10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 5 කොටස - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 5 කොටස

දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු


 

27. පරිගණක ආශ්‍රිත දත්ත සන්නිවේදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එක් කොට නිර්මාණය කරනු ලබන පරිගණක පද්ධතියකි.

 

28. පරිගණක ජාල වල වාසි මොනවා ද?

1. ජාලගත පරිගණක යන්ත්‍ර අතර ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සහ වේගයෙන් දත්ත සහ තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව ඇත.
2. අඩු ඉඩක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කිරීම හෙවත් අනවශ්‍ය ආකාරයට එකම දත්තය පරිගණක යන්ත්‍ර කිහිපයක තැන්පත් කිරීමෙන් වැලකීම.
3. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printers), සුපරීක්ෂක / ස්කෑනර් යන්ත්‍ර (Scanners) සහ මොඩම් (MODEM) වැනි උපාංග පරිගණක ජාලයක කෙළින්ම සම්බන්ධ කිරීම මගින් සම්පත් ආදිය පොදුවේ භාවිතා         කල හැකිවීම. එනම් පරිගණක ජාලයක දී සෑම පරිගණක් යන්ත්‍රයකටම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හෝ සුපරීක්ෂක යන්ත්‍රයක් අනවශ්‍ය වීම.
3. පරිගණක ජාල වල දී ජලගත මෘදුකාංග භාවිතය නිසා එක් එක් පරිගණක යන්ත්‍රයකට වෙන වෙනම ස්ථාපිත කිරීමේ දී අනවශ්‍ය ලෙස කාලය සහ මුදල් වැයවීම වළක්වා ගත හැකි වීම සහ මධ්‍යගතව       මෘදුකාංග පාලනය පහසුවීම.
4. ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක යන්ත්‍ර සඳහා ඕනෑම වේලාවක දී ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව. මෙහිදී දුරස්ථ ආකාරයට (Remote login) ද සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඇත.
5. පරිගණක ජාලයක දී ජාලයට සම්බන්ධ එනම් අවසර ඇති පරිශීලකයින් හට පමණක් සම්බන්ධ විය හැකි නිසා දත්ත සහ තොරතුරු වලට වැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබේ.
6. ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක අතර විද්‍යුත් තැපෑල මගින් පණිවිඩ හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව ද ලැබී ඇත.

 

29. පරිගණක ජාල වල අවාසි මොනවා ද?

1. දත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අපහසුව. ජාලයේ ඇති ඕනෑම පරිගණකයක් මගින් දත්ත ගබඩාවට හෙවත් සේවා යෝජිත පරිගණකයට සම්බන්ධ විය හැකි වීම නිසා පරිගණක භාවිතා කර අනවසරයෙන්     දත්ත ලබා ගන්නන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අපහසුතා පැන නැගීම.
2. ඇතැම් ජාල සැලසුම් ක්‍රම වල දී එක් පරිගණක යක හෝ ජාලයේ කේබලයක බිඳවැටීම නිසා ජාලයේ ඇති අනෙකුත් පරිගණක වල ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපායි.                                             3. පරිගණක ජාලයේ ඇති එක් පරිගණකයකට හෝ පරිගණක වෛරස ඇතුළු වීමෙන් අනෙක් පරිගණක වලටද පැතිරේ.
4. ප්‍රධාන පරිගණකයේ දෝෂ හෝ බිඳවැටීම නිසා අනෙකුත් පරිගණක ද ක්‍රියා විරහිත වීම.
5. ජාලය පාලනය කිරීමට පුහුණුව ලත් නිලධාරීන් සිටිය යුතු අතර ජාලය නඩත්තු කිරීමට ද පලපුරුදු සේවකයින් අවශ්‍ය වීම.

 

30. ජාල ආරක්ෂණ උපාංගයක් ලෙස ගිණි පවුරෙහි (Fire wall) කාර්යයභාරය කුමක් ද?

අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක ජාල අතර දත්ත සහ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය විධි විධාන මෙහි අඩංගු වේ. මේවා මෘදුකාංග ලෙසත් දෘඩාංග ලෙසත් පැවතිය හැකි වේ.

 

31. ජාල උපාංග ලෙස ස්විචය සහ නාභියෙහි ප්‍රධාන වෙනස්කම කුමක් ද?

ප්‍රධානතම වෙනස වන්නේ හුවමාරු වේගයයි. පරිගණක ජාලයෙහි ඇති පරිගණක අතර තොරතුරු හුවමාරුවේ දී නාභිය හුවමාරු කරනු ලබන තොරතුරු සියලුම පරිගණක වෙත යොමු කෙරෙන අතර ස්විච්ය තොරතුරු යොමු කරනුයේ අදාල පරිගණකය වෙත පමණි. මෙහිදී නාභිය විසින් අනවශ්‍ය තද බදයක් ඇති කරයි. 

නාභිය අර්ධ ද්වීපථ ආකාරයට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන අතර ස්විචය පූර්ණ ද්වීපථ ආකාරයට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි. (Grade 10 – Text Book – New Syllabus)

 

32. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී යොදා ගනු ලබන නියමු මාධ්‍ය (Guided Medium) යනු මොනවා ද? සඳහා උදාහරණ දෙන්න.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භෞතික මාධ්‍යයක් යොදා ගනු ලබන මාධ්‍ය නියමු මාධ්‍ය වේ.

ඇඹරි කම්බි යුගල (Twisted Pair)
නොවැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගල (UTP – Unshielded Twisted Pair)
වැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගල (STP – Shielded Twisted Pair)
සමාක්ෂ කේබලය (Coaxial Cable)
ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)

 

33. දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා යොදා ගනු ලබන නියමු නොවන මාධ්‍ය යනු මොනවා ද? උදාහරණ දෙන්න.

දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා භෞතිකව මාධ්‍යයක් භාවිතා නොකරන මාධ්‍යයයි.

1. ගුවන් විදුලි තරංග (Radio Waves)
2. ක්ෂුද්‍ර තරංග (Microwaves)
3. අධෝරක්ත කිරණ (Infrared)
4. Bluetooth
5. Wi-Fi

 

34. භූමියේ පිහිටීම අනුව පරිගණක ජාල බෙදා දැක්විය හැකි ආකාරයන් මොනවා ද?

1. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (LAN – Local Area Network) : එක් ගොඩනැගිල්ලක කාමරයක් තුල හෝ කාමර කිහිපයක් සම්බන්ධ කරමින් සාදා ගනු ලබන පරිගණක ජාලයකි. පාසලක් තුළ,                                                                                විශ්ව විද්‍යාලයක් තුල හෝ ආයතනයක් තුල නිර්මාණය කරනු ලබන ජාලයක්.

2. පුරවර ප්‍රදේශ ජාල (MAN – Metropolitan Area Network) : ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල කිහිපයක එකතුවකි. ආයතනයක් කේන්ද්‍ර කොටගෙන එහි ශාඛා කාර්යාල මේ සඳහා නිදසුනකි.

3. පුළුල් පෙදෙස් ජාල (WAN – Wide Area Network) : ඉතා පුළුල් ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන ලෙස සැකසූ පරිගණක ජාලයකි. අන්තර්ජාලය මේ සඳහා උදාහරණයකි.

 

35. ජාල ස්ථල විද්‍යාව (Network Topology) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

පරිගණක ජාලයක් තුල පරිගණක සම්බන්ධ කරන ආකාරය හෝ සැලසුම් කරන ආකාරයයි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.