10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 30 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 30

1. දත්ත (Data) යනු මොනවා ද?

වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ.

02. පද්ධතියක (System) ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ කුමක් ද?

දත්ත සැකසීම සඳහා යොමු කිරීම ආදානය ලෙස ද සකස් කල තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම ප්‍රතිදානය ලෙසත් හැඳින් වේ. ආදාන ප්‍රතිදාන සහ ක්‍රියාවලිය යන්න සියල්ලේ ම එකතුවක් පද්ධතියක් ලෙස හැඳින් වේ.

03. පද්ධතියක (System) ප්‍රධාන කාර්යය කුමක් ද?

පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ දත්ත ලබා ගැනීමත් , ඒවා සකස් කිරීමත් , අවශ්‍ය වු විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමත් වේ.

04. පාසලක වාර විභාගයක් ඇසුරින් දත්ත (Data) සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

පාසලක වාර විභාගයක් අවසානයේ දී එක් එක් ළමුන් ගේ නම් සහ ලකුණු වෙන වෙනම සටහන් කළ හැකිය.
සමන් 47 85 75 89 56 58 23 50 , කමල් 87 95 75 89 96 38 83 70 , නවීන් 57 25 65 79 86 28 43 30. නමුත් ඉහත කරුණු භාවිතයෙන් එක් වර විෂය හා ලකුණු පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් ලබා ගැනීමට නොහැකිය. මෙවා වගුවක් භාවිතයෙන් පහත ආකාරයට සකස් කළ හැකිය.

නම

සිංහල

බුද්ධාගම

විද්‍යාව

ඉංග්‍රීසි

සංගීතය

ඉතිහාසය

ගණිතය

භූගෝලය

සමන්

47

85

75

89

56

58

23

50

කමල්

87

95

75

89

96

38

83

70

නවීන්

57

25

65

79

86

28

43

30


ඉහත වගුව මගින් සිසු සිසුවියන් ගේ ලකුණු පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  නමුත් මේවා ළමුන් පිළිබඳව කිසියම් තීරණයක් ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඒ සඳහා එම ළකුණු සුදුසු ආකාරයට සකස් කිරීමකට ලක් කල යුතු වේ. ලකුණු වල එකතුව, සාමාන්‍ය , මාතය , මධ්‍යන්නය, වැඩිම ලකුණ සහ අඩුම ලකුණ යන අගයයන් සෙවීම තුළින් ගුරුතුමාට සිසු සිසුවියන් පිළිබඳව යම් කිසි නිගමනයකට එලඹිය හැකිය.

05. තොරතුරු (Information) යනු මොනවාද?

තොරතුරු යනු කිසියම් සැකසීමකට ලක් කළ ලබන්නාට අර්ථයක් ලබා දෙන ඒවා භාවිතයෙන් යම් කිසි නිගමනයකට එලඹිය හැකි කරුණු වේ.

06. දත්ත (Data) සහ තොරතුරු (Information) සඳහා උදාහරණ 5 ක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

දත්ත (Data):
පාසලක ළමුන්
ජාතික හැඳුනුම්පතක අංක
පාසලක එක් එක් ශිෂ්‍යයා ලබා ගත් ලකුණු
උසම ළමුන්
බස් නැවතුම් පොළින් බස් රථ ගමන ආරම්භ කරන වේලාවන්

තොරතුරු (Information):
පාසලේ මෙම වසරේ හොඳම පැමිණීම ඇති සිසුවා කමලා ය.
ගණිතය විෂය සඳහා වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ අමල් ය.
රත්නපුර නගරයේ සාමාන්‍ය මාසික උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29 යි.
වසරකට දින 365 කි.
ජාතික හැඳුනුම් පතක මුල් අංක දෙකෙන් පුද්ගලයෙකු ගේ උපන් වර්ෂය දැක්වේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

07. පද්ධතියක් (System) සඳහා සුදුසු අර්ථ දැක්වීමක් දෙන්න.

පද්ධතියක් (System) යනු යම් කිසි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සංඝටක කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ ව ක්‍රියා කිරීමකි.

08. පරිගණකය පද්ධතියක් (Computer System) ලෙස සැලකිය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.


පරිගණකයට දත්ත හෝ උපදෙස් ලබා දීම ආදානය ලෙස සැලකෙන අතර ඊට අනුරූපව යම් කිසි ක්‍රියාවලියකට ලක් කර සැකසීම සිදු කර අවශ්‍ය තොරතුරු පිටතට ලබා දීම සිදු කරයි. මෙය ප්‍රතිදානය ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී යතුරු පුවරුව, මූසිකය ආදිය ආදාන උපාංග වන අතර පරිගණක තිරය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ආදිය ප්‍රතිදාන උපාංග ලෙස ක්‍රියා කරයි. සැකසීම සිදු කරනුයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Central Processing Unit) මගිනි.

09. එදිනෙදා ජීවිතයේ දී දැකිය හැකි පද්ධති (Systems) සඳහා උදහාරණ දෙන්න.


පරිගණක පද්ධතිය (Computer System)
ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය (ATM – Automatic Teller Machine)
ඇඟිලි සලකුණු කියවන යන්ත්‍රය (Finger Print Reader)
QR කේත කියවනය (QR Code Reader)
වෙළඳපොළ තොරතුරු පරිගණකය මගින් සැකසී මේ පද්ධතිය

10. බැංකු කටයුතු වල දී යොදා ගනු ලබන ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයෙහි (ATM – Automatic Teller Machine) ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ක්‍රියාවලිය පෙන්වා දෙන්න.


ආදානය: ATM කාඩ්පත (ATM Card)
ක්‍රියාවලිය:ATM කාඩ්පත ඇතුළු කල පසු එහි තැන්පත්ව ඇති තොරතුරු යන්ත්‍රය මගින් කියවා ආදානය කළ මුරපදය (Password) සහ පරිශීලක නාමයෙහි (Username) වලංගුතාවය (Validation) පරීක්ෂා කර ලබා ගිණුමේ මුදල් ප්‍රමාණය ද පරීක්ෂා කර බලා ප්‍රමාණවත් මුදලක් ඇතොත් එම මුදල (cash) සහ රිසිට් පත (receipt) නිකුත් කිරීම. නැතිනම් දෝශ පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම.
ප්‍රතිදානය: මුදල් ප්‍රමාණය, රිසිට්පත සහ ඉතිරි මුදල තිරය මත දර්ශනය කිරීම.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.