සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 22

106. CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ,

 1. Closed Circuit TV
 2. Computer Controlled TV
 3. Controlled Circuit TV
 4. Closed Controlled TV

පිළිතුරු: CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ වේ. ආයතනවල හෝ නිවාස වල හෝ සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මෙම CCTV පද්ධති යොදා ගනියි. පිළිතුර 1 වේ.

 

107. කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවීම් පහත දැක්වේ. එයින් නොගැලපෙන පිළිතුර වන්නේ,

 1. කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර මගින් කාලගුණය, දේශගුණය , වර්ෂාපතනය, සුළං දිශාව ආදෙ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරයි. ඒ අනුව බෝග වගාව ට සහ අස්වනු නෙළීමට සුදුසු කාල වකවානු තීරණය කල හැකිය.
 2. ස්වයංක්‍රීය කුරුමිණි පාලන යන්ත්‍ර මගින් වගා වලට කුරුමිණියන්ගෙන් වන හානි වළකා ගත හැකිවා සේම කෘමීන් සිටින දිශාව හා වර්ධනය වන ආකාරය පරිගණක තිරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ඇත.
 3. වගා බිමෙහි තත්ත්වය මනින යන්ත්‍ර මගින් තෙතමනය, සරු නිසරු බව පරීක්ෂා කර බෝග සඳහා සුදුසු නුසුදුසු බව තීරණය කෙරේ.
 4. බෝග වගාවන් සඳහා හරිතගාර නිපදවීම සහ පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත්ම පහ්සු කටයුත්තකි.

පිළිතුරු: බෝග වගාවන් සඳහා හරිතගාර නිපදවීම සහ පවත්වාගෙන යාම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය සහ නඩත්තු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වීම එතරම් පහසු දායක කටටුතු නොවේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

108. කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සැලසෙන ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ,

 1. ඉතා උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට හැකි වීම.
 2. මිනිස් ශ්‍රමය අවම ලෙස යොදා ගනිමින් ලාභය වැඩි කර ගැනීම.
 3. පාරිභොගිකයින් හට නිෂ්පාදන වැඩි මිලකට ලබා ගැනීමට හැකි වීම.
 4. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට ගතවන කාලය අඩු වීම.

පිළිතුරු: ඉතා උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට හැකි වීම, මිනිස් ශ්‍රමය අවම ලෙස යොදා ගනිමින් ලාභය වැඩි කර ගැනීම, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට ගතවන කාලය අඩු වීම යන කරුණු තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බල මහිමය නිසා ලැබී ඇති වාසි වේ. නමුත් පාරිභෝගිකයින් හට නිෂ්පාදන අඩු මුදලකට ලබා ගත හැකිවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

109. නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා රොබෝ යන්ත්‍ර යොදා ගැනීමේ වාසියක් නොවන්නේ,

 1. පැය 24 පුරා සේවය
 2. වෙහෙස නොවීම
 3. වැරදි සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි වීම
 4. කාර්‍යක්ෂම වීම

පිළිතුරු: ඈත අතීතයේ කර්මාන්ත ශාලා වල මිනිස් ශ්‍රමය අධිකව වැය කෙරිනි. නමුත් වර්ථමානය දෙස බලන කල මිනිස් ශ්‍රමය අභිබවා රොබෝ යන්ත්‍ර භාවිතය දැක ගත හැකිය. රෝබෝ යන්ත්‍ර මගින් සිදු කරන කටයුතු ඉතාමත්ම නිරවද්‍යය වේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

110. ඉ - බැංකු පද්ධති (e – Banking System) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

 1. ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳව ගැටළු මතුවීම.
 2. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය් මගින් ඕනෑම වේලාවක මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම.
 3. අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ කර ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව වෙනත් ඕනෑම රටක සිට මුදල් ගණු දෙනු කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 4. ඉ - බැංකු පද්ධතියෙහි ලියාපදිංචි වී ඇති විට පහසු ස්ථානයක සිට ජංගම දූරකථනයෙන් හෝ වෙනත් පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංගයකින් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.

පිළිතුරු: ණය කාඩ්පත්  මගින් ගෙවීම් සිදු කරන නිසා අතේ මුදල් ගැවසීමක් නැත. එනම් එය ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමවේදයකි. මුදල් පරිහරණයට වඩා සුරක්ෂිත භාවය වැඩියි. පිළිතුර 1 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි