10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 15 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 15

71. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) මගින් පාසල් කළමනාකරණ අංශයට සැලසෙන සේවාවක් වන්නේ,

 1. පාසල් පැවරුම් නිවසේ දී ම නිමා කර එසැණින් උඩුගත (Upload) කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 2. පාසලේ දී, නිවසේ දී හෝ පහසු ස්ථානයක දී අවශ්‍ය වේලාවක දී ඉගෙනුම් ඒකක හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 3. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රගතිය නිවසේ සිට ම දැන ගත හැකි වීම.
 4. කාලජේද වෙන් කර දැක්වීමට, ස්වයංක්‍රීය සීනු පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම.

පිළිතුරු: විශාල ගුරු කාර්යය මණ්ඩලයක් සිටින පාසලක කාලජේද වෙන් කර දැක්වීම ඉතාමත්ම සංකීර්ණ කටයුත්තකි. මෙය පරිගණක ආශ්‍රිත මෘදුකාංගයක් හෝ පද්ධතියක් මගින් සිදු කිරීම ඉතාමත්ම පහසුය. එමෙන්ම සීනුව නාද කිරීම සඳහා සෑම විටම යම් කිසි පුද්ගලයෙකු හෝ සිසුවෙකු බැඳී සිටිය යුතු වේ. මෙය සඳහා පරිගණක ආශ්‍රිතව ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් යෙදීම මගින් එම කටයුත්ත ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සහ නිරවද්‍යව සිදු කල හැකි වේ. ඉහත ක්‍රියාකාරකම් දෙකම අයිති වන්නේ කළමනාකරණ මණ්ඩලයටයි. පිලිතුර 4 වේ.

 

72. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ම ඕනෑම රටක සිට , තමන්ට කැමති ආකාරයට අධ්‍යාපන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීම තුළින් ඉතා අඩු වියදමකින් උසස් පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ හැඉයාව ලැබී ඇත. මෙය මාර්ගස්ථ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය (Online Distance Learning) ලෙස හැඳින්වේ. දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. දෛනික කාලසටහන් නැති අතර පහසු ස්ථානයක සිට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 2. එම ස්ථානයට ගොස් ණය කාඩ්පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවා පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 3. පාඨමාලා ලියාපදිංචි වීමේ දී ලබා දෙන සංඛ්‍යාංක පුස්තකාලය භාවිතයට ගැනීම.
 4. මාර්ගගත (Online) ගුරුවරයෙකු සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.

පිළිතුරු: එම ස්ථානයට ගොස් ණය කාඩ්පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවා පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ලැබීම. දුරස්ථ ආකාරයක් නොවේ. එය මෙසේ කිවහොත් "අන්තර්ජාලයෙන් ණය කාඩ් පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම සිදු කල හැකිය" යන්න දුරස්ථ ආකාරයක් වේ. අනෙක් පිලිතුරු සියල්ලම දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සමග සම්බන්ධ වේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

73. තොරතුරු පද්ධති මගින් X සකස් කර Y බවට පත් කරනු ලැබේ. X හා Y සඳහා පිළිවෙලින් ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

 1. තොරතුරු, දත්ත (Information, Data)                                    
 2. දත්ත, තොරතුරු (Data, Information)
 3. දත්ත, උපදෙස් (Data, Instructions)                           
 4. උපදෙස්, තොරතුරු (Instructions, Information)

පිළිතුරු: තොරතුරු පද්ධතියක් මගින් දත්ත සකස් කර තොරතුරු බවට පත් කරනු ලැබේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

74. පරිගණකගත (Computerized) කිරීම සඳහා සුදුසු නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

 1. පාසලක ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීම (Student Registration)
 2. පාසල් පුස්ථකාලය (School Library)
 3. විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම.
 4. පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ලකුණු (Average) සහ ශ්‍රේණි ගණනය කිරීම (Placement).

පිළිතුරු: පාසලක ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීම, පාසල් පුස්ථකාලය, පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය ලකුණු (Average) සහ ශ්‍රේණි ගණනය කිරීම ආදිය පරිගණකගත කිරීම සඳහා යෝග්‍ය වේ. නමුත් විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්‍රයක් පරිගණක ආශ්‍රිත යන්ත්‍ර මගින් පරීක්ෂා කළ නොහැකිය. නමුත් බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රයක් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් බැලිය හැකිය. රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු එකකට එකක් වෙනස් ආකාරයෙන් ලැබෙන නිසා කෘතීම බුද්ධිය වැනි ක්ෂේත්‍ර වල දියුණුවත් සමගම අනාගතයේ දී මෙම කාර්යය ද ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව ළැබේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

75. දිග, ස්කන්ධය, උස, කාලය, දිනය වැනි දත්ත වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

 1. ගුණාත්මක වර්ගීකරණය (Qualitative)                                    
 2. ප්‍රමාණාත්මක වර්ගීකරණය (Quantitative)
 3. මිනුම් ආකාර ලෙස වර්ගීකරණය (Measurements)                   
 4. ඒකක ලෙස වර්ගීකරණය (Units)

පිළිතුරු: දිග, ස්කන්ධය, උස, කාලය, දිනය වැනි දත්ත වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ ප්‍රමාණාත්මක වර්ගීකරණය (Quantitative) ලෙසයි. පිළිතුර 2 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.