10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 31 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 31

11. වර්ථමානයේ ඇතැම් ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකි උපාංගයක් වන්නේ ඇඟීලි සලකුණු කියවන යන්ත්‍රය (Finger Print Reader). මෙය සේවකයින් ගේ පැමිණීම (Employee attendance) සටහන් කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි. මෙහි ආදානය, ප්‍රතිදානය සහ ක්‍රියාවලිය ලියා දක්වන්න.

ආදානය : ඇඟිලි සලකූණ
ක්‍රියාවලිය : ආදානය කළ පුද්ගල ආදානයට අනුව ඇඟිලි සලකුණු කියවා බලා යන්ත්‍රය මගින් පද්ධතියට සම්බන්ධවී එහි තැන්පත්ව ඇති ඇඟිලි සලකුණු සමග සසඳා බලා එහි වලංගුතාවය පරීක්ෂා කර බලා ගැලපේ නම් දී ඇති විධානය ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඇඟිලි සලකුණ නොගැලපේ නම් විකල්ප පියවරක් ගනු ලැබේ.
ප්‍රතිදානය : ලෙස සේවකයින් ආයතනයට පැමිණි වේලාව සහ පිටවූ වේලාව දක්වයි. මේවා තොරතුරු ලෙස ලැබේ. පද්ධතියේ තැන්පත් කරනු ලබයි.

 

12. QR කේතය (Code) යනු කුමක් ද? එය යොදා ගනු ලබන්නේ කුමන කරුණක් සඳහා ද?

භාණ්ඩ වල වැඩිපුර විස්තර බලා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩය මත අලවා ඇති සංකේතයකි. මෙය තීරු කේතයකට සමාන වුවද ක්‍රියාවලිය අතින් වෙනස් ය. සමචතුරස්‍රාකාර ආකාරයට දක්නට ලැබේ.

QR කේතය , ජංගම දුරකථනය මගින් සුපිරික්සීමෙන් අනතුරුව ඒ ඔස්සේ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වීමෙන් එම උපාංගය හෝ පුවත්පත, සඟරාව පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු එම ආයතනයේ හෝ ව්‍යාපාරයේ වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා ගත හැකි වේ.

 

13. QR කේතයක් (Code) ජංගම දුරකථයක් (Mobile phone) මගින් හෝ ස්මර්ට් ෆෝනයක් (Smart phone) මගින් කියවන අවස්ථාව සඳහා ආදානය, ප්‍රතිදානය සහ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිව ලියා දක්වන්න.

ආදානය : QR කේතය
ක්‍රියාවලිය : ජංගම දුරකථනය (Smart phone),  QR කේතය වෙත යොමු කර එම QR කේතයෙහි ජායාරූපයක් ගත් විට ජංගම දුරකථනය (Smart phone) මගින් එය කියවා බලා විකේතනය කර අදාල තොරතුරු ඔස්සේ එම ආයතනයේ හෝ ව්‍යාපාරයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමයි.
ප්‍රතිදානය : ඊට අදාල වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් තොරතුරු දර්ශනය කිරීමයි.

 

14. දත්ත සැකසීම සිදු කළ හැකි අවස්ථාවක් ලෙස වෙළඳ පොළ තොරතුරු සැකසීමක් පෙන්වා දිය හැකිය. මෙහිදී යොදා ගනු ලබන ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ක්‍රියාවලි වෙතොත් ඒවා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.

ආදානය : මිලදී ගැනීම්, විකිණුම්, ආදායම්, වියදම්, වට්ටම්, ලාභය සහ අලාභය
ක්‍රියාවලිය : ආදානය කළ දත්ත වලට අදාලව පද්ධතිය මගින් අවශ්‍ය සැකසීමකට ලක් කර ප්‍රතිදානය ලෙස සැකසූ තොරතුරු හෙවත් සාරාංශ ගත වාර්තා ආදිය ලබා දීම.
ප්‍රතිදානය : වෙළඳාම පිළිබඳව සාරාංශ ගත වාර්තා, ප්‍රස්ථාරික වාර්තා ආදිය.

 

15. තීරු කේතය (Bar Code) යොදා ගනුයේ කුමක් / කුමන භාණ්ඩ සඳහා ද?

වෙළඳ පොළෙන් මිලදී ගන්නා සෑම භාණ්ඩයකම වාගේ මෙම තීරු කේතයක් (Bar Codes) දක්නට ලැබෙන අතර මෙමගින් භාණ්ඩයේ වර්ගය, නිෂ්පාදන ආයතනය, නිෂ්පාදන දිනය ආදිය භාණ්ඩය පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු රාශියක් ගැබ් ව පවතී. තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader) මගින් මෙම කේතය (Code) කියවා බලා පද්ධතියට ආදානය කරනු ලැබේ. ඉන්පසු අදාල තොරතුරු පද්ධතියේ තැන්පත් කිරීම සිදු කරයි.

 

16. ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය (ISBN – International Standard Book Number) දක්නට ලැබෙන්නේ කුමන භාණ්ඩ වල ද? 

වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්නා පොත් වල දක්නට ලැබේ.

 

17. තීරු කේත (Bar Code) යොදා ගනු ලබන්නේ කුමක් සඳහා ද?

භාණ්ඩ වල මිල කියවීම සඳහා වේගවත් ක්‍රමයක් ලෙස අනාවරකයක් (Bar Code Reader) මගින් තීරු කේත (Bar Codes) කියවා සටහන් කරනු ලැබේ. සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණ වල භාණ්ඩ වල මිල සටහන් කිරීමට යොදා ගනු ලබයි. වේගවත් ක්‍රියාවලියකි.

 

18. දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා අතර එම තොරතුරු තීරණ ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකිය. එහෙත් එසේ ලබා ගන්නා සෑම තොරතුරක් ම තීරණ ගැනීම සඳහා සුදුසු නොවේ. තොරතුරු වල ගුණාත්මක භාවය (Quality) වැදගත් සාධකයක් වේ. ගුණාත්මක තොරතුරක තිබිය යුතු ලක්ෂණ මොනවා ද?

  • අදාළත්වය
  • අංග සම්පූර්ණ බව
  • නිරවද්‍යතාවය
  • කාලීන බව
  • පිරිවැය අවම වීම


තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.