විද්‍යුත් තැපෑල (E - mail ) සහ එහි භාවිතය - 1 කොටස - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

විද්‍යුත් තැපෑල (E - mail ) සහ එහි භාවිතය - 1 කොටස

විද්‍යුත් තැපෑල (e -mail) යනු අන්තර්ජාලය හරහා ලිපි හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමයකි. සන්නිවේදනය සඳහා වේගවත් හා මිලෙන් ඉතාම අඩු මාධ්‍යයක් ලෙස මෙය සැලකිය හැකිවේ. විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් ඉතාම ඉක්මනින් සහ ලාභදායීව භූගෝලීය සීමා රහිතව ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතියි. අන්තර්ජාලයේ සේවාවන් අතුරින් වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතා කරනුයේ විද්‍යුත් තැපැල් සේවාවයි. සාම්ප්‍රධායික තැපැල් සේවය හා සසඳන කළ මෙහි කැපී පෙනෙන වාසි විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත.

සාම්ප්‍රධායික තැපැල් සේවයේ අවාසි / මන්දගාමී තත්වය (Slowness of traditional mail service)

1. ලිපිය ලබන්නාට ලැබෙනුයේ දින ගණනකට පසුවය.
2. භූගෝලීය සීමාවන් පවතියි (රටකින් රටකට ලිපි යැවීමට අවසර ගතයුතු වීම හා නීති මාලවන් පිළිපැදිය යුතු වීම).
3. තැපැල් ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ (ලියුම් කවර සහ මුද්දර සඳහා වැය කළ යුතු වියදම).
4. තැපැල් කාර්යාල වල පෝලිම් වල රැඳී සිටීමට සිදුවීම.
5. පිළිතුරු ලැබෙන තුරු දින සති ගණන් ගතවනතුරු සිටිය යුතු වීම.
6. ලිපිය ලබන්නාගේ පදිංචි ස්ථානය වෙනස් කර ඇත්නම් ලිපිය ආපසු ලැබීම හෝ අස්ථානගත වීමේ හැකියාව.
7. ගීත, ශ්‍රව්‍ය (Audio), දෘශ්‍ය (Video) වැනි ගොණු (Files) විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවිය නොහැකි වීම.

 

විද්‍යුත් තැපෑල ජනප්‍රිය වීමට හේතු සහ විද්‍යුත් තැපෑලේ වාසි

1. ස්වභාවික ලෝකයේ සාමාන්‍ය කාර්යයන්ට බොහෝ සෙයින් සමාන තාත්වික ලෝකයේ දක්නට ලැබෙන දෙයකි.
2. පොදු ජන භාවිතයේ පවතින දෙයකි.
3. අන්තර්ජාල සන්නිවේදනයේ වැදගත්ම සේවාවයි.
4. අන්තර්ජාලය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් නොමැතිව වුවද යම් කෙනෙකුට භාවිතා කළ හැකිය.
5. සාම්ප්‍රධායික තැපැල් ක්‍රමයට වඩා අතිශයින් වේගවත් වීම.
6. ඉතාම ලාභදායී වීම (මුදල් වැයවනුයේ අන්තර්ජාල පිරික්සීම සඳහා වැය වන මුදල පමණි).
7. භූගෝලීය සීමාවන් නොමැති වීම (ලෝකයේ ඕනෑම ස්ථානයකට සන්නිවේදනය කළ හැකි වීම.)
8. සාමාන්‍ය තැපෑල මගින් යැවිය නොහැකි ගීත, ශ්‍රව්‍ය , දෘශ්‍ය ගොණු විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ඉතාම පහසුවෙන් හා නොමිලයේම යැවිය හැකි වීම.
9. මූලාශ්‍ර ලේඛන (Source Documents) තවත් අයෙකුට සංස්කරණය කළ හැකි ආකාරයට යැවීමේ හැකියාව.
10. යම් හේතුවක් නිසා ලිපිය අදාල කෙනාට යොමු කිරීමට නොහැකි වූ විටක දී එය නැවත යැවූ පුද්ගලයාටම ලැබීම සහ දෝශයද සටහන් කොට ලැබීම.

 

විද්‍යුත් තැපැල් සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දේ

1. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය (Internet Connection)
2. විද්‍යුත් තැපැල් සේවාව ලබා දෙන වෙබ් අඩවියක් (Website) හෝ මෘදුකාංගයක් (Software) – Gmail.com, Yahoo.com
3. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් (යවන්නාගේ සහ ලබන්නාගේ ) (E – Mail address)සටහන : විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක පරිශීලක නාමයක් (Username) සහ මුරපදයක් (Password) අඩංගු වේ. නියමාවලියක් (Protocol) ලෙස සරල තැපැල් හුවමාරු කෙටුම් පත් (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol) භාවිතා කරයි.
උදා: Kamal@gmail.com, Saman777@hotmail.com, Nirmala_98@yahoomail.com

 

විද්‍යුත් තැපැල් (E - mail) පහසුකම ලබා ගත හැකි වෙබ් අඩවි සහ මෘදුකාංග (Software)

1. Gmail.com
2. Yahoomail.com
3. Hotmail.com
4. Microsoft Outlook

 

විද්‍යුත් තැපැල් සේවයේ සිදු කළ හැකි කාර්යයන්

1. ලිපි කියවීම (Read mails)
2. ලිපි වලට පිළිතුරු ලිපි යැවීම (Reply mails)
3. ලිපි හරවා යැවීම (Forward mails)
4. ලිපි මකා දැමීම (Delete mails)
5. ලිපි තැන්පත් කිරීම(Save mails)

තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු …