සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 2 වන කොටස

බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

2 වන කොටස

සන්ධාරය සංවිධානය (Conect Management)

            මෙමගින් අදහස් කෙරෙන්නේ වෙබ් අඩවියක් සඳහා තෝරාගත් අන්තර්ගතය ක්‍රමවත් පිළිවෙළකට පෙළ ගැස්වීමයි. මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ග්‍රාහකයන්ට කාර්යක්ෂම ලෙස වෙබ් අඩවිය පරිශීලනයට පහසුකම් සැලසීමයි.

හොඳින් සංවිධානය කරන ලද වෙබ් අඩවියක තිබිය යුතු ගුණාංග කිහිපයක් පහත පරිදී වේ.

  • පරිශීලනය කිරීමේ පහසුව.
  • ඉතා ඉක්මනින් ග්‍රාහකයාට අවශ්‍ය තොරතුරු සොයාගත හැකිවීම.
  • ග්‍රාහකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ හැකියාව.
  • යාවත්කාලීන කිරීමේ පහසුව.
  • පසු කාලීනව නව අංග එකතු කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්තා සහිත වීම.

වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය ලෙස තෝරාගත් තොරතුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා නම් සන්ධාරය සංවිධානය පහසු කාර්යයක් වූවද, විවිධ වර්ග වල ද්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගුවේ නම් මෙවැනි වෙබ් අඩවි වල සන්ධාරය සංවිධානය සඳහා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට සිදුවනු ඇත.

එවැනි ක්‍රමෝපායයන් කිහිපයක් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

රූපමය සැකසුමකට අනුව වර්ගීකරණය

            එනම් වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය සුදුසු වර්ගීකරණයකට අනුව වර්ගකර වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් රූපමය සැකසුමක් (Site Map) ගොඩනගා ගැනීමයි. එමගින් වෙබ් පිටු සහ ඒවා අතර ඇති කළයුතු අන්තර් සම්බන්දතා පිළිබද පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබේ. එහිදී වෙබ් අඩවියට අදාළ රූපමය සැකසුමෙහි විවිධ හැඩ හෝ සංඛේත මගින් සකස්කළ ව්‍යූහයක ගමන් කල යුතු වෙබ් පිටු නිරූපණය කරන අතර රේඛා මගින් වෙබ් පිටු අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට යෙදිය යුතු අධිසන්ධාන පෙන්නුම් කරයි.

පහත දැක්වෙන්නේ කාය වර්ධන ආයතනයක (Gym) වෙබ් අඩවියකට අදාළ රූපමය සැකසුමකි. (Site Map)

 

වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව (Home Page) වෙබ් අඩවියේ සමස්ත අන්තර්ගතය කෙටියෙන් නිරූපණය කරයි.

මෙහිදී මුල් පිටුවේ ඉඩ පාලනය කර ගැනීම සඳහා පහත පරිදී ක්‍රමෝපායයන් භාවිත කරනු ලබයි.

  • අධි සන්ධාන යොදා ගැනීම.
  • මෙනු සහ අනු මෙනු භාවිතා කිරීම.

තොරතුරු කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

            මෙය වෙබ් පිටුවක බොහෝ තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඇති විට එහි තිබෙන ඇතැම් තොරතුරු වෙත ග්‍රාහක අවධානය යොමු නොවීමට ඉඩ තිබෙන නිසා එක් පිටුවකට ඇතුලත් කරන තොරතුරු ප්‍රමාණය සීමා කළ යුතුය.

අනුඡේදන (Indentation), අංකිත ලැයිස්තු (Number List) හා අංකීත නොවන ලැයිස්තු (Bullet List) භාවිතය

            මෙමගින් වෙබ් පිටුවක් තුළ දිගු ඡේද ලෙස ඇති තොරතුරු කියවීමෙන් ග්‍රාහකයා වෙහෙසට පත්වීම වැළක්විය හැකිය.

පහසුවෙන් වෙබ් අඩවියේ සැරිසැරීමේ හෙවත් සංචලනය (Navigate) වීමේ පහසුව.

යාවත්කාලීන බව.

            ප්‍රකාශන හිමිකම හා යාවත්කාලීන කාල වකවානු පිළිබඳ තොරතුරු හොඳින් පෙනෙන ලෙස සෑම පිටුවකම ඇතුලත්කර තැබීමෙන් ග්‍රාහකයාට තමා පරිශීලනය කරන තොරතුරු වල නිරවද්‍ය බව තහවුරු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

වෙබ් පිටුවල ව්‍යූහය හා පිරිසැලසුම (Structure and Layout)

වෙබ් පිටු සඳහා යොදන පසුතල, වගු, රාමු, අකුරු වර්ග, අකුරු ප්‍රමාණ, අකුරු හැඩ, වර්ණ යනාදිය මේ මගින් අදහස් කෙරෙන අතර එහිදී සැළකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

  1. සෑම පිටුවකම වෙබ් අඩවියේ අනන්‍යතාව පවත්වා ගනීම.

මෙමගින් අදහස් කෙරෙන්නේ එකම වෙබ් අඩවියකට අයත් වෙබ් පිටු සමූහයේම ව්‍යුහය සහ පිරිසැලසුම ඒකාකාරව පවත්වා ගැනීමයි.

  1. වැදගත් කරුණු උද්දීපනය

එක් එක් තොරතුරට අදාලව අකුරු වර්ගය, අකුරු ප්‍රමාණය, වර්ණය වෙන්කොට දැක්වීම වැනි ක්‍රම මේ සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

  1. ඕනෑම / විවිධ වර්ගයේ පරිගණක වලින් වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කළ හැකි වීම.

විශේෂයෙන්ම විවිධ වර්ගයේ පෞද්ගලික පරිගණක, ජංගම දුරකතන ආදී විවිධ උපාංග වෙබ් අඩවි පරිශීලනය සඳහා භාවිතා වේ. එහිදී වෙනස් ප්‍රමණවල තිර යොදා ගැනෙන අතර ඒවායේ තිර විභේදනය වෙනස් බැවින් ඇතැම් වෙබ් පිටු එක් එක් තිර වලදී වෙනස් ආකාරයට දර්ශනය වීම වැළක්වීමට තිරයේ ප්‍රමාණයට අනුව වෙබ් පිටුවේ ප්‍රමාණය සකස්වන ආකාරයට වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කළ යුතුය.   

මාධ්‍ය සම්පත් තෝරා ගැනීම සහ වෙබ් පිටු නිර්මාණය

සමගින්, 3 වන කොටසින් හමුවෙමු.

ඔබට ජය...!!!


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
mishan udith


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,mishan udith

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි