10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 16 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 16

75. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ම ඕනෑම රටක සිට , තමන්ට කැමති ආකාරයට අධ්‍යාපන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීම තුළින් ඉතා අඩු වියදමකින් උසස් පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ හැඉයාව ලැබී ඇත. මෙය මාර්ගස්ථ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය (Online Distance Learning) ලෙස හැඳින්වේ. දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. දෛනික කාලසටහන් නැති අතර පහසු ස්ථානයක සිට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 2. එම ස්ථානයට ගොස් ණය කාඩ්පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවා පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 3. පාඨමාලා ලියාපදිංචි වීමේ දී ලබා දෙන සංඛ්‍යාංක පුස්තකාලය භාවිතයට ගැනීම.
 4. මාර්ගගත (Online) ගුරුවරයෙකු සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.

පිළිතුරු: එම ස්ථානයට ගොස් ණය කාඩ්පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවා පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ලැබීම. දුරස්ථ ආකාරයක් නොවේ. එය මෙසේ කිවහොත් "අන්තර්ජාලයෙන් ණය කාඩ් පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම සිදු කල හැකිය" යන්න දුරස්ථ ආකාරයක් වේ. අනෙක් පිලිතුරු සියල්ලම දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සමග සම්බන්ධ වේ.පිළිතුර 2 වේ.

 

76. ATM යන්න දිගු වචන වන්නේ,

 1. Atomic Teller Machine                                                       
 2. Automatic Teller Machine
 3. Automatic Telephone Machine                                           
 4. Atomic Telephone Machine

පිළිතුරු: ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය (ATM – Automatic Teller Machine) අද බෙහෙවින් පාරිභෝගිකයන් බැංකු සමග ගණුදෙනු කිරීමට යොදා ගනියි. පිළිතුර 2 වේ.

 

77. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

 1. පරිගණකයට ඇතුලත් කරන මූලික දත්තයි.
 2. ධනය හා සංවිධානය කරන ලද අර්ථාන්විතව පිළියෙල කළ දත්තයි.
 3. හැමවිටම වෙනස් වීමට බඳුන්වන දත්තයි.
 4. ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ.

පිළිතුරු: තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය ක්ෂේත්‍ර තුනකින් සෑදී ඇත.  එනම් තොරතුරු, සන්නිවේදනය සහ තාක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍රයන් වේ. ශෝධනය හා සංවිධානය කරන ලද අර්ථාන්විතව පිළියෙල කළ දත්ත පරිගණක පද්ධතිය මගින් ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා දේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

78. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය රූපවාහිනියෙන් සහ ගුවන්විදුලියෙන් නැරඹීම සහ ඇසීම කමල්ගේ පුරුද්දකි.මෙවන් සේවාවල් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකිවූයේ,

 1. තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය නිසා                                                
 2. දත්ත සහ තොරතුරු සැකසුම නිසා
 3. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පහසුකම නිසා                  
 4. සෑම දිනකම උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය වන නිසා

පිළිතුරු: තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පහසුකම නිසා උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය රූපවාහිනියෙන් සහ ගුවන්විදුලියෙන් නැරඹීම සහ ඇසීම යන පහසුකම ලබා දේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

79. 1919 දුරකථන අංකය මගින් ඔබට සම්බන්ධ විය හැක්කේ,

 1. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව                                                        
 2. කොළඹ ජාතික රෝහල
 3. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය                                                      
 4. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය

පිළිතුරු: 1919 දුරකථන අංකය මගින් ඔබට සම්බන්ධ විය හැක්කේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය සමගයි. මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආයතන , කාර්යාල සහ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු පාරිභෝගිකයන් හට නොමිලයේ ම ලබා දේ. රජය මගින් සිදු කරනු ලබන විශේෂිත සේවාවක් ලෙස මෙය පෙන්වා දිය හැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

80. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ (Information & Communication Technology) පරිණාමය සඳහා ආධාරක වූ ක්ෂේත්‍රයක් නොවන්නේ,

 1. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology)       
 2. සන්නිවේදන තාක්ෂණය (Communication Technology)
 3. කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය (Agriculture Sector)             
 4. ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Engineering)

පිළිතුරු:  තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය ක්ෂේත්‍ර තුනකින් සෑදී ඇත.  එනම් තොරතුරු, සන්නිවේදනය සහ තාක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍රයන් වේ. පරිගණකයේ පරිණාමය සඳහා ඉංජිනේරුවන් අති විශාල පරිශ්‍රමයන් දරා ඇත. නමුත් කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍ර දියුණු වීම සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය බලපා ඇත. පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.