10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 33 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 33

28. රජය මගින් ව්‍යාපාර වලට (G2B – Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් මොනවා ද?

 • මුදල් ගෙවීම් සේවා
 • බැංකු තොරතුරු
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
 • ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන
 • වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු

 

39. රජය මගින් සේවකයින් හට (G2E – Government to Employee) ලබා දෙන සේවාවන් මොනවා ද?

 • ආකෘති පත්‍ර
 • ගැසට් නිවේදන
 • චක්‍ර ලේඛ
 • රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ණය පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර

 

30. ' ඉ - රාජ්‍යයේ (e - Government) ' සම්බන්ධතා ලබා දෙනු ලබන ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවි (Web sites) කිහිපයක් ලියා දක්වන්න.

 

31. ' ඉ - රාජ්‍යයේ (e - Government) ' සම්බන්ධතා ශ්‍රී ලාංකීය ජනයා භුක්ති විඳීමේ දී සැලසෙන වාසි මොනවා ද?

 • රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳව දැනගැනීමට ලැබීම.
 • බිල් පත් ගෙවීම් ආදිය පහසුවෙන් / බැංකු හෝ ආයතන මාර්ගයෙන් සිදු කළ හැකි වීම.
 • වාහන බලපත්‍ර අළුත් කිරීම් කාර්‍යක්ෂමව සිදු කල හැකි වීම.
 • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වැනි මධ්‍යස්ථාන වල ඇති දුරකථන අංක සහ වෙබ් අඩවිය මගින් එදිනෙදී ජීවිතයේ දී පැන නගින් ගැටළු සඳහා පිළිතුරු සහ විවිධ මං මාවත් සොයා ගත හැකි වීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන පිළිබඳව කරුණු දැනගත හැකි වීම.
 • බැංකු කටයුතු කාර්‍යක්ෂමව සහ ඉතාමත්ම නිවැරදිව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කළ හැකි වීම.
 • ආකෘති පත්‍ර සහ ගැසට් නිවේදන ඉතමත්ම පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඒවා භාගත කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ණය පහසුකම් පිළිබඳව විස්තර දැන ගැනීම සහ ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීම.

 

32. වෙනත් රට වල ලබා ගත හැකි ' ඉ - රාජ්‍ය (e - Government) ' සේවා ලැයිස්තු ගත කරන්න.

 • නිවෙස් අළුත්වැඩියා කිරීම්
 • රක්ෂණ සේවා
 • බිල් පත් ගෙවීම්.
 • ප්‍රවාහන සේවා

 

33. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ (Educational sector) දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (Information & Communication Technology) යොදා ගන්නා අවස්ථා මොනවා ද?

 • පන්ති කාමරයේ දී ඉගෙනීම් කටයුතු සඳහා පරිගණකය සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගැනීම.
 • ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඕනෑම වේලාවක අධ්‍යපනය ලැබීමට හැකි වීම.
 • ගුරුවරුන් හට ඉගෙන්වීම් ආධාරකයක් ලෙස.
 • ඉගෙනුම් කළමනාකරණය සඳහා
 • මාර්ගගත (Online) ආකාරයට සැමටම උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීමට හැකි වීම.

 

34. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ (Educational sector) දී යොදා ගත හැකි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික මෙවලම් (ICT tools) මොනවා ද?

 • පරිගණකය(Computer)
 • ජංගම දුරකථනය (Mobile Phone)
 • ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය (Projector)
 • වෙබ් කැමරාව (Web Camera)
 • ස්කෑනරය (Scanner)

 

36. පරිගණකය ආශ්‍රිත "සමර්පන (Presentations) " පන්ති කාමරයේ දී සිසුන් ගේ දැනුම වර්ධනය කෙරෙහි උපකාරී වන ආකාරය පහදන්න.

වාචිකව පැහැදිලි කිරීමට අපහසු පාඩම් රූප ආකාරයට, ශ්‍රව්‍ය (Audio) ආකාරයට සහ දෘශ්‍ය (Video) ආකාරයට ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර (Projectors) භාවිතයෙන් සමර්පන (Presentations) යොදා ගනිමින් සිසුන් හට පැහැදිලි කර දීමට හැකි වීම.

 

37. පන්ති කාමරයේ දී පරිගණකය (Computer) සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් (Internet facility) භාවිතයෙන් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතාමත්ම පහසු / නිර්මාණාත්මකව කර ගන්නා ආකාරය යෙදීම් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.

 • පරිගණක ආශ්‍රිත සමර්පණ (Presentations) මගින්
 • පරීක්ෂණ සහිත වීඩියෝ මගින්
 • පරිගණක ඇසුරින් නිර්මාණ මගින් (සජීවීකරණ සහ දෘෂ්‍ය වැඩසටහන් )සඟරා, ලිපි, ලේඛන සකස් කිරීම් සහ මුද්‍රණය මගින්
 • අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා
 • අන්තර්ජාලය මගින් අධ්‍යාපනික තොරතුරු එක් රැස් කිරීම.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.