10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 26 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 26

137. ලෝකයේ ප්‍රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස නම් කෙරෙනුයේ,

 1. ඇනී ඔගස්ටා                         
 2. ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස්       
 3. වුලී බෙන්ජමින්         
 4. චාල්ස් බැබේජ්

පිළිතුරු: ලෝකයේ ප්‍රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස නම් කෙරෙනුයේ ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස් මැතිණියයි. මෙතුමිය චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රයට කේත කරණය කරන ලදී. මෙතුමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් "ඇඩා" ක්‍රමලේඛන භාෂාව පසු කාලීනව නිර්මාණය කරන ලදී. පිළිතුර 2 වේ.

 

138. ලොව ජනප්‍රයතම පරිගණක නිශ්පාදන සමාගමක් වන IBM සමාගම බිහිවීමට මුල් වූ පුද්ගලයා වනුයේ,

 1. චාල්ස් බැබේජ්                        
 2. හර්මන් හොල්රීත්                  
 3. බේල්ස් පැස්කල්                    
 4. හෝවර්ඩ් එයිකන්

පිළිතුරු: සමාගමේ නිර්මාතෲ ලෙස නම් දරා ඇත්තේ හර්මන් හොල් රිත්  මහතා ය. පිළිතුර 2 වේ.

 

139. අප රටේ සමාජීය වශයෙන් පරිගණක ජාල යෙදුම් අවස්ථා අතුරින් අද වඩාත් ජනපප්‍රය වී ඇති ක්ෂේත්‍රය වනුයේ,

 1. විනෝදාස්වාදය (Gaming)                                                     
 2. ජංගම සන්නිවේදනය (Mobile Communication)
 3. විද්‍යුත් වාණිජH (e- commerce)                                                           
 4. පුද්ගල සන්නිවෙදනය

පිළිතුරු: ජංගම සන්නිවේදනය මෙකල සීග්‍රයෙන් දියුණුවට පත්වන ක්ෂේත්‍රයක් බවට පත්වී ඇත. ඒ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බල මහිමය නිසාය. පිළිතුර 2 වේ.

 

140. නිෂ්පාදන කාර්යයේදී වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගුවන්යානා වැනි උපකරණ ආදිය සැලසුම් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෘදුකාංගයක් වන්නේ,

 1. Adobe Photoshop   
 2. Auto CAD              
 3. Microsoft Paint       
 4. Word Processing Software

පිළිතුරු: නිෂ්පාදන කාර්යයේදී වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගුවන්යානා වැනි උපකරණ ආදිය සැලසුම් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෘදුකාංගයක් වන්නේ Auto CAD මෘදුකාංගයයි. පිළිතුර 2 වේ.

 

141. රටක සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි නොවනුයේ,

 1. සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හට අවශ්‍ය තොරතුරු නිසි වේලාවට ලබාදීම.
 2. ගොවීන් සඳහා කාළගුණික සහ දේශගුණික තොරතුරු සැපයීමෙන්.
 3. සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායිකයින් හා ගොවීන් හට ගොවි ණය හා සහන මිලට පොහොර ලබා දීමෙන්.
 4. වෙළඳ පොළ තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබා දීමෙන්.

පිළිතුරු: සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හට අවශ්‍ය තොරතුරු නිසි වේලාවට ලබාදීම, ගොවීන් සඳහා කාළගුණික සහ දේශගුණික තොරතුරු සැපයීමෙන්, වෙළඳ පොළ තොරතුරු නිසිවේලාවට ලබා දීම වැනි කාර්යයන් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවීම් ලෙස දැකිය හැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

142. අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳ ගණුදෙනු කිරීම් (e-commerce transactions) සිදුකිරීමේදී ගෙවීම් කළහැකි මාධ්‍යයක් විය නොහැක්කේ,

 1. වෙබ් කාඩ්පත් (Web Cards)                                      
 2. ණයවරපත් (Credit Cards)
 3. හැඳුනුම්පත් කාඩ්පත් (Identity Cards)                        
 4. Visa Debit කාඩ්පත්

පිළිතුරු: හැඳුනුම්පත් කාඩ් මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් තවමත් ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක සිදු නොවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

143. රාජ්‍ය සංස්ථා , දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යස්ථාපිත  මණ්ඩල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති වලට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් ලඟාවිය හැකිවීම තුළින් ලබා ගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ,

 1. එම දත්ත පද්ධති තුලට වෛරස (Virus) ඇත්ලු වීමට ඉඩකඩ වැඩිවීම
 2. පරිපාලන කටයුතු (Administration) සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම
 3. පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛHdලේඛන යාවත්කාලීන (Update) කරගත හැකිවීම
 4. ආයතනයන්හි කටයුතු වල කාර්යයක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම

පිළිතුරු: පරිපාලන කටයුතු (Administration) සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම, පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛ්‍යා ලේඛන යාවත්කාලීන (Update) කරගත හැකිවීම, ආයතනයන්හි කටයුතු වල කාර්යයක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම ආදිය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිදු කල හැකි ක්‍රියාකාරකම් වේ. නමුත් එම පද්ධති වලට වෛරස ඇතුළු වීම සහ ප්‍රචාරණය මගින් සිදුවනුයේ අවාසියකි. අලාභයකි. පිළිතුර 1 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.