10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 20 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 20

96. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයන් පිළිබඳව අඩංගු නොවන පිළිතුර වන්නේ,

 1. දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය (Telemedicine)
 2. නිවසේ සිට අධීක්ෂණය
 3. විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීම.
 4. රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය පරීක්ෂා කිරීම.

පිළිතුරු: දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය (Telemedicine), නිවසේ සිට අධීක්ෂණය, විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීම ආදිය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදීම් වේ. නමුත් රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය පරීක්ෂා කිරීම දුරස්ථව සිදු කළ හැකි ක්‍රියාවන් නොවේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

97. තොරතුරු හා සන්නිවේද තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් රෝහලකින් පිටත ස්ථානයක සිටින රෝගියෙකු නිරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා හෝ රෝගියා අසල සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයෙකුගෙන් හෝ වෛද්‍යවරයෙකු මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම දුරස්ථ රැකවරණය වේ (Telemedicine). මෙහි දී සිදු නොකරනු ලබන කටයුත්තක් වන්නේ,

 1. රෝගියෙකුට ප්‍රධාන රෝහලක් හා සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වූ අවස්ථාවක එම ස්ථානයේ සිටින රෝහල් පුහුණුව ලැබූ සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකු විසින් සන්නිවේදන ජාලයට සම්බන්ධ වී රෝහලේ විශේෂඥවරයෙකුගේ උපදෙස් මත හදිසි ප්‍රතිකාර ලබා දී රෝහල වෙත යැවීම.
 2. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා රෝහලේ නොමැති අවස්ථාවල දී දැඩි සත්කාර ඒකකයට අවශ්‍ය උපදෙස් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගෙන් ලබා ගැනීමට හැකි වීම.
 3. රෝහල් කාර්යයමණ්ඩලය පුහුණු කිරීමේ දී අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සඳහා සහ පුහුණු කිරීම් කටයුතු වලදී
 4. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් නොමැති රෝහලක වෛද්‍යවරුන් හට හදිසි ශල්‍යකර්මයක් කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවක දී සන්නිවේදන ජාලයට සම්බන්ධ වෙමින් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ (පිටරටක හෝ නගරබදව සිටින )  උපදෙස් අනුව ශල්‍ය වෛද්‍ය වරයෙකු විසින් ශල්‍යකර්මය කිරීමට හැකි වීම.

පිළිතුරු: අනෙක් සියළුම කාරණා දුරස්ථ රැකවරණය (Telemedicine) සම්බන්ධව දැකිය හැකි කරුණු වේ. නමුත් රෝහල් කාර්යයමණ්ඩලය පුහුණු කිරීමේ දී අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සඳහා සහ පුහුණු කිරීම් කටයුතු වලදී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ඒ ආශ්‍රිත මෙවලම් වල යෙදීම් අවස්ථාවකි. පිළිතුර 3 වේ.

 

98. තොරතුරු තාක්ෂණය හේතු කොට ගෙන සමාජයට උපකාරයක් නොවන්නේ,

 1. ශිෂ්‍යයන්ට පරිගණක හරහා අළුත් දෑ ඉගෙන ගත හැකි වීම.
 2. ඈත ගම් වල වෙසෙන මිනිස්සුන්ට අළුත් තොරතුරු දැන ගත හැකි වීම.
 3. ගොවීන්ට නිෂ්පාදිත වල අළුත් මිල ගණන් දැන ගත හැකි වීම.
 4. පරිගණක වෛරස් පැතිරවීම.

පිළිතුරු: පරිගණක වෛරස් පැතිරවීම යන්න පරිගණක ආචාර ධර්ම වලට පටහැනි ක්‍රියාවකි. මෙමගින් සමාජයට උපකාරයක් සිදු නොවේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

99. රටක සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි නොවනුයේ,

 1. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හට අවශ්‍ය තොරතුරු නිසි වේලාවට ලබාදීම.
 2. ගොවීන් සඳහා කාළගුණික සහ දේශගුණික තොරතුරු සැපයීමෙන්.
 3. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හා ගොවීන් හට ගොවි ණය හා සහන මිලට පොහොර ලබා දීමෙන්.
 4. වෙළඳ පොළ තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබා දීමෙන්.

පිළිතුරු: සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හා ගොවීන් හට ගොවි ණය හා සහන මිලට පොහොර ලබා දීම තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපකාර කරගෙන සිදු කළ හැක්කක් නොවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

100. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නිරත වන ගොවීන් හට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් වෙළඳ මහතුන් සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇත. එමගින් සැලසෙන වාසියක් නොවන්නේ,

 1. අතරමැදි පුද්ගලයින්ගේ සූරාකෑමට ලක්වීමෙන් වැලකීම.           
 2. සිය නිශ්පාදන සඳහා හොඳ මිලක් ලබා ගත හැකි වීම.
 3. නිෂ්පාදන සියල්ලම අලෙවි කරගත හැකිවීම.                
 4. සිය වෙළඳ පොළ පුළුල් කරගත හැකි වීම.

පිළිතුරු: නිෂ්පාදන සියල්ලම අලෙවි කරගත හැකිවීම යන්න තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිදු කළ හැක්කක් නොවේ. අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිදු කළ හැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.