සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 08

35. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

 1. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් එක් පාසල් වල පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර.
 2. දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර.
 3. මලල ක්‍රීඩකයෙකුගේ මීටර 100 වාර්ථාව.
 4. මීගොඩ අර්‍රථික මධ්‍යස්ථානයේ හාල් කිලෝ ග්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල.

පිළිතුරු:   ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර මගින් තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. මීටර 100 වාර්ථාව මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. සාමාන්‍ය මිල මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කරන අතර දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර මගින් කිසිදු තේරුමක් නොමැති දත්තයන් පමණක් ලබා දේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

36. ගුණාත්මක දත්තයක් සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,

 1. නිල් වර්ණය සහ රතු වර්ණය
 2. සුදු වර්ණය සහ ලස්සන
 3. ලස්සන සහ නිල් වර්ණය
 4. සුවඳ සහ ගමන් කල දුර

පිළිතුරු: ගුණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කළ නොහැකි දත්ත වේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කල හැකි දත්තයන් වේ. වර්ණය ගුනාත්මක දත්තයකි. දුර, කාලය , වේගය වැනි දත්තයන් ප්‍රමාණාත්මක දත්තයන් සේ සැලකේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

37. කොන්ක්‍රීට් බදාම නිෂ්පාදනය සඳහා සිමෙන්ති අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදා ගනු ලැබේ. මෙම ප්‍රකාශයට අනුව දත්තයක් සහ තොරතුරක් පිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

 1. කොන්ක්‍රීට් බදාම සහ සිමෙන්ති
 2. සිමෙන්ති සහ කොන්ක්‍රීට් බදාම
 3. කොන්ක්‍රීට් බදාම සහ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය
 4. කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ සිමෙන්ති

පිළිතුරු: කොන්ක්‍රීට් බදාම නිෂ්පාදනය සඳහා සිමෙන්ති, වැලි, වතුර, කළු ගල් ආදිය අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ගනු ලබයි. මේවා සම්මිශ්‍රණයෙන් පසු ලැබෙන දේ බදාමයි. එනම් මෙහිදී සිමෙන්තිඅව්‍යයකි. අමුද්‍රව්‍යයකි. දත්තයකි. බදාම යනු අමුද්‍රව්‍ය සම්මිශ්‍රණයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වේ. එනම් එය තොරතුරක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

38. අ.පො.ස සාමන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සමන් සිසුවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙහි දර්ශනය කර ඇති ප්‍රතිඵල බලා ඔහුට A නවයක් ඇති බව සැක හැර දැනගත්තේය. මෙම තොරතුරෙහි උපරිම වටිනාකමක් ගෙන දුන්නේ,

 1. පාසලේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඔහුගේ නම දර්ශණය වූ විට දී
 2. සමන් ඔහුගේ ප්‍රතිඵලය සිය දෙමාපියන් හට දැන්වූ විට දී
 3. අන්තර්ජාලය මගින් සමන් ප්‍රතිඵල දුටු මොහොතේය.
 4. ඔහුගේ මිතුරු මිතුරියන් ඔහුර සුභාෂිංශන ගෙන දුන් විට දීය

පිළිතුරු: තොරතුරක් නිපදවන මොහොතේ හෝ නිකුත් කරන මොහොතේ හෝ එයට වැඩි / උපරිම වටිනාකමක් ලැබේ. කාලය ගත වන විට ඒවායේ වටිනාකම අඩුවී අවසානයේ දී තොරතුරු , දත්ත බවට පත්වේ. මෙය තොරතුරු පිළිබඳව ස්වර්ණමය න්‍යායයි. මෙම තොරතුරෙහි උපරිම වටිනාකමක් ගෙන දුන්නේ අන්තර්ජාලය මගින් සමන් ප්‍රතිඵල දුටු මොහොතේය. පිළිතුර 3 වේ.

 

39. පහත දැක්වෙන දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සංසන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ග කළ හැක්කේ,

 1. විද්‍යුත් ලිපිනයක මුරපදය
 2. රටක ආර්ථික වර්ධන වේගය
 3. පන්තියක සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු
 4. ලෝක වෙළඳපොලේ බොර තෙල් බැරලයක සාමාන්‍ය මිල

පිළිතුරු: රටක ආර්ථික වර්ධන වේගය, සාමාන්‍ය ලකුණු, සාමාන්‍ය මිල ආදිය තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. විද්‍යුත් ලිපිනයක මුරපදය යනු දත්තයකි. මුරපදය යනු අක්ෂර, ඉලක්කම් භාවිතයෙන් ලියන ලද්දකි. එනම් එය දත්තයකි. පිළිතුර 1 වේ.

 

40. කාලයත් සමගම තොරතුරක .............. අඩුවේ. ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම උචිත වාක්‍ය ඛණ්ඩය වන්නේ,

 1. ආයු කාලය
 2. අදාලත්වය
 3. වටිනාකම
 4. ආචයනය

පිළිතුරු: කාලයත් සමග තොරතුරක වටිනාකම අඩුවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි