10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 07 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 07

31. පහත වගන්ති වලින් සාවද්‍ය වන්නේ

 1. +, -, x, / වැනි සලකුණු වෙන් වෙන් වශෙයෙන් ගත් කල අර්ථයක් ලබා නොදෙන අතර මෙම සලකුණු අංක සමග එක් කොට සමීකරණයක් ලියුවහොත් එයින් නිගමනයකට එලඹිය හැකිය.
 2. ජාතික හැඳුනුම්පතක ඇති අංක පිළිබඳ සලකා බැලීමේ දී ඒවා අංක පමණක්ම යැයි සිතුනත් ඒවා හොඳින් නිරීක්ෂණය කල විට එම අංක ඔස්සේ අපට තොරතුරක් ලබා ගැනීමට හැකිය.
 3. එක් එක් ළමයාගේ නම, ළමයාගේ මුළු ලකුණු, ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු, ඔවුන්ගේ විෂය දක්ෂතාවය, ස්ථානය ආදී තොරතුරු මගින් ගුරුතුමාට සිය ළමයින් පිළිබඳව තීරණයකට එලඹිය නොහැකිය.
 4. මිනිසුන් වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල කිසිදු තේරුමක් ගෙන නොදෙන නමුත් ගැලපීමක් සහිතව එක් කිරීමෙන් මෙහි ඇත්තේ පවුලක සාමාජිකයින් බව කිව හැකිය.

පිළිතුරු:     එක් එක් ළමයාගේ නම, ළමයාගේ මුළු ලකුණු, ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු, ඔවුන්ගේ විෂය දක්ෂතාවය, ස්ථානය ආදී තොරතුරු මගින් ගුරුතුමාට සිය ළමයින් පිළිබඳව තීරණයකට එලඹිය හැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

32. ගුණාත්මක දත්තයක් වන්නේ,

 1. වේගය පැයට කිලෝමීටර හැටයි.
 2. කහ පාට සහ සුදු පාට මල්.
 3. වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර විසි හතරයි.
 4. විශ්කම්භය මීටර දොළහයි.

පිළිතුරු:  වේගය, වර්ගඵලය, විශ්කම්භය  ආදිය ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සඳහා උදාහරණ වේ. කහ පාට , සුදු පාට යනු ගුණාත්මක දත්ත වේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

33. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

 1. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් එක් පාසල් වල පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර.
 2. දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර.
 3. මලල ක්‍රීඩකයෙකුගේ මීටර 100 වාර්ථාව.
 4. මීගොඩ අර්‍රථික මධ්‍යස්ථානයේ හාල් කිලෝ ග්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල.

පිළිතුරු:   ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර මගින් තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. මීටර 100 වාර්ථාව මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. සාමාන්‍ය මිල මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කරන අතර දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර මගින් කිසිදු තේරුමක් නොමැති දත්තයන් පමණක් ලබා දේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

34. 2014, -T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන් හට මෙම තොරතුර වඩාත් ඉහළම අගයක් ගෙන දුන්නේ.........................

 1. අවසන් තරඟය ආරම්භ කළ විට දීය.
 2. තිසර පෙරේරා ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගත් විට දී ය.
 3. ඔවුහු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දී දැක ගත් විට දී ය.
 4. නායක ලසිත් මාලිංගට කුසලානය ලැබුණු විට දීය.

පිළිතුරු:   තොරතුරු නිකුත් කරන මොහොතේ හෝ නිපදවන මොහොතේ ඒවාට විශාල වටිනාකමක් ඇත. කාලය ගත වනවාත් සමගම එම වටිනාකම අඩුවී අවසානයේ දී ඒවා දත්ත බවට පත් වේ. මෙය තොරතුරු පිළිබඳව ස්වර්ණමය න්‍යායයි. තිසර පෙරේරා ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගත් විට දී ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා ලෝලීන් හට තරඟය පිළිබඳව වැඩිම වටිනාකමක් ගෙන දේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

35. බැංකු ගණුදෙණු කරුවෙකු එම බැංකුවට සම්බන්ධ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයට කාඩ් පත සහ මුර පදය ඇතුළත් කර ශේෂය විමසූ විට බැංකුවේ දත්ත සමුදාය පිරික්සීමෙන් ඔහුගේ ගිණුමේ ශේෂය පිළිබඳව තිරය මත දර්ශයන වේ. මෙම පද්ධතිය සඳහා ආදානය, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය පිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

 1. ශේෂය තිරය මත දර්ශණය කිරීම, රහස් අංකය , දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 2. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, රහස් අංකය, ශේෂය තිරය මත දර්ශණය කිරීම
 3. ශේෂය තිරය මත දර්ශණය කිරීම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, රහස් අංකය
 4. රහස් අංකය, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, ශේෂය තිරය මත දර්ශණය කිරීම

පිළිතුරු: ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයට ලබා දිය යුතු ආදානය වන්නේ මුර පදයයි. මුර පදය පරිශීලකයා විසින් ලබා දුන් විට යන්ත්‍රය බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීමෙන් අදාල තොරතුරු යන්ත්‍රයේ තිරය මත දර්ශණය කරයි. පිළිතුර 4 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.