "අනුග්‍රහක සේවා අළමනාකරු" ඇමතිය යුතු අතර කෙටි කතා බහකින් පසුව එම රෝගියා සිටිනස් ස්ථානයට වෛද්‍යවරයෙකු සා හෙදියක සමග ගිලන් රථය පිටත්කර යවයි. අනතුරුව හදිසි ප්‍රතිකාර ලබා දීමත් රෝගියා ළඟම රෝහලට ගෙන යාමත් සිදු කෙරේ.

a.
මෙම සේවා සැපයීම සඳහා අනුග්‍රාහකයින් අනුග්‍රාහක සේවා කළමනාකරුට අවශ්‍ය වන දත්ත හා තොරතුරු වෙන් වෙන් වශයෙන් ලැයිස්තු ගත කරන්න.


b. මුදල් කුවිතාන්සිය පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අමතර දත්ත මොනවාදැයි ලැයිස්තු ගත කරන්න.

 

06. 2008 – 6 (O/L)

a. පරිගණක ක්‍රීඩා වල ඇති අවාසි මොනවාද?

b. ජංගම දුරකථන වලින් ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍ය ගැටළු මොනවාද?

 

07. 2009 – 6 (O/L)

a. උසස් පෙළ විෂය මාලාවට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව කෙටි සටහනක් ලියන්න.

b. පාසලෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය අධ්‍යයනය කිරීමේදී සිසුන් මුහුණපාන ගැටළු සහ අභියෝග මොනවාද?

c. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම පිළිබඳව කෙටි සටහනක් ලියන්න.

d. මෝටර් රථ නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණක ගත කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

 

08. 2010 – 06 (O/L)

a. සෞඛ්‍ය අංශය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්තේ කෙසේ දැයි, භාවිතා වල නිදසුන් දෙකක් යොදා ගනිමින් පැහැදිලි කරන්න.

b. ඉගැන්වීම් - ඉගැනුම් ක්‍රියාවලියෙහි දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගත හැක්කේ කෙසේ දැයි විස්තර කරන්න.

c. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කෙරෙන නිදසුන් තුනක් දෙන්න.


d. අන්තර්ජාලයෙහි ප්‍රතිලාභ නෙළා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ජනතාව මුහුණ දීමට ඉඩ ඇති බාධක තුනක් පැහැදිලි කරන්න.

 

09. 2012 – 06 (O/L)

1. ටෙලිවෙදකම (Telemedicine) මගින් දුරස්ථ ප්‍රදේශයක සිටින ලෙඩුන් පරීක්ෂා කිරීම, නියාමනය කිරීම (Monitoring) හා කළමනාකරණය කිරීම කළ හැකි වේ.

a. දුරස්ථ ප්‍රවේශය (remote accessibility) හැරුණු විට ටෙලිවෙදකමේ පවතින තවත් එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

b. ටෙලිවෙදකම සඳහා පවතින එක් අභියෝගයක් ලියන්න.

2. “පන්ති කාමරයෙහි සාම්ප්‍රදායානුකූල ඉගෙනුම සමග සැසඳීමේ දී ඉ - ඉගෙනුම, යමකුට තමන්ට ගැළපෙන වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වේ.” මෙම කියමන සමග ඔබ එකඟ වන්නෙහි ද? ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.


ආදර්ශ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.