මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය සරලව හදුනා ගනිමු - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය සරලව හදුනා ගනිමු

පරිගණකයක මෙහෙයුම් පද්ධති එකිනෙකට පෙනුමෙන් හා ගුණාංග පමණක් නොව ක්‍රියාකාරිත්ව අනුවද වෙනස් වේ.  ක්‍රියාත්මක විය හැකි දෘඩාංග ( hardware platforms) හා කාර්ය (functions) එකිනෙකට වෙනස් වන ආකාරය තීරණය වන්නේ මුලික කටයුතු අනුගමනය කරන උපක්‍රම අනුවය. 

සම්පත් කලමනාකරණය (resource management)

එකම දෘඩාංගයෙන් කාර්යක් කිරීමේදී ඉල්ලීම් (request) එකකට  වඩා ලබා දීමෙන්.

පද්ධතියේ කාර්ය කාර්මක්ෂමතාවට ඇති වන බලපෑම කරගැනීමට ඉල්ලා සිටින කාර්යේ ප්‍රමුකතාව තක්සේරු කර වඩාත් ප්‍රමුක කාර්ය කරන්නට දෘඩාංග වෙන් කර දෙන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියයි.

 

පාලන ක්‍රමලේඛන ( control program)

පරිගණකයේ දෝෂ වැලලකීමට පර්ටිගනකයේ සම්පත් අවිදිමත් ලෙස භාවිතය වලකීමට වේදසටහන් ක්‍රියාකාරිත්වය පලනර කෙරේ.

 

මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශතාවය.

word මෘදුකාංගයෙන් ලියවිලක් සකස් කර එය අපට printe කරගෙනිමට අවශ යැයි සිතන්න. එය කෙලින්ම printer යට දෑක්විමට හැකි ක්‍රමයක් නැත.

මෙහිදී වර්ඩ් මෘදුකාංගය මෙහෙයුම් පද්ධතියට දෙනුම් දේ ඒ අනුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කරයි .

මෙහිදී පරිශීලකයා මුලික වශයෙන් දැනුම් දෙන්නේ යෙදවුම් මෘදුකාංගයටයි.

ඉන් පසු යෙදවුම් මෘදුකාංගය  මෙහෙයුම් පද්ධතියටද  මෙහෙයුම් පද්දතිය දෘඩාංග වලටද විදාන ලබා දේ.

දෘඩාංග හරහා පනිවිඩ ලබා දෙන්නේද මෙම කටයුත්ත ආපස්සට ක්‍රියාත්ම වීමෙනි.

ලියවිල්ලක් printe වීමට කඩදාසි නැති වූ විට printer එකේ දෘඩාංග මගින් මෙහෙයුනම් පද්ධතියයට දනවාසිටි.

ඉන් පසු printer එකේ අදාල මෙහෙයුම් මෘදුකාංග හරහා එය පරිශීලකයාට දැනුම් දෙයි.

 

මෙලෙස පරිගණකයේ වැඩ කරගැනිම සදහා මෙහෙයුම් පද්දතියේ අවශතාවය ට බලපැ හැකි තවත් කරුණු හදුනා ගනිමු.

 

පරිශීලකයා හා යන්ත්‍රය අතර අතුරුමුහුණත

පරිගණකයේ වැඩ කරගැනීම පරිශීලකයා හා යන්ත්‍රය අතර සම්බන්දය ගොඩනගා ගන්නේ මෙහෙයුම් පද්දතිය ලබා දෙන පරිශීලකය අතුරුමුහුණතක් මගිනි.

මුල්කාලීනව  පරිගණකයේ භාවිත වුයේ විධාන පේලි අතුරුමුහුණත් (cli - command line interface)ය.

මෙහිදී යතුරු පුවරුවෙන් විධානය ටයිප් කර දෙමින් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් වැඩ ගත යුතුය. 

චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (gui- graphcal user interface) තිරයේ පෙන්වන්න රෑපය හරහා ගොස් කාර්ය ඉටු කර ගැනිම.

මෙහිදී විදානය මතකයේ තිබීම අවශ නැත.

අද අපි භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති සියල්ලම පාහේ මේවාය.

 

දෘඩාංග පාලනය හා මෘදුකාංග කළමනාකරණය

සම්පත් කලමනාකරණය(resoruce management)

ක්‍රමලේඛන කිහිපයක් එකවර ප්‍රින්ටරයට යොමු කල විට එම දත්ත මිශ්‍ර නොවී පිළිවෙලට පෙලගැස්වීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙහෙයවීම.

මෙය සම්පත් හා කාලය සහ අවකාශය (time and space) මුලික කරගෙන සිදු වෙයි.

කාලය සමගින් සම්පත් කළමනාකරණයෙදී එක් එක් ලේඛනයට හෝ පරිශීලකයට හෝ එම සම්පත්භාවිතා  කිරීමට නිශ්චිතවම කාලයක්‌ වෙන කර දෙයි.

එම time එක අවසානයේදී ඊලග පරිශීලකයාට හෝ ක්‍රමලේඛයට අවස්ථා ලබා දේ.
 

ක්‍රියාවලි සැලසුම් කිරීම (process scheduling).

මෙහිදීද ඊලග ක්‍රමලේඛය හෝ පරිශීලක කව්ද යන්නද මෙහෙයුම් පද්ධතියම තීරණය කරයි.

සියල්ලම විසින්ම එම සම්පත භාවිතය අවසන් වන තෙක්ම මෙය නැවත නැවත සිදුවේ.

පරිගණකයේ ප්‍රොසෙසරය ක්‍රියාකාරිත්ව වෙන්නේද මෙලෙසය.

අවකාශය මගින් සම්පත් කළමනාකරණය කරන විටද යම් සම්පතක් භාවිතය කරන සැම අවස්ථාව සැම ක්‍රමලේඛකකුටම හෝ පරිශීලකට එම සම්පතින් කොටසක් හිමි වේ.

ප්‍රධාන මතකය මෙන්ම දෘඩ ටැටීයක ක්‍රියාකාරිත්ව ද මෙම ක්‍රිමයයි.

 

සරල ලෙස මෙහෙයුම් පද්ධතිය සැලැස්ම.

 

               වැඩතල පරිසරය 

                      කර්නලය

   සි පි යු     මතකය      ධාවක 

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ එහි හරය වන කර්නලය (kernel).

උප ක්‍රම ධාවක(divice drivers) පරිගණක තිරයේ වැඩ කරන කොටස හෙවත් වැද තල පරිසරය( desktop enviriment) යනාදිය එකතුවකි.

 

මෙම ලිපියෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිළිබද සරල අවබෝදයක් ඔබට ලබා ගත හැක.

මේ පිලිබද වැඩි තොරතොරු ඉදිරියේ දී කතා කරමු.

මෙම ලිපියේ යම් දෝෂ යක් ඇති නම් සමාවෙන්න ඔයාට සුභ දවසක්.