10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 13 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 13

60.  පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

 1. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් එක් පාසල් වල පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර.
 2. දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර.
 3. මලල ක්‍රීඩකයෙකුගේ මීටර 100 වාර්ථාව.
 4. මීගොඩ අර්‍රථික මධ්‍යස්ථානයේ හාල් කිලෝ ග්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල.

පිළිතුරු:   ප්‍රතිශත දැක්වෙන වට ප්‍රස්ථාර මගින් තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. මීටර 100 වාර්ථාව මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කෙරේ. සාමාන්‍ය මිල මගින් ද තොරතුරක් නිරූපනය කරන අතර දුරකථන අංක වල අවසාන සංඛ්‍යාංක සතර මගින් කිසිදු තේරුමක් නොමැති දත්තයන් පමණක් ලබා දේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

61. ඉ - රාජ්‍යයෙන් ව්‍යාපාර වලට ( G2B – Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් අඩංගු පිළිතුරක් නොවන්නේ,

 1. මුදල් ගෙවීම් සේවා
 2. බැංකු තොරතුරු
 3. ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන
 4. තානාපති කාර්යාල සහ වීසා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර

පිළිතුරු: ඉ - රාජ්‍යයෙන් ව්‍යාපාර වලට ( G2B – Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් මුදල් ගෙවීම් සේවා, බැංකු තොරතුරු, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය , ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන, වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු වේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

62. ඉ - රාජ්‍යයෙන් සේවකයින්ට ( G2B – Government to Employee) ලබා දෙන පහසුකමක් නොවන්නේ,

 1. ආකෘති පත්‍ර
 2. ගැසට් නිවේදන
 3. රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ණය පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර
 4. වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම

පිළිතුරු: ඉ - රාජ්‍යයෙන් සේවකයින්ට ( G2B – Government to Employee) ලබා දෙන පහසුකම් වන්නේ ආකෘති පත්‍ර, ගැසට් නිවේදන, රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ණය පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර, චක්‍ර ලේඛ ආදියයි. පිළිතුර 4 වේ.

 

63. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික යෙදවුමක් නොවන්නේ,

 1. ඕනෑම ස්ථානයෙක දී ඕනෑම වේලාවක ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම.
 2. ගුරුවරයාට ඉගෙන්වීමේ ආධාරකයක් ලෙසට.
 3. විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ප්‍රකාෂ අනුලක්ෂන කියවනය මගින් හරි වැරදි පරීක්ෂා කිරීමට.
 4. සැමට ම මාර්ගගත දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ඔස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයට ළඟා වීමේ අවස්ථාව ලබා දීම.

පිළිතුරු: විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ප්‍රකාෂ අනුලක්ෂන කියවනය මගින් හරි වැරදි පරීක්ෂා කිරීම සිදු කළ හැකි නොවන්නේ එක් එක් සිසුන් ලියනුයේ එකකට එකක් විවිධාකාරයේ පිළිතුරු නිසාය. නමුත් බහුවරණ ආකාරයේ පිළිතුරු පත්‍ර ප්‍රකාෂ අනුලක්ෂණ කියවීම් යන්ත්‍රය ම්ගින් කියවිය හැකිය. රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර බැලීමට අනාගතයේ කෘතීම බුද්ධිය අනුසාරයෙන් නවීන උපාංග වෙළඳපොලට නිකුත් වනු ඇත. පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

64. පන්ති කාමරයේ දී පරිගණකය සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් විවිධාකාරයෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා යොදා ගනු ලබයි. එසේ යොදා ගනු නොලබන අවස්ථාවක් වන්නේ,

 1. පරිගණක ආශ්‍රිත සමර්පන (Presentations)
 2. පරිගණක ඇසුරින් නිර්මාණ කිරීම් (පින්තූර සහ වීඩියෝ සැකසීම් )
 3. සිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සඳහා
 4. සඟරා, ලිපි, ලේඛන සකස් කිරීම් සහ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා

පිළිතුරු: සිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සඳහා පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග යොදා ගන්නේ නැත. පිළිතුර 3 වේ.

 

65. ඔබට පරිගණකයක් සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇත්නම්, නිවසේ සිට හෝ වෙනත් පහසු ස්ථානයක දී හෝ අවශ්‍ය වේලාවක දී අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත. එසේ ලබා ගත නොහැකි වෙබ් අඩවියක් වන්නේ,

 1. www.schoolnet.lk
 2. www.ethaksalawa.moe.gov.lk
 3. www.vidumanpetha.com
 4. www.gov.lk

පිළිතුරු: www.gov.lk ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල බිහි දොරයි. මෙමගින් රාජ්‍ය තොරතුරු , අනෙකුත් රජයේ වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඇත. පිළිතුර වන්නේ 4 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.