10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 1 කොටස - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 1 කොටස

01. පරිගණකයක් යනු: දත්ත, තොරතුරු බවට පත් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයකි.

02. පරිගණකයේ සුවිශේෂීත:  වේගය ඉහළයි, නිරද්‍යතාවය වැඩිය, කාර්‍යක්ෂමතාවය වැඩිය, බහුකාර්යය වේ, තැපත් කල දේ නැවත ලබා ගත හැකිය, බුද්ධිමත් නොවේ, හැඟීම් දැනීම් නැත.

03. පරිගණකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්: ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය, පාලනය

04. දත්ත අතින් සැකසීමේ දී මුහුණපාන ගැටළු සහ අභියෝග
: කාර්‍යක්ෂමතාවය අඩුය, නිරවද්‍යතාවය අඩුය, විශාල කාලයක් ගත වීම, විශ්වාසනීයත්වය අඩුය, ආදානය කළ අනුපිළිවෙලින්ම සටහන් කිරීමට සිදුවීම, අනවශ්‍ය දත්ත මැකීමට (ඉවත් කිරීම) අපහසුය, දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසුය, තැන්පත් කිරීම සඳහා වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය වීම, මිනිස් ශ්‍රමය විශාල ලෙස අවශ්‍ය වීම, ස්වාභාවික ආපදා, සතුන්ගෙන් වන හානි, ගින්නෙන් සිදුවන හානි වැනි ආකාර මගින් විනාශ වීමේ ඉඩකඩ ද වැඩි වීම.


05. ආදාන උපාංග (Input devices) යනු : පරිගණකයට දත්ත සහ උපදෙස් ඇතුලු කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග (මූසිකය, යතුරු පුවරුව, සුපරීක්ෂකය/ ස්කෑනරය , තීරු කේත කියවනය, මයික්‍රෆෝනය, සංඛ්‍යාංක කැමරාව, වෙබ් කැමරාව , මාර්ග ගුලාව (Track Ball), ආලෝක පෑන, Joysticks, Pointing Stick, Touch Pad , Touch Screen, Digitizer (Graphic Tablet)

06. ප්‍රතිදාන උපාංග (Output devices): පරිගණකය මගින් සකස් කරන ලද තොරතුරු / සංඥා පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපාංගයි.

 සංදර්ශකය / මොනිටරය (Monitor), ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය (Speaker) හා මුද්‍රකය (Printer), බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය (Multimedia projector)


07. ස්ථානීය උපාංග (Pointing devices): පරිගණක තිරය මත ප්‍රදර්ශනය වන පික්සල (Pixels) සහ පික්සල කාණ්ඩ වලින් සැදුම්ලත් නිරූපක / අයිකන (Icons) ප්‍රවේශ කරමින් ඒවාට සම්බන්ධ ක්‍රමලේඛන (Programs) ක්‍රියාත්මක කිරීමට සමත් උපාංගයි.

මූසිකය (Mouse), ස්පර්ශක තිරය (Touch Screen), ස්පර්ශක තලය (Touch Pad), මාර්ග ගුලාව (Track Ball), ජොයිස්ටික් (Joysticks)

08. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන කොටස් :

පාලන ඒකකය (CU - Control Unit)
අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
රෙජිස්තර මතකය (Register Memory)

09. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU): සියළු ගණනය කිරීම්, තාර්කික සැසඳීම් සිදු කරයි.

10. මතක රෙජිස්තර (Register memory): අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයට අවශ්‍ය දත්ත විධාන තාවකාලිකව තැන්පත් කරයි.

11. පරිගණකයෙහි වේගය / ඝටිකා වේගය හෝ හෝරා ස්පන්ද වේගය (Clock speed): මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගයයි. ඒකක Hz වේ. (MHz, GHz විය හැකිය.)

12. ආචයන උපාංග (බාහිර) – Storage devices: දත්ත ස්ථීරවම ගබඩා කරන මාධ්‍ය වන අතර ඒවා ද්විතීයක ආචයන (Secondary storage) මාධ්‍ය නම් වේ.

උපාංගය

මාධ්‍ය

ධාරිතාවය

නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)

චුම්භකිත

1.44 MB

සංගත තැටි (CD – Compact Disk)

ප්‍රකාෂ / ලේසර්

700 MB

සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk)

ප්‍රකාෂ / ලේසර්

4.7 GB

දෘඩ තැටි (Hard Disk)

චුම්භකිත

500 GB, 1 TB

සැනෙලි මතක ධාවක (Pen Drive / USB Drive)

විද්‍යුත්

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB

චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes)

චුම්භකිත

1 TB, 2 TB

13. පරිගණක මව්පුවරුව (Computer Motherboard) : මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, මතක ඒකක වැනි දේ මෙන්ම පරිගණකයේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා සවි කරනු ලබන අමතර පරිපථයන් (RAM Cards, VGA Cards, Network Cards, Processor), සමහර බාහිර මෙවලම් සහ උපාංග සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ පරිගණක මව්පුවරුවයි. මෙය පද්ධති පුවරුව (System Board) ලෙසින් ද හඳුන්වයි. මව් පුවරුව මත අමතර පරිපථ සවි කිරීම සඳහා වූ ඉඩ සලසන ඒකකයන් ප්‍රසාරණ විවරයන් (Expansion Slots) ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ.

14. පරිගණකයේ කෙවෙණි (Ports / Slots) : විදුලි රැහැන් සවිවන ස්ථානය (Power Socket ), PS/2 ආකාරයේ කෙවෙණි, ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (Serial Ports), සමාන්තරගත කෙවෙනිය (Parallel Port), ජාලකරණ කෙවෙනි (Network Ports), පරිගණක තිර කෙවෙනිය (Monitor Port) / VGA Port, ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි (Sound Ports), මොඩම් කෙවෙනිය (MODEM Port), විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය (USB – Universal Serial Bus ) Port

කෙවෙණිය

සවිකරන උපාංගය

විදුලි රැහැන් සවිවන ස්ථානය (Power Socket )

Power Cable

PS/2

Mouse, Keyboard

ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (Serial Ports)

Mouse, MODEM

සමාන්තරගත කෙවෙනිය (Parallel Port)

Printer, Scanner

ජාලකරණ කෙවෙනි (Network Ports) / RJ45

Network Cable

පරිගණක තිර කෙවෙනිය (Monitor Port) / VGA Port

Monitor / Projector

ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි (Sound Ports)

Speaker, Microphone

මොඩම් කෙවෙනිය (MODEM Port)

MODEM Cable

විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය (USB – Universal Serial Bus ) Port

 

Mouse, Keyboard, Scanner, Printer, Web Camera, Modem, Joysticks, Track ball, Light Pen

HDMI කෙවෙනිය

Projector, TV

15. විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (USB – Universal Serial Bus) වල විශේෂ ලක්ෂණ:
01. උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. Plug and Play නම් වේ.

02. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විදුලිය කෙවෙනිය හරහාම ලබා ගැනීම.
03. පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව USB ආකාරයේ උපාංග සවිකිරීම (Plug) සහ විසන්ධි කිරීමේ (Remove) හැකියාව. මෙම ක්‍රියාවලිය Hot Pluggable නැතහොත් Hot Swappable නම් වේ.
04. එක් USB කෙවෙනියක් මගින් ආකාරයේ උපාංග 127 ක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව (USB Hub).
05. USB 2.0 ආකාරයේ වූ USB කෙවෙනි වලදී තත්පරයට මෙගාබිට්ස් 480 (480
Mbps) ක වේගයකින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

 තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.