1 පාඩම - කෙටි සටහන් - 2 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 පාඩම - කෙටි සටහන් - 2 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය )

06.  පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග

       පරම්පරාව

භාවිත කළ තාක්ෂණය / උපකරණය

1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක

රික්තක නල (Vacuum Tubes)

2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක

ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)

3. තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක

අනුකලිත පරිපථ (IC – Integrated Circuits)

4. සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක

ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors)

5. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක

කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence)

 

07. පස්වන පරම්පරාව / පරිගණක තාක්ෂණයේ අනාගත දිශානති / අභිමතාර්ථ

බුද්ධිමත් මිනිසකුගේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බොහෝ සෙයින් සමාන පරිගණකයක් නිපදවීම වර්තමාන විද්‍යාඥයින්ගේ අරමුණයි. පරිගණක විද්‍යාවේදී මෙම ක්ෂේත්‍රය කෘතීම බුද්ධිය නම් වේ.එකම අවස්ථාවේදී වෙනස් සිතිවිලි කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තීරණ ගැනීම, කටහඬවල් වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීම වැනි සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයන් මිනිසාට සිදු කළ හැකිය. රොබෝ තාක්ෂණය, ස්වයංක්‍රීය වාහන නිඅදවීම වැනි ක්‍රියාදාමයන් දැනටමත් කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligence) මගින් සිදු කර ඇත.

 

08. පරිගණක වර්ගීකරණ ආකාර (Classification of Computers) :

 • විශාලත්වය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Size)
 • තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Technology)
 • භාවිතා කරන කාර්යය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Purpose)

 

09. විශාලත්වය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Size) :

 • සුපිරි පරිගණක (Super Computers)
 • මහා පරිගණක (Mainframe Computers)
 • මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computers)
 • ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computers)

 

10. තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Technology) :

 • සංඛ්‍යාංක පරිගණක(Digital Computers)
 • ප්‍රතිසම පරිගණක(Analog Computers)
 • දෙමුහුම් පරිගණක(Hybrid Computers)

 

11. භාවිතා කරන කාර්යය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය (Purpose) :

 • පොදු කාර්යය පරිගණක (General Purpose Computers)
 • විශේෂ කාර්යය පරිගණක (Special Purpose Computers)

 

12.  ක්ෂුද්‍ර පරිගණක වර්ගයට ගැනෙන පුද්ගල පරිගණක (PC – Personal Computers)

 • ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Desktop Computers)
 • වැඩහල් (Workstations)
 • උකුල් / ලැප්ටොප් පරිගණක (Laptop Computers)
 • අත්ල / පාම්ටොප් පරිගණක (Palmtop Computers)
 • නෝට්බුක් පරිගණක (Notebook Computers)
 • පුද්ගල සංඛ්‍යාංක සහකරු (PDA – Personal Digital Assistant)
 • සාක්කු පරිගණකය (Pocket Computers)

 

13.  තොරතුරු හා සන්නිවේදනය භාවිතා වන ක්ෂේත්‍ර :

 • අධ්‍යාපන (Education)
 • සෞඛ්‍ය (Health)
 • සන්නිවේදන (Communication)
 • ගමනාගමන (Transportation)
 • මූල්‍ය (Finance)
 • බැංකු (Banking)
 • පරිපාලන (Administration)
 • කෘෂිකාර්මික (Agriculture)
 • ආරක්ෂක (Security)
 • ඉදිකිරීම් (Construction)

 

14.  අධ්‍යාපන ක්ෂේත‍්‍රය (Education sector)

 • බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය (Multimedia Technology) භාවිතයෙන් ඉගෙන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම.
 • දුරස්ථ අධ්‍යාපනය (Distance Learning) මගින් ඉගෙනීම් කටයුතු නිවසේ සිටම සිදු කිරීම.
 • විද්‍යුත් ඉගෙනුම (e-learning) මගින් විෂය කරුණු පිළිබඳව වැඩිදුර අධ්‍යයනයට.
 • පරිගණක ආධාරක ඉගෙනුම (CAL – Computer Aided Learning)
 • පරිගණක ආධාරක ඉගැන්වීම (CAT – Computer Aided Teaching)
 • වෙබ් ආධාරක ඉගැන්වීම (WBT – Web Based Teaching)

 

15. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය (Health sector): 

CT Scanners, MRI Scanners, ECG, EEG, CAT
දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම (Distance Operations) සිදු කිරීම.
e – Medicine / Telemedicine මගින් වෛද්‍ය උපදෙස් නිවසේ සිටම ලබා ගැනීමට.

 

16. මූල්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය (Finance sector) : 

ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍ර (ATM - Automated Teller Machine)
Telebanking, Phone banking, Net-banking
Credit Card Reader
MICR (Magnetic Ink Character Reader)

 

17. සන්නිවේදන ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය (Communication / Telecommunication sector) :

 • ජංගම දුරකතනය (Mobile phone)
 • ගුවන් විදුලිය (Radio), රූපවාහිනිය (Television)
 • පුවත්පත් (Newspapers)

 

18. ප‍්‍රවාහන ක්ෂේත‍්‍රය (Transportation sector) : 

 • ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
 • මෝටර් රථවාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • රියදුරු බලපත් නිකුත් කිරීමේ දෙපාර්තමේතුව
 • ගුවන් ගමන් පාලනය
 • ගුවන් ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම
 • ආසන වෙන්කිරීම වැනි කටයුතු වලදී

19. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය (Construction sector) :

 • Planning (Auto CAD)
 • Estimating
 • Designing
 • Spreadsheets (Microsoft Excel)

 

20. ආරක්ෂක ක්ෂේත‍්‍රය (Security sector) : 

 • මිසයිල හැසිරවීම
 • න්‍යෂ්ඨික බලාගාර හැසිරවීම
 • බුද්ධි තොරතුරු එක්රුස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීම

 

21. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය (Agriculture sector):

 • කාලීන දැනුම ගොවීන් අතර බෙදා හැරීම
 • කාලගුණ තොරතුරු දැනගැනීමට
 • භෝග නිෂ්පාදනයේ දී වෙළඳපොළ මිලහි වෙනස්වීම් පිළිබඳව දැනගැනීම.

 

සාරාංශය (Summary)


 

 1. වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් විට තොරතුරක් ලබා දීමට සමත් රූප, ඉලක්කම්, සලකුණු හෝ වචන දත්ත ලෙස හැඳින්වේ.
 2. දත්ත සකස් කිරීමෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
 3. පරිගණකය පද්ධතියකි.
 4. දත්ත සකස් කිරීම සඳහා පරිගණක හා පරිගණක ගත උපකරණ භාවිතා කරයි.
 5. දත්ත ලබා දීම ආදානය ලෙසත් තොරතුරු ලබා ගැනීම ප්‍රතිදානය ලෙස හඳුන්වයි.
 6. තොරතුරු වල ගුණාත්මක බව (අදාල බව, අංගසම්පූර්ණ බව, නිවද්‍යතාවය, කාලීන බව, පිරිවැය අවම වීම,) වැනි ලක්ෂණ වැදගත් වේ.
 7. දත්ත ආදානය, සකස් කිරීම, තොරතුරු ප්‍රතිදානය පද්ධතියක සංරචක වේ.
  සකස් කරගත් තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණය උපයෝගී කරයි. මෙය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය වේ.
 8. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් මගින් මිනිසාගේ කාර්යයන් පහසු වී ඇත. මෙම යෙදවුම් රාශියක් ඇත. එනම් ඉ - රාජ්‍ය , අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාර , ගමනාගමනය , විනෝදාස්වාදයයි.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.